febr-mars 2015

FEBRUARARI – MARS 2015
Casaträffar
Hörselkonsulent Moritz Weber besöker Casa Seniori
vid torsdagskaffet den 5 februari kl. 14.00. Alla, också
icke ”Casa-iter” är välkomna, både då och övriga torsdagar kl.14.00.
Kyrkkaffet
efter söndagens gudstjänster fungerar som en god
gemenskap i församlingen. Serveringskommittén
är tacksamma för hjälp i värdskapet. Kontakta Moa
Hamberg, Kerstin Blomberg eller Mona Söderholm så
berättar vi mera.
Tack!
Tack för julgåvan från församlingen - ni har ett stort
hjärta!
Gösta och Caty Söderström, Monica Lundgren
Tusen tack för all uppvaktning på min bemärkelsedag.
Insamlingen gav 633,30 till församlingens ljudutrustningoch 1518,30 till ”Utis barn”. Sammanlagt 2151,60!
Bravo!
Pehr-Erik ”Aija” Söderholm
Julbasaren
Resultatet från julbasaren blev drygt 8000 euro. Tack
till er alla som bidrog på olika sätt!
Grankulla svenska
metodistförsamling
KONTAKT
Bolagsvägen 33
02700 Grankulla Tfn & fax (09) 505 0492 Mobil 045 137 8492
E-post: [email protected] www.metodist.fi/grankulla
KANSLIST
Monica Lundgren
Tfn 045 137 8492
är på kansliet tisdagar från kl. 10.
PASTOR
Gösta Söderström finns anträffbar på kansliet tisdag, onsdag,
torsdag kl. 9-12. Ta gärna kontakt
för samtal, förbön, hem- och sjukbesök.
Tfn 050 3000 807
E-post: [email protected]
KASSÖR
Anh Nguyen
Församlingens konto i
Aktia FI71 4055 2950 0033 37
Grani MKU:s konto i Aktia
FI45 4055 2950 0013 80.
Använd referens 123 för månads­
offer, referens 770 för årsavgift
(30e) eller skriv meddelande vid
övriga inbetalningar.
Uthyres
Stockstugan på Jumi får hyras för vintersemester.
Kontakta Cata, [email protected] för lediga tider!
Oas till nytt liv
Metodistkyrkan
KRISTEN 2015
M
etodistkyrkans årskonferens kommer att hållas i
Grankulla den 4-7 juni och
förberedelserna är i full gång.
Konferensen kommer att
hållas på Suomen Raamattuopisto där
det finns ändamålsenliga utrymmen med
möjlighet till logi och mat.
Som konferensgäst har vi inbjudit Jan
Edström, pastor i Betel (baptistkyrkan),
Helsingfors. Jani har varit generalsekreterare för Ekumeniska Rådet under många
år. Konferenstemat är klart: ”KRISTEN
2015 - intryck, uttryck, avtryck”.
Temat KRISTEN 2015 ska hjälpa oss att
fokusera på Kristus och vad det innebär
att vara kristen i modern tid. Var finns
källorna för ett kristet liv? Hur kan och
ska vi leva ut det kristna livet i vardagen?
Vad betyder det att följa Kristus och vilka
spår lämnar vi efter oss?
Både frågorna och svaren är många och
jag hoppas att vi tillsammans ska finna
verktyg som hjälper oss att leva som
kristna i vardagen bland våra medmänniskor.
Konferensen är öppen för alla! Det kommer att bjudas på mycket sång och musik!
Det blir glädje och fest och programmet
riktar sig till alla åldrar! Barnen är viktiga
och ungdomarna kommer att ges stort
utrymme! Boka in dagarna redan nu!!!
Med detta vill jag önska alla Medlemmar
och Vänner en god fortsättning på 2015.
I Klagovisorna ( bra bok men tråkigt
namn!) kapitel 3 och vers 22 läser vi:
”Men Herrens nåd tar inte slut, hans
barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet.”
