Temperaturlista för kall mat Ta temperaturen på den kalla maten

Referensdokument - Tider och temperaturprocesser blankett
Temperaturlista för kall mat
Enhet:
Temp/datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Månad:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
≥ + 11 °C
+ 10 °C
+ 9 °C
+ 8 °C
+ 7 °C
+ 6 °C
+ 5 °C
+ 4 °C
+ 3 °C
+ 2 °C
+ 1 °C
0 °C
≤ 0 °C
Ta temperaturen på den kalla maten som kommer från köket. Använd stick- eller pistoltermometer.
Skriv din signatur i rutan under dagens datum.
Om temperaturen är högre än 8°C eller kallare än 2 °C, kontakta köket och fyll i blankettens baksida.
Ska sparas bakom flik Y när den är ifylld. Läs mer på sida 10 i ”Rutin för livsmedelshygien”.
28
29
30
31
Beskriv felet
Datum
Felet
Ansvar
Åtgärd
Version 4. 2015-07-10