ÖSTRA SMÅLAND

3/2015
forum
ÖSTRA SMÅLAND
Du väljer väl inte bort Sjuk- och efterlevandeförsäkringen?
sidan 3
Nytt logistikcenter med plats för utveckling
sidan 4
östra småland - www.ifmetall.se
Christine är en del av
avdelningens förlängda arm
Christine Andersson är inne på sitt
första år som ersättare i avdelningsstyrelsen. Dessutom är hon ny
ansvarig för Vimmerby/Hultsfred
kommunkommitté sedan årsmötet
i mars 2015. Det här arbetssättet
är inte helt nytt för henne, hon har
tidigare varit med i kommittén fast
då som ledamot.
– Som ansvarig i kommittén vill
jag utveckla arbetet och göra det på
mitt sätt. Det kommer att bli väldigt
lärorikt och spännande. I vanliga fall
är man ju mer specialiserad på ett
ämne, nu kommer jag få gå djupare
in i andra ämnen som studier, ungdomsfrågor och försäkringar, säger
Christine.
Vimmerby/Hultsfred kommunkommitté lägger upp höstens arbete. Fr.v Camilla
Stridh, Anita Westerback, Daniel Bäwerhed (RSO) och Magnus Tolf (RSO)
Hjälp och information
3/2015
Tanken med en kommunkommitté
är att den ska vara avdelningens förlängda arm ute på arbetsplatserna.
– Alla arbetsplatser ska få minst ett
besök om året och då kan medlemmarna få information om allt från
avtalsenliga löner och ob-ersättning
till hur man kan få hjälp att anmäla
en arbetsskada. Vi informerar även
om de riktlinjer som kongressen har
beslutat, till exempel att vi ska ha en
organisationsgrad på 85 % 2017 och
att det ska vara minst 30 % kvinnor i
de beslutande organen. Medlemmarna kan skicka med oss sina frågor
och önskemål till avdelningsstyrelsen
och ombudsmännen och vi vänder oss
självklart även till de som ännu inte
är medlemmar i IF Metall och erbjuder medlemskap, berättar hon.
2
Christine Andersson
Taggad grupp
I slutet av augusti hade genomfördes
en planeringsdag där alla ledamöter tillsammans med de regionala
skyddsombuden la upp planeringen
inför hösten och vårens arbete att
besöka de olika företagen.
– Vi ska åka ut tillsammans med
RSO och på så sätt se till att nå ut
till alla medlemmarna på arbetsplatserna. Vi hade även lite utbildning och uppfräschning av kunskaperna, så att vi är redo för att hjälpa
medlemmarna på bästa sätt, säger
Christine och kommer sen med ett
erbjudande.
– Vi är en taggad grupp, det ska bli
kul att börja jobba. Tråkigt nog fick
vi en vakant plats i kommittén så är
någon medlem intresserad av att besöka andra arbetsplatser och sprida
det fackliga budskapet genom kommittén är det bara att höra av sig!
Text: Jenny Ilke Hjelm
Foto: Christine Andersson
Ansvarig utgivare
Redaktionen
Omslag
Kenneth Björklund
Fredrik Jonasson, Jenny Ilke Hjelm,
Joakim Rylin, Malin Arkström
Kjell Wahlin på Scania Logistikcenter
Foto: Joakim Rylin
Tryckt av
Grafiskt Tryck AB
Oskarshamn 2015
Nästa tidning
Bilaga till DA nr. 10
Du väljer väl inte bort
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen?
När du blir medlem i IF Metall ansluts du automatiskt till Folksams
Sjuk- och efterlevandeförsäkring.
Den är gratis de tre första månaderna och därefter tar du ställning till
om du vill behålla den eller inte.
Att förbundet valt att ansluta sina
medlemmar automatiskt beror helt
enkelt på att det är en bra försäkring
och att alla ska ha möjlighet att ha
den. Du behöver heller inte genomgå
någon hälsodeklaration så din eller
din släkts sjukdomshistoria spelar
ingen roll.
Tackar du däremot nej till försäkringen och sedan ångrar dig måste
du lämna in en hälsodeklaration.
Vad innehåller den?
• Kostnadsersättning lämnas
•
efter 3 månaders sjukpenningstid med 1800 kronor.
