Klimat- och Vegetationszoner

Jordens Klimat- och
Vegetationszoner
Syfte
Att få förståelse för jordens klimat och vegetation samt att det
ser olika ut i olika delar av världen.
Defenitioner
Klimat: Ett mönster man ser när man undersöker vädret
under en längre tid
Väder: Hur det är just nu eller imorgon
Klimatförändringar
Istider: Naturliga orsaker (jordens rörelse och solens
strålning)
De senaste hundra åren har jorden blivit varmare
Medeltemperaturen har ökat med 0,7 grader
Halten av koldioxid har ökat med 37% sedan 1800-talet
Växthusefekten
Vad bestämmer klimatet?
Temperatur
Lufttryck: Högtryck och lågtryck
Nederbörd
Vindar och Vindsystem
Världens Klimatzoner
Polarklimat
Längst upp i norr och längst ner i söder
Medeltemperatur under 10 grader
Midnatsol eller mörkt dygnet runt.
Tropiskt klimat
Runt ekvatorn
Savann- och regnskogsklimat
Hett och fuktigt
Medeltemperatur 18 grader
Tempererat klimat
Delas in i en varm- och en kaltempererad del
Kaltempererad: Både kallt och fuktigt klimat
Varmtempererad: Stora temperaturskilnader
Medeltemperatur: -3 och +10
Subtropiskt klimat
Medelhavsklimat och torrt klimat
Medelhavsklimat: Varma torra somrar och regniga vintrar
Torrt klimat: Öken och stepp lite, nederbörd och torka
Vegetationszoner
Inlandssi (Isöken)
Mycket kallt
Ingen växtlighet
Tundra
Dålig växtlighet
Kalla och långa vintrar
Permafrost
Tajgan
Barskogsområde
Lövskog
Bra jordbruksmarker
De flesta lövskogar är borta
och marken används för
jordbruk
Stäpp
Saknar träd
Varma sommrar och kalla
vintrar
Buskmark
Barrträd och buskar
Torra somrar blöta vintrar
Öken
Saknar nästa växtlighet
Heta dagar kalla nätter
Finns olika typer av öknar.
Sand, sten och grus
Savann
Slättområden med högt
gras, buskar och enstaka
trän
Torrt klimat med
regnperioder
Regnskog
Ligger runt ekvatorn
Varmt och fuktigt året om