Lathund Kalla till distansmöte via video, samordnad vård

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE
SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
Innehåll
sid.
Förberedelser
3
Inställningar i Microsoft Lync
5
Inställningar kamera av Hertz
6
Mötesinställningar Outlook klient
7
Mötesinställningar Outlook Web App (OWA) 10
För att hitta var du har Lync och
komma igång, kontakta din IT-enhet.
VGR har en hemsida som beskriver
var du som är VGR anställd hittar
Lync och hur du kommer igång. Länk
finns på videomötes sidan:
http://intra.vgregion.se/lync
För att kalla och delta i möte via Microsoft Lync titta i respektive lathund på hemsidan.
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/ManualerVideomote/
Mer information om distansmöte via video vid samordnad vård- och omsorgsplanering
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/
2
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
Förberedelser, distansmöte via video med Microsoft Lync
Ska du kunna kalla till flerpartsmöte, gäller till exempel alla på sjukhus, behöver du en licens. Den heter
Enterprise licens för Microsoft Lync. Licensen beställer din chef i behörighetsbeställningen.
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-ha-hjalp/System/Lync/Lync-flerpartsmote/
För bästa kvalitet använd fast uppkoppling till nätet via nätverkssladd. Stäng av knappen för trådlös mottagning
på datorn så att du säkrar att du är uppkopplad via det fasta nätet.
Testa att uppkopplingen fungerar mellan parterna innan första mötet.
Alla verksamheter ska använda kamera vid mötet, så patienten kan se vem som deltar på mötet
Lägg in ditt foto i Microsoft Lync som syns om kameran inte fungerar.
3
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
Inställningar i Microsoft Lync
Innan första mötet behöver
du göra vissa inställningar
som sedan finns kvar.
Starta Lync.
Se sid 2 länk till lathund för VGRanställda om hur du hittar Lync.
Tillhör du kommun eller privat
vårdgivare kontakta din IT-enhet
för hjälp.
1. Klicka på själva
kugghjulet
Inför varje möte behöver du kontrollera ljud och bild, vilket beskrivs i lathundarna för kalla och motta Microsoft
Lync
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
4
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
Inställningar i Microsoft Lync
2. Klicka på Personlig
information
3. Bocka i rutan
starta Lync
automatiskt
4. Du kan även bocka
i visa Lync i
förgrunden vid start
5. Klicka på ”Min
Bild” för att lägga in
foto av dig själv
5
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
Kamera inställningar i Microsoft Lync
Om bilden flimrar i Lync ändra
kamerans Hertz inställning
5. Klicka på videoenhet i vä. meny
6. Klicka på ”Kamerainställningar”
under bilden
7. Ändra nätverksfrekvens Hz,
Det finns 50 Hz och 60 Hz som
val i rullisten.
Vanligast är att 50 Hz kan
störas av lysrör i rummet, byt
till 60 Hz. Har du redan inställt
60 Hz och bilden flimrar prova
byt till 50 Hz
6
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook klient
Dessa inställningar behöver bara göras en gång innan första mötet. Sedan finns de kvar.
Gå till Kalender
1. Klicka på symbolen ”Nytt Lyncmöte”
7
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook klient
Inställningar för dej som
skapar kallelser.
Du behöver göra
inställningar för att kallade
personer ska komma direkt
in på mötet samt ändra
presentationsmöjligheter.
2. Klicka på ”Alternativ för
möte”
8
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook klient
3. Klicka på rullisten så du
har valet ”Alla (inga
begränsningar)”
för att alla kallade ska
kunna ansluta direkt till
mötet
4. Klicka i rullisten och välj
”Alla från min organisation”
5. Avsluta med att klicka på
ok.
9
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook Web App (OWA)
Dessa inställningar behöver bara göras en gång innan första mötet. Sedan finns de kvar.
Öppna kalendern
1. Klicka på ”ny händelse
10
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook Web App (OWA)
För att kontrollera dina
mötesinställningar
2. Klicka på ”Inställningar för
onlinemöte”
3. Du får upp en ruta som visar dina
inställningar
Valen under följande rubriker ska vara:
Lobby
Alla inklusive personer utanför företaget
Presentatörer
Personer från mitt företag
Har du inte rätt val, se nästa sida om
hur du ändrar.
11
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook Web App (OWA)
Dessa inställningar behöver bara göras en gång innan första mötet. Sedan finns de kvar.
Gå in på
http://lyncbokning.vgregion.
se
För närvarande har VGR problem med sidan och det går inte nå
sidan och ändra inställningarna. Lathunden uppdateras så snart
det är åtgärdat
1. Du fyller i
domän\användarnamn och
lösenord.
Domän är vgregion,
användarnamn är ditt VGRID
t.ex. vgregion\katma15
2. Lösenord är ditt lösenord
på datorn (VGRADlösenord).
12
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook Web App (OWA)
För närvarande har VGR problem med sidan och det går inte nå
sidan och ändra inställningarna. Lathunden uppdateras så snart
det är åtgärdat
Här kommer bild finnas på var man hittar insätllningarna i
Lync Web Scheduler
13
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)
För sjukhusanvändare som ska kalla till vårdplaneringsmöte
Mötesinställningar i Outlook Web App (OWA)
3. Ställ in val för vilka som går
förbi lobby:
”Alla inklusive personer
utanför företaget”
Valet ska vara
Personer från mitt
företag . Ta ny
skärmdump
14
FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Version 1.01, 2015-03-31
Utarbetat av regional arbetsgrupp för distansmöten
vid Samordnad vård- och omsorgsplanering
på uppdrag av Styrgrupp IT i Väst (SITIV)