Ersättning med högst 1800 kronor/månad i längst 18 månader
efter att du haft sjukpenning på
minst 25 % i 3 månader.
•
•
Ledaren
Diagnoskapital. Drabbas du av
en svårare diagnos, till exempel
malign cancer, akut hjärtattack,
stroke eller ALS, betalas 50 000
kronor ut 30 dagar efter diagnosen ställts.
Dödsfallsersättning 250 000
kronor.
Vad kostar den?
Försäkringen kostar 79 kronor i
månaden. Du kan också medförsäkra
din make/maka/sambo/registrerade
partner till en kostnad av 79 kronor
per månad.
Har du frågor som rör försäkringar
kan du alltid vända dig till Folksam
på 0771-950 950 eller till avdelningsexpeditionen.
Pierre Tornedal.
Hej alla IF Metallare!
När vi pratar försäkringar tycker många att
det är svårt och till och med tråkigt för att de
inte vet vad man har. Det innebär att många
medlemmar går miste om pengar som man har
rätt till.
Jag tänkte därför prata lite kortfattat om försäkringssystemet och vad som gäller vid anställning hos en arbetsgivare med kollektivavtal.
Remember!
Avtalspension: Idag tjänar man, oberoende ålder, in
till avtalspension genom delpensionen. Därför är det
väldigt viktigt med ett aktivt val av vilket bolag som
ska ha hand om dina pengar så de ligger på rätt plats
tills du ska ha dem.
www.folksam.se
Föräldraförsäkringen som består av två delar:
1) Föräldralön (10 % av månadslön max 6 månader
beroende längd på anställning) om barnet är under 18
månader. 2) Tjäna in den pension som man har rätt
till under föräldraledigheten.
Folksam provides help
and service regarding
your insurances in
various languages.
A-kassan höjs för första
gången sedan 2002
Inte sedan Rederiet slutade sändas
på tv, vinter-OS i Salt Lake City gick
av stapeln eller sedan Astrid Lindgren dog har a-kassan höjts.
Den 7 september var det äntligen
dags för förändring.
Därför höjer regeringen den högsta
inkomstbaserade ersättningen till
910 kronor per dag under de första
100 ersättningsdagarna, därefter
760 kronor per dag. Även a-kassans
grundbelopp höjs, från 320 kronor till
365 kronor per dag.
Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har försämrats under många
år och facket har länge krävt förändring.
Med en ny regering kommer nya
ambitioner. Målsättningen för den
(S)-ledda regeringen är att a-kassan
återigen ska kunna fungera som en
inkomstbortfallsförsäkring och vara
ett bra skyddsnät för individen vid
arbetslöshet.
Alla kommer inte att beröras av höjningen. Din ersättning beror bland
annat på hur mycket du tjänade
innan du blev arbetslös.
Berörs du av det nya inkomsttaket
kommer din nya ersättning att höjas
automatiskt.
Har du några frågor kontaktar du
din a-kassehandläggare.
AGS som ger oss extrapengar vid sjukskrivning från
och med dag 15 och framåt.
TFA: Om vi skadar oss på jobbet används TFA för att
få ersättning för kostnader/ inkomstbortfall orsakat
av arbetsskadan.
TGL (dödsfall) & AGB (uppsagd efter ålder 40 årfinns vissa kriterier för att få detta).
Försäkringar i medlemsavgiften
I medlemskapet i IF Metall ingår en medlemsolycksfall fritid – en försäkring som faller ut om du skadar
dig på fritiden och måste uppsöka läkare. Den kan
även gälla vid insektsbett, till exempel getingstick
eller fästingbett som leder till borrelia.
Dessutom ingår en kompletterings-TGL och en barngruppliv.
Idag har vi på många arbetsplatser försäkringsinformatörer som gör ett kanonjobb och deras roll är att
vägleda er hur man gör i olika försäkringsärenden.
Mitt tips är att fråga vad betalar jag för? Har jag rätt
att få ut några pengar?
Ta hjälp av ditt fackliga ombud eller vänd dig till
avdelningskontoret med dina frågor.
.
Pierre Tornedal
Försäkringsansvarig
IF Metall Östra Småland
3
östra småland - www.ifmetall.se
Nytt logistikcenter med plats
för utveckling
Scania i Oskarshamn håller som
bäst på att flytta in i sitt nya logistikcenter på Kvastmossens industriområde. Totalt finns här 33000
kvadratmeter lokalyta för varmoch kallförråd. Gruppordförande,
tillika skyddsombudet, Ulf Aldebert har varit delaktig i projektet
från början.
