KMS KLUBBLAD

KMS
KLUBBLAD
AVFALLSHANTERING
NORSKA SYDKUSTEN
UPPTAGNING
TJÖRN RUNT I FINT VÄDER
FÖRBÄTTRINGAR I HAMNEN
Nr 3 27 AUG 2015
Årgång 38
www.kmsnordon.se
Webansvarig
Rune Larson [email protected]
ADRESS STYRELSE
KMS Nordön
c/o Marcus Blomberg
Bokvägen 7
442 31 Kungälv
E-post: [email protected]
ADRESS HAMNEN
KMS Nordön
Nordön 310
442 75 LYCKE
E-post: [email protected]
Telefon- och besökstider till
vakt- och hamnkontor:
Hamnkont. 0303-22 57 23
Kontor
0303-22 56 76
Vinter08.00-09.00
15.00-15.30
Sommar:08.00-09.00
17.00-18.00
REDAKTION
Leif Hogstam Britt Magnusson
Thomas Ottoson
Torbjörn Ahl Fredrik Karlsson MANUSSTOPP
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
26 oktober
Nästa nr utkommer: 11 november
OMSLAGET
Hållö
Fredrik Karlsson
VID RODRET
E
fter en lång väntan, så dök den
plötsligt upp, solen… Tråkigt
bara att man hade börjat jobba sedan länge, men hellre sol när man
jobbar, än inte alls.
Jag hoppas att ni alla haft en trevlig sommar/semester trots att vädret inte visat sig ifrån sin bästa sida.
Jag själv har haft en båtlös sommar
i år, då jag efter några års försök
fick sålt min båt. När man plötsligt
säljer båten efter många försök, så
blir det någon typ av vacuum, man
är inte förberedd på att den kan bli
såld, så nu blir det till att leta båt
under hösten, för sommaren lyckades vi inte hitta något på.
För styrelsen och klubbens del så
har det mesta arbetet bestått i att
hantera all den kritik vi fått för den
förändring vi ville genomföra. Det
har ju ramlat in mail och folk har
skrivit på protestlistor vilket naturligtvis inte är bra. Detta är kritik
som vi måste försöka förstå och
ta del av. Den skall nyanseras och
behandlas, så kommer det ut något
bra i andra ändan.
Det som förvånat mig under
sommaren är att all den kritik styrelsen fått under många år, med
telefontider, väntetider på lyft av
båtar och så vidare inte längre är
ämnen som det pratas om. Vår oro
för att underhållet börjar bli eftersatt är inte heller något som kommer fram, vilket naturligtvis är
tråkigt. Vi får ju vara försiktiga så
att vi inte låter hamnen förfalla för
framtida generationer.
Men förändringsarbete kan naturligtvis ta tid och det kanske är
bra att det gör det i vissa fall. I vår
hamn så kanske det är speciellt
viktigt eftersom den har så gamla
anor. Så möjligtvis har vi gått för
fort fram i vår iver att utveckla,
men det är viktigt att vi inte glömmer sakfrågan. Hur vill vi att vår
hamn skall uppfattas utåt, nu och
i framtiden?
Med förhoppning om en härlig
höst.
Marcus Blomberg
ÅRSMÖTE
Preliminär kallelse till årsmötet
måndag 7/12 kl 18.30 i Kvarnkullen
2
FOTOTÄVLING
Här skulle det egentligen
ha varit en fin bild.
Skicka in dina bästa bilder och skriv gärna en rad om vad de föreställer. En jury (bestående av redaktionen)
kommer att utse en förstapristagare och med lite tur ligger det rent av ett litet pris i potten. Annars får man nöja
sig med äran. Tack på förhand!
Fast några mycket fina bilder här nedan har vi redan fått in från Lennart Ring.
ANSÖKAN OM ANDRAHANDSPLATS
Kön startar den 1 november 2015. Speciell blankett finns på hemsidan eller kan hämtas på hamnkontoret. Se
till att du använder blankett daterad 2015.
LÄMNA BÅTPLATS
Om du vill lämna båtplatsen till andrahandsuthyrning gäller detta för ett år.
Tänk till före 1 mars. Detta gör att du slipper sommarplatsavgift och att du inte behöver gå vakt.
SKÖNA BILDER, DISKUSSION OM HAMNENS
FRAMTID
Flera medlemmar har lagt upp sköna
sommarbilder i KMS Nordön gruppen
Facebook. Under sommaren har det
också förts diskussioner om hamnens
framtid och organisation. Sidan kan
du komma åt genom att söka på KMS
Nordön på Facebook eller trycka på länken i övre högra hörnet på KMS hemsida.
3
AVFALLSPLAN FÖR NORDÖN
Miljöhus är centralt placerad vid
överfarten till norra hamnen
Miljöhus
SUGPUMPSTATION för latrin från septiktank finns invid mastkranarna i södra och norra
hamnen. Portabel toa töms i yttre toaletten i södra klubbhuset.
Sugpumpstation södra hamnen
AVFALLSMOTTAGNING
Brännbart avfall
Glas ofärgat och färgat
Metallförpackningar
Metallskrot, t ex gamla balkar, stöttor eller motordelar
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
Tidningar/kontorspapper
MILJÖFARLIGT AVFALL
Färgrester, Färgburkar
Lösningsmedel
Olje/bränslefilter
Spillolja
Glykol
Bränslerester
Blybatterier
Småbatterier
Ljuskällor
Övriga fraktioner lämnas på Återvinningscentral, närmaste är i Ytterby på Hollandsgatan intill Preem macken.
4
Sugpumpstation norra hamnen
Oljehaltigt vatten i t ex kölsvin får • Spara pengar med återanvändinte pumpas ut i havet. Sug först
ning
upp oljan med oljesugande mate- • Glykol behöver inte hamna i
rial, kölsvinskorv finns att köpa i
naturen, det är dessutom olagklubbhuset.
ligt
Glykol får inte släppas ut i havet.
Använd gärna Propylenglykol som
inte är lika giftig som etyleglykol.
Du ansvarig för att ta hand om glykolen när du startar på våren.
Utrustning för konservering och uppsamling av
glykol
KMS har köpt in utrustning för att
underlätta konservering. Delarna
förvaras i hamnförrådet Södra
hamnen, mitt emot tvättstugan.
Nyckel hos vakter.
Syfte med