Komko

KOMKO
Kondenserad materia och kvantoptik
Forskningspresentation och examensarbeten
Andreas Rydh
Översikt - KOMKO
•  Teorin för kvantmateria
–  Icke-jämvikts egenskaper
–  Fasta tillståndet
–  Kalla gaser
•  Kvantinformation och kvantoptik
– 
– 
– 
– 
Kvantinformation
Kvantfotonik
Kvantmekanikens grunder
Relativitetsteori
•  Experimentell kondenserade materiens fysik
– 
– 
– 
– 
Högtemperatursupraledning
Magnetism, S/F hybrider
Intrinsisk tunnelspektroskopi
Nanokalorimetri
2
Teorin för kvantmateria
Astrid
Kalla gaser
Icke-jämvikt
Jonas
Supriya
Fasta tillståndet
Anders
Eddy
Hans
3
Aktuella områden
Teorin för Kvantmateria
Supriya, Jonas, Hans, Eddy, Astrid, Anders
Egenskaper hos materia som är långt från termisk
jämvikt (diffusion, friktion och nätverk; i samarbete
med kemisk fysik)
Simulering av kvantmagnetism med hjälp av ultrakalla gaser (kvantsimulering)
Supraledare med partiklar som är
hälften av en elektron (kvanttal fraktionalisering)
4
Kvantinformation och kvantoptik
Kvant fotonik
En-foton källor
Källor för multifoton-snärjning
Integrerad fotonik
En-foton detektor
Experiment
Kvantfysikens
grunder
Kvant
information
Tester av icke-lokalitet
Kontextualitet
Kvantkryptografi
Kvantkommunikation
Kvantdatorberäkningar
Teori och
Experiment
5
Examensarbeten – KiKo
Experiment
•  Utveckling av kompakta fasta tillståndets enfotonkällor
•  Integrerade kvantfotonikkretsar
•  Utveckling av enfotondetektorer
Experiment och teori
•  Karakterisering av källor för mångdelad sammanflätning
•  Tester av kvantkontextualitet och lokalitet
•  Säker kvantkommunikation med flera användare
•  Kvantkommunikationskomplexitet
Experiment: Prof. Mohamed Bourennane: Email: [email protected]
Teori:
Prof. Ingemar Bengtsson
: Email: [email protected]
6
Forts. examensarbeten – KiKo
Geometri, allmän relativitetsteori mm.
Exempel - tidigare kandidatarbeten
•  On the Foundations of Classical Thermodynamics and
the Tolman-Ehrenfest Effect (William Rupush)
•  The 3-Sphere and the Bicycling Black Ring’s Event
Horizon (David Andersson)
•  Zakbaser (Emma Jakobsson)
Mohammed
Hannes
Hoshang
Ingemar
7
Lab - KiKo
Kvantmekanikens grunder
Integrerad kvantoptik
Kvantnanofotonik
Kvantoptik
8
Experimentell
kondenserade materiens fysik
Fysik
•  Mesoskopisk fysik
•  Supraledning
•  Magnetism
Lab
•  Nanofabrikation
•  Lågtemperatur
•  Höga magnetfält
Metoder
•  Intrinsisk spektroskopi
•  Nanokalorimetri
•  S/F hybrider, THz
Vladimir
Andreas
9
Supraledning, spinntronik
•  Mekanism - högtemperatursupraledning
•  Intrinsisk tunnelspektroskopi
•  Koherent supraledande spinn-ventil
•  Mesoskopisk fysik
Bi2Sr2CaCu2O8+x
Au
Mesa
FIB
cut
CaF2
Bi-2212
Kontakt:
[email protected]
5 µm
10
Nanokalorimetri
Kontakt: [email protected]
•  Avancerad mätteknik
•  Termisk modellering
•  Nanofabrikation
•  Låg-temperatur och högfält
Områden
•  Supraledning
•  Magnetism
•  Kvantfasomvandlingar
150 µm
11
Albanova
NanoFabLab
Högfält, THz och
lågtemperaturlab
SEM/FIB
E-beam
Litografi
AFM
SPM
RIE
Sputtering
…
Modern nanofabrikation
och karakterisering
Modern mätelektronik
Unika metoder
12
Tack!
KOMKO
•  Teorin för kvantmateria
•  Kvantinformation och kvantoptik
•  Experimentell kondenserade materiens fysik
Nya studenter är välkomna inom alla områden!
13
Kontakter
http://www.fysik.su.se/forskning/forskningsavdelningar/kondMatKvantOptik/
14