– Det är mycket att tänka på när
man bygger helt nytt och den största
utmaningen har varit att få till en
bra trafiksituation. Det är många
lastbilar, truckar och gående som
ska samsas om utrymmet. Vi har
fortfarande några platser där sikten
inte är optimal och det har ännu inte
målats några gångstråk, men på det
stora hela har det ändå blivit bra,
säger Ulf.
Något annat som tagit mycket tid
är brandsäkerheten. En betydande
del av emballagen är av plast och det
är tuffare regler för brandskydd när
man bygger helt nya lokaler.
Mycket är bra men kan bli ännu
bättre
3/2015
Trots stora ytor gäller det att tänka
efter när man planerar verksamheten för att få plats med allt. För
närvarande finns lastning av tomemballage, lagerhållning av storpall och
plock av materialsatser i byggnaden.
Senare kommer man även att flytta
emballagenedbrytning och stolshantering till det nya logistikcentret.
4
Sofie Wiberg lastar tomemballage.
Mariette Svensson arbetar på avdelningen som plockar materialsatser.
– Vi skulle gärna se ännu större
lokaler. Verksamheten varierar över
tid och det är svårt att förutse hur
mycket material som behöver få rum
i lokalerna, säger hon.
En annan stor fråga är ergonomi.
Höj- och sänkbara lyftbord och en
nyare truck står högt på önskelistan.
– Allt fungerar inte helt tillfredsställande än, men en del har till och med
blivit bättre än väntat. Ventilationen
är jättebra och det är ju viktigt och
trots att väggarna helt saknar fönster är ljusinsläppet bra, tack vare att
det finns gott om takfönster, konstaterar Mariette.
Underlaget betydelsefullt
På emballagelastningen är man nöjd
med underlaget. – Det är mycket
jämnare än där vi körde förut, säger
Sofie Wiberg som lastar emballage på
en av lastbilarna och får medhåll av
kollegan Kjell Wahlin.
Ulf berättar att en stor del av
tillbuden vid truckkörning beror på
att man tappar eller välter lasten och
ett bra underlag är betydelsefullt för
säkerheten.
– Visst finns det fortfarande saker
som kan förbättras och det fortsätter
vi naturligtvis att jobba med i det ordinarie skyddsarbetet, avslutar Ulf.
Mariette Svensson plockar material som
ska skickas till Thailand
Text: Fredrik Jonasson
Foto: Joakim Rylin
Ulf Aldebert, gruppordförande och
skyddsombud.
Palmedagen 24 oktober
På Palmedagen den 24 oktober
2015 på Forum, Oskarshamn får du
träffa några av de modiga människor och svenska företrädare som engagerat sig i situationen i våra östra
grannländer. Det blir en intressant
dag med föreläsningar, seminarier
och paneldiskussion.
Striderna i Ukraina, ockupation av
Krim-halvön och Vitrysslands presidentval där diktatorn Lukasjenka
väntas ställa upp för en femte mandatperiod. I dessa förhållanden kämpar många människor och organisationer, trots försvårande lagstiftning
och trakasserier från myndigheterna,
för mänskliga rättigheter och bättre
levnadsförhållanden. Det är fackligt
och politiskt aktiva, människorättsaktivister, journalister, fotografer
och författare. Vad kan vi göra för att
stödja deras kamp?
Anmälan, kostnad och betalning
Anmälan görs på www.palmecenter.
se senast den 18 oktober 2015. För
att anmälan ska vara giltig måste
betalning ske senast tre dagar efter
anmälan till Palmecentrets plusgiro
63 74 74-8. Ange ”Palmedagen” och
namn i meddelandefältet. Kostnaden
är 100 kronor för hela dagen, inklusive lunch och fika. Ungdomar under
25 år, studenter och pensionärer
betalar halva priset, alltså 50 kr.
Olof Palmes
Internationella Center
Palmecentret bildades 1992 för att hedra
minnet av Olof Palme och för att i hans
anda arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.
