KONFIRMAND - Svenska kyrkan Aneby

Inför konfalägret
Lite saker som är bra att se till att ni har inför Stockholmsresan:
▫ Bra att ha; giltig ID-handling
▫ Bra kläder
▫ Bra, lagom stor ryggsäck, som man orkar bära på om man shoppar. Enda
packningen till och från Stockholm på tåget.
▫ Bag, resväska el liknande för kläder och packning som får åka vaktmästarbuss.
(Denna lämnas i kyrkan på onsdagen den 8 april).
▫ Bra skor, vi kommer att gå mycket i Stockholm, mycket asfalt blir det...
▫ Tandborste mm.
▫ Kort och/eller kontanter. Pengar till mat på lördag lunch och hemresan och ev
shoping. Se till att ha bra plånbok eller annan förvaring av kort/pengar för att
undvika stöld.
Kontakt
km Henrik Jonason
Tel:
0380-474 47
Mail:
[email protected]
0380-474 44
Mail:
[email protected]
0380-474 56
Mail: [email protected]
Många av söndagarna handlar om lidande, kamp och prövningar, saker som alla
människor går igenom på olika sätt. Frågan är hur vi hanterar det som möter oss i livet.
Hur möter vi våra svårigheter?
I våra liv kan det finnas mycket som binder oss, som gör att vi själva eller människor
runt omkring inte mår bra. Om vi avstår från nåt som kanske tar för mycket av vår tid
eller resurser, så kan det kännas tufft och svårt. Men det kan senare visa sig vara en
befrielse från de galler och mönster som så lätt fångar oss. Ibland bir saker inte så som
vi tänkt oss. Det som verkar inrutat och tråkigt kan vara en grund till stor frihet och
glädje. Fundera på vad som binder dig och andra i era liv. En del saker är bra som
bevarar liv och glädje. Andra kan vara sådana som tar död på livslusten. Fundera och
diskutera!
Detta var lite om de söndagar som ligger framför oss. Notera konfatillfällen för resten
av terminen som är obligatoriska och passa på att gå på gudstjänsterna och gärna
hjälpa till vid dem. Lev väl!
Kantor Claes Ljungdahl
Tel:
Hej på er! Hoppas allt är väl! Vi är nu i mars månad och vi har gått in i fastan.
Som jag berättade i förra brevet innebär Fastan att man förbereder sig inför påsken
genom att tänka på det offer Jesus gör för oss. Under Fastan brukar man avstå från
något som man annars gör eller äter.
Under fastan brukar man samla in pengar till dom som har det svårt på olika sätt -detta
kallas ofta för fasteaktioner. Det är fasteaktioner runt om i vårt område, bland annat i
Askeryd söndagen den 8 mars kl 11.00 då det är Körslaget mm. I Frinnaryd är det
insamling på söndagen den 29 mars kl 18, där det kommer att vara
välgörenhetskonsert.
Församlingspedagog Barbro Linnér
Tel:
KONFIRMAND
MARS 2015
För att se vad som närmast händer i
kyrkorna, kolla här. Scanna med QRläsare.
Hälsningar Henrik Jonason
Expedition
Mellan kl 10-12
på vardagar
Tel: 0380-412 25
26 februari 2015 18:08
www.svenskakyrkananeby.se
ANEBY PASTORAT
Konfirmandsamlingar
(obligatoriska!)
Onsdagar 15.30-17.45
4
mars
kl 15.15-17.45
Konfaträff.
18
mars
kl 15.15-17.45
Konfaträff.
1
april
kl 15.15-17.45
9-12
april
Stockholmsläger
22
april
6
Kl 16.00
Gudstjänst i Haurida kyrka. Kaffe och våfflor Präst: Peter Andreasson.
Konfamedv: Julia och Clara .
Söndag den 29/3
Kl 11.00
Högmässa i Aneby kyrka. Punktenkören, stipendiaterna hälsas
välkomna. Söndagsskola. Kyrkfika Präst: Peter Andreasson.
Konfaträff.
Kl 18.00
Välgörenhetskonsert i Frinnaryd kyrka. Kyrkokören m fl. Fasteinsamling.
Präst: Peter Andreasson. Konfamedv: Maja, Rebecka och Hugo. Ass: Tobias.
kl 15.15-17.45
Konfaträff.
Kl 18.00
Mässa i Lommaryd kyrka. Präst: Henrik Jonason.
maj
kl 15.15-17.45
Konfaträff.
Torsdag den 02/4
13
maj
kl 15.15-17.45
Konfaträff. Konfaövning.
20
maj
kl 15.15-19.00
Konfirmationsövning Lommaryd.
24
maj
kl 08.30-13.00
Konfirmation Lommaryd.
Mars 2015 -Gudstjänster att gå på
Söndag den 01/3
Kl 11.00
Kl 18.00
Högmässa i Aneby kyrka. Ella Monell, fiol & piano. Söndagsskola.
Kyrkfika. Frågesporten Livsloppet, 50 kr till förmån för fastekampanjen.
Präst: Peter Andreasson.
Gudstjänst Lommaryd kyrka. Präst: Ylva Eklund.
Söndag den 08/3
Kl 11.00
Högmässa Aneby kyrka. Sång Mikael Gripe. Söndagsskola. Kyrkfika
Präst: Peter Andreasson.
Kl 11.00
Gud och spagetti i Askeryd kyrka. Kyrkokören, AfterSchoolKören och
Draget medverkar i kyrkan. Fasteinsamling med Körslaget i Asken efter
gudstjänsten. Präst: Heidi Hermansson.
Kl 16.00
Mässa Haurida kyrka. Präst: Henrik Jonason..
Torsdag den 19/3
K l18.30
Sinnerogudstjänst i Frinnaryd kyrka. Präst: Peter Andreasson.
Söndag den 22/3
Kl 11.00
Gudstjänst i Lommaryd kyrka. Kyrkkaffe med våfflor Präst: Ylva Eklund.
Kl 11.00
Mässa Askeryd kyrka. Kyrkokören medverkar. Kaffe med våfflor. Präst:
Heidi Hermansson.
Kl 11.00
Högmässa i Aneby kyrka. Novakören, Söndagsskola. kyrkfika med
våfflor Präst: Peter Andreasson.
Konfamedv: Hanna och Lovisa. Ass: Reinder.
Kl 18.00
Skärtorsdagsmässa i Lommaryd kyrka. Präst: Heidi Hermansson.
Kl 18.00
Skärtorsdagsmässa i Askeryd kyrka. Präst: Ylva Eklund.
Kl 18.00
Skärtorsdagsmässa i Frinnaryd kyrka. Klarinett Stefan Orre. Präst:
Henrik Jonason. Konfamedv: Hugo Ass: Andreas.
Kl 19.00
Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Aneby kyrka. Präst: Peter Andreasson.
Konfamedv: Hanna och Clara
Konfamedv: Cajsa och Alma. Ass: Emelie.
Fredag den 03/4
Kl 11.00
Långfredagsgudstjänst i Aneby kyrka. Präst: Peter Andreasson.
Kl 16.00
Långfredagsgudstjänst i Haurida kyrka. Präst: Heidi Hermansson.
Kl 18.00
Långfredagsgudstjänst i Askeryd kyrka. Präst: Ylva Eklund.
Lördag den 04/4
Kl 23.00
Påsknattsmässa i Marbäck kyrka. Präst: Peter Andreasson.
Konfamedv: så många som möjligt -Claes kommer informera.
Söndag den 05/4
Kl 11.00
Påskdagsgudstjänst i Lommaryd kyrka. Präst: Heidi Hermansson.
Kl 11.00
Påskdagsmässa i Frinnaryd kyrka. Kyrkokören Präst: Henrik Jonason.
Kl 11.00
Påskdagsmässa i Askeryd kyrka. Präst: Ylva Eklund.
Kl 11.00
Påskdagsmässa i Aneby kyrka. Novakören, Söndagsskola. Kyrkfika med
påsktårta Präst: Peter Andreasson. Konfamedv & assar: så många som
möjligt.
Det är veckomässa i Aneby kl 17.30 nu för tiden. När vi har
konfaläsning så har vi vår andakt med mässan. Vi förbereder dessa
mässor tillsammans.