Minnesanteckningar Föräldraforum 2015-02-02

Föräldraforum 2015-02-02
Minnesanteckningar Föräldraforum 2015-02-02
Närvarande:
Claes Hagman, biträdande rektor
Åsa Ahlén, lärare
Mikael Karlsson, fritids vik för Marie har även lärarkompetens
Föräldrar: Arancha Lainez, Hovard Hoel, Emil Hulthström, Lotta Kickert, Camilla Larsson, Helen
Fällström, Anne-Louise Skar, Charlotte Sparring, Johani Karonen, Kristina Pryssander, Anna Froster
Skolan
Vinterdag på Mösseberg – speciell info
Utvecklingssamtal v 15-18
Skolan firar 25 årsjubileum, ska firas med barnen.
Skolskogsvecka, v 23
Saker att fixa på skolgården under våren, april-maj, bräder i bollplank, måla hagar, gräva, sätta
basketkorgar.
Borgen ansvar Fastigheten Nya pengar 2016 – möjlighet att bygga en ny, till dess håll den befintliga i
skick.
Bad med hela skolan 27/2 – alla får följa med
Fluorlackning bara två gånger per termin nuförtiden
Skolavslutning 11/6
Bubbelgum har inte blivit något i år, inte heller fritidsfestival. Nytt för i år är en annan typ av
musikföreställning – tid från elevens val och fritids. Uppträdande blir på skoltid. Bubbelgum tog för
mycket tid och därför blev det för svårt. Många barn tycker att det är kul med något uppträdande så
därför tas ett nytt grepp.
Fritids
Blöta sockor – fixa ett byte, tack!
Sportlovet – blir resa till Gudhems fritids för att spela innebandy.
Återvinningstema efter sportlovet – skicka med konservburkar, aluminiumburkar, chipsrör, pussel
som det saknas bitar ur.
Uppträdanden blir efter påsk.
Antal barn på fritids: 63 barn inskrivna. Ställer en del krav på personaltillgång.
Bra stämning på fritids och även i skolan. Inte många säger att de har tråkigt eller att de bråkar.
Personalen trivs.
Föräldraforum 2015-02-02
Organisation
Rektor går i pension till hösten. Ställer lite nya krav på Claes. Budgetarbete 2015 som känns bra,
kostymen är ganska rätt. Ny förvaltningschef börjar 20 april, Pernilla Bjälkesjö, det rör på sig en del i
kommunen, rektorer slutar och pensioneras. Tjänst för ny rektor kommer att utlysas senare.
Förskolan
Mycket barn, lite för mycket ;-). Kan bli lite köbildning. Tremånadersregeln måste hållas. Personal:
nya är Adam, David, vakans på Kristina Gran (Helle vikarierar), för Josefin kommer Alexandra Hansson
att vikariera. 15 + 20 + 13. I Gudhem är det redan köbildning. Våra lokaler är inte helt anpassade för
mängden. Hela Falköping har behov av fler platser. Vi skulle eventuellt ha haft en barack, men
behovet har ännu inte blivit akut.
Pojkgruppen på Lilla Gullvivan är ofta lite energiska så att det blir behov av att springa av sig.
Kritik har framkommit om sockerinnehållet i maten. Allt firande ska i framtiden ske med frukt eller
nyttigare saker.
Satsning på ca 200 000 kr på förskolegården, markberedning, gräs. Några problem som ska hanteras,
rymningssäkring, liten förändring av soputrymmet.
Busstransporterna ska bli säkrare och större, bredare P-plats och utrymme. Springfällor. 350 000 kr
ska satsas på den biten.
Sen ankomst-brevet
Föräldrar kommenterade att det var ett bra initiativ av rektor att skicka ut brevet om sen ankomst.
Skola-24 är ett uppföljningsystem som finns men inte för de låga åldrarna. Rektor skulle kanske
kunna vara lite mer specifikt vad det gäller när hen kommunicerar för att den som det gäller ska
känna sig träffad. Den här gången blev många föräldrar förvånade och förhörde sina barn.
Övrigt
130 kr i Bubbelgumskassan. Kontot ska tömmas och avslutas. Ninna Andersson ombeds göra det.
Information om projekt som Broddetorps intresseförening har på gång:





Skolträdgården
Trafikmiljö
Mobilsamåkning (efterkonstruktion, nämndes aldrig)
Näridrottsplats
I spontanidrottens namn: spolning av is, några problem behöver lösas med elvärme för att
torka slangar.
Vid tangenterna
Justeras
Johani Karonen
Åsa Ahlén
Föräldraforum 2015-02-02