Det är en samarbetsorganisation för den
svenska arbetarrörelsen och tillsammans
med sammanlagt 27 medlemsorganisatio-
Preliminärt program
09:30
10:15
11:15
12:00
13:00
14:30
15:00
16:00
Registrering, fika
Välkommen till Oskarshamn
– Tormod Nesset, internationell kontaktperson (S) i Kalmar län
Välkommen till Palmedagen
– Wanja Lundby-Wedin, ordförande Palmecentret
Situationen i vårt östra grannskap
– Victoria Ivleva, fotograf från Ryssland; Marina Adamovich, hustru till Mikola Statkevitj, socialdemokratisk kandidat i presidentvalet i Belarus 2010 som fortfarande sitter fängslad; Kent Härstedt, riks
-dagsledamot (S) och vice president för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Språk: engelska.
Fackligt arbete i vårt östra grannskap
– Vasyl Andreyev, ordförande för Ukrainian Building Workers’ Union; Sergeii Volkov, vice ordförande LO-distriktet i Kharkiv, Ukraina; Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket. Språk: engelska.
Lunch
Tre parallella delseminarier om: 1. Situationen i Ukraina och Ryss
land/2. Fackligt arbete i Östeuropa/3. Belarus efter presidentvalet
Fikapaus
Paneldiskussion om vårt östra grannskap – Hur bör Sverige, EU och FN agera?
Håkan Juholt,riksdagsledamot (S);
Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S).
Samtalsledare: Laila Naraghi, politisk sakkunnig UD
Avslutning
IF Metall bjuder på anmälningsavgiften!
Nu har du som är medlem i IF Metall chansen att delta kostnadsfritt på
Palmedagen. Ett antal biljetter finns på avdelningsexpeditionen så anmäl ditt
deltagande till oss på 0491-767390. Först till kvarn!
ner, däribland LO och LO-förbunden, ABF
och Unga Örnar, bedrivs 230 utvecklingsprojekt i 26 länder, bland annat Burma,
Palestina, Serbien och Sydafrika.
Opinionsbildning och information är
viktiga delar i centrets arbete.
Läs mer på www.palmecenter.se.
5
östra småland - www.ifmetall.se
Ansök om medlemskap
på nätet
Kanske jobbar du natt och har
svårare att träffa ditt fackliga
ombud på arbetsplatsen, kanske
är din arbetsplats så liten att det
inte finns något avdelningsombud
eller kanske tycker du bara att det
är smidigare att fylla i din ansökan
elektroniskt.
Oavsett anledning finns det sedan en
tid tillbaka möjlighet att söka inträde
i IF Metall direkt på www.ifmetall.
se. Det enda som krävs är att du
har BankID. Saknar du det kan du
istället fylla i en intresseanmälan om
fackligt medlemskap så får du hem
en inträdesansökan i brevlådan inom
ett par dagar.
-Enkelt och smidigt!
tänkte jag att det var dags att göra
en övergång till IF Metall och gick
in på förbundets hemsida. Där var
det enkelt att klicka sig vidare till
inträdesansökan, fylla i uppgifterna
och sedan signera med Bank-ID.
I början av sommaren, precis innan
semestrarna skulle dra igång, gick
Mathias Stalsbo på facklig introduktion på Scania som en förberedelse inför sitt nya jobb. Han var då
medlem i Akademikernas a-kassa
och Officersförbundet eftersom
han tidigare jobbat inom försvarmakten.
– Jag bytte bransch och blev anställd
av Lernia med placering på Scania,
berättar Mathias. Alla nyanställda,
vare sig man är anställd av Lernia
eller Scania blir kallade på en första
facklig introduktion för att få information och hjälp att skriva in sig i IF
Metall.
Löste inträdet själv
– Jag hade redan medlemskap
både i ett förbund och en a-kassa
Fullmakt för avdrag
– Efter några dagar fick jag en bekräftelse via mailen att min ansökan
var registrerad och så kom det hem
ett kuvert från IF Metall med en fullmakt i som jag fyllde i och skickade
tillbaka. I och med att jag fyllde i en
sådan drar Lernia medlemsavgiften
direkt på min lön istället för att jag
ska hålla på med inbetalningskort
varje månad, säger Mathias nöjt.
Mathias Stalsbo fyllde i sin
inträdesansökan på webben.
och väntade lite med att fylla i min
inträdesansökan. När jag väl började
jobba på Scania i början på augusti
Text: Jenny Ilke Hjelm
Foto: Mathias Stalsbo privat
Medlemsförmån Medlemsförmån
Gäller som betalning
för cirkel hos ABF under 2015.
Bossholmen
1000 kronor
6
Person-nr:
Person-nr:
Namn:
Namn:
Endast en kupong per medlem/cirkel och år.
Endast en kupong per medlem/vecka och år.
För medlemmar i IF Metall Östra Småland.
Endast för IF Metall Östra Småland, under 2015.
KLIPP HÄR!
3/2015
600 kronor
IF Metall Forum Krysset
VINTERSAK I
BILEN
VÄLKLÄDD
TVÅ I
ROM
BORGENSMÄN
FESTRUS
EFTER DESSERT
DAGGMED
STÄNKTA TROPISK
BERG
AROM
FLICKNAMN
BELEVADE
STAD I
ALGERIET
SERVERAR
KORV
TYSK
ÖKENRÄV
SPÅR
SJUNGER INTE
KÖREN
MED I
MITT
I
VÄRMEN
ANTAL
ÄR
BILTOKIG
AVSKILJA
HITTA
GREKISK
BOKSTAV
VRÅNGA
BOMMA
IGEN
UPPSLUPPNA
SLAGSMÅL
ETT I
BONN
VIOLETT
KVARTS
KRÅKMAT
KÄRT
ÄVENTYR
LJUSLÄRA
VÄLJA
ENQUIST
ÖRING
FÖRSÄTTER
BERG?
HINDER
TRÄD
MED
KOTTAR
FÖRENVÄXLAS INGAR
TILL CENT GÅR
HISS
LITEN
AKVARIEFISK
ÄMNAR
HETT
RUM
GRÄS PÅ
TAKET
VILT LÄTE
STOR
BOX
VILL DE
ELAKA
ANDRA
TRIVAS
S-MÄRKT
OLOF
KRYDDSTARKT
LÄMNA
MÅNSONDSERIE
VAR
MAO
ZEDONG
SMÄLL
PÅ
BENET
LANDRYGG
VÅGAR
©Bulls
Namn:……………………………...............................................…………….. Företag:…………………............................................
Adress:…………………………………………………...................………………………….. Post.nr:………………………..................
Ort:………………………………………………….........
Vinsten är trisslotter.
Skicka Din lösning till:
IF Metall Östra Småland, Box 135, 572 23 Oskarshamn
Vi vill ha Din lösning senast 15 december. Vinnarna kommer att presenteras i nr 1/2016.
Lycka till!
Vinnare i korsord nr 2/2015
Erik Lampe, Oskarshamn
Magnus Andersson, Gamleby
Eva Israelsson, Oskarshamn
Vinsten är trisslotter.
7
Budgetmöte 2015
Nu är dags att sätta budgeten för 2016 års verksamhet.
När? Torsdagen den 26 november kl. 16.00
Var? Valhall, Hultsfred
Rösträtt i valen har endast de utsedda ombuden i avdelningens representantskap.
Personlig kallelse går ut till dessa. Är du inte ombud men ändå nyfiken och intresserad är du givetvis varmt välkommen som åhörare!
Anmälan till mötet vill vi ha senast måndagen den 10 november 2015.
Vi bjuder på förtäring så glöm inte att meddela om du har någon form av allergi.
Ersättning för förlorad förtjänst och resor utgår till valda ombud.
Välkomna!
IF Metall på sociala medier
facebook.com/IF Metall
facebook.com/IF Metall Östra Småland
Scanna QR-koden med din
smartphone och kom direkt till
IF Metall Östra Smålands hemsida
instagram.com/ifmetall
twitter.com/ifmetall
Kontakta oss
IF Metall Östra Småland
Box 135
572 23 OSKARSHAMN
Öppettider
Tfn expeditionen: 0491 - 76 73 90
Tfn A-kassan:
0490 - 344 16 (dag 1-6),
0491 - 148 50 (dag 7-14)
0491 - 137 80 (dag 15-22)
0490 - 343 05 (dag 23-31)
månd tis - tor fre lunch mellan E-post: [email protected]
Hemsida: www.ifmetall.se/avd38
Vad vill du läsa om i tidningen?
Tipsa oss på [email protected]
08.00 - 17.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.00 (16.30 vintertid)
12.00 - 13.00