HÄLSNINGAR
PASTOR GÖSTA
TISDAGEN DEN 24
18.00 Församlingsrådet
SÖNDAGEN DEN 22
11.00 Gudstjänst
Predikan Monica Lundgren
Musik Sam Bergström
Kyrkkaffe
17-24 Vintersemester för Gösta Söderström
TORSDAGEN DEN 19
14.00 Casaträff i gillestugan
Kaffe och program.
SÖNDAGEN DEN 15
11.00 Gudstjänst (ingen söndagsskola!)
Predikan Gösta Söderström
Musik Eivor Norrbäck och Freja Ebeling
Kyrkkaffe
TORSDAGEN DEN 12
14.00 Casaträff i gillestugan
Gemenskap vid kaffebordet
10-12.2. MEDARBETARDAGAR
SÖNDAGEN DEN 8
11.00 Gudstjänst
Predikan Gösta Söderström
Musik Nils-Magnus Maconi
Kyrkkaffe
TORSDAGEN DEN 5
14.00 Casaträff i gillestugan
Moritz Wegar, hörselkonsulent, ger råd
och instruktioner om hörapparater.
SÖNDAGEN DEN 1
11.00 Gudstjänst, Nattvard,
Söndagsskola
Predikan Gösta Söderström
Musik Ellen Hoang
Kyrkkaffe
SÖNDAGEN DEN 15
11.00 Gudstjänst och söndagsskola
Predikan Gösta Söderström. Musik
Eivor Norrbäck och Freja Ebeling
Kyrkkaffe
TORSDAGEN DEN 12
14.00 Casaträff i gillestugan
Gemenskap vid kaffebordet
TISDAGEN DEN 10
18.30 Konferensplanering
SÖNDAGEN DEN 8
11.00 Gudstjänst
Predikan Gösta Söderström
Musik Nils-Magnus Maconi
Kyrkkaffe
TORSDAGEN DEN 5
14.00 Casaträff i gillestugan
Skådespelare Anna Grönbloms livsberättelse (video)
SÖNDAGEN DEN 1
11.00 Gudstjänst, Nattvard,
Söndagsskola
Predikan Gösta Söderström
Musik och sång Tomas Höglund
Kyrkkaffe
MARS 2015
LÖRDAGEN DEN 28
10.30 Kvinnobrunch i Lutherska kyrkan
TORSDAGEN DEN 26
14.00 Casaträff i gillestugan
Gemenskap vid kaffebordet
ONSDAGEN DEN 25
18.30 Konferensplanering
gruppen (kontakta
Oasgrupper - måndags
0), tisdagsgrup101
Maria Höglund: 050 300
na Nykvist: 040
An
r
elle
rn
pen (kontakta Bjö
onsdagsgruppen
7537387, 041 5456548),
olm: 040 5634433)
(kontakta Mona Söderh
ar kl.11.00
Söndagsskola - söndag
kl.1
Grani Youth - onsdagar
8.00
is gillestuga - torsCasaträffar i Casa senior
dagar kl.14.00
Veckoshema
SÖNDAGEN DEN 29, PALMSÖNDAG
Gudstjänst och söndagsskola
Predikan Gösta Söderström
Musik Ellen Hoang
Kyrkkaffe
23-29.3 Vintersemester för Monica
Lundgren
TORSDAGEN DEN 26
14.00 Casaträff i gillestugan
Gemenskap vid kaffebordet
TISDAGEN DEN 24
18.00 Församlingsrådet
SÖNDAGEN DEN 22
11.00 Gudstjänst
Predikan Gösta Söderström
Musik Sam Bergström
Kyrkkaffe
TORSDAGEN DEN 19
14.00 Casaträff i gillestugan
Författare och redaktör Monica
Vikström-Jokela: ”Tron som
inspiration”(video)
TISDAGEN DEN 17
17.30 Personalkommittén
18.30 Församlingskonferens. Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken
februari
& mars
2015
PROGRAMMET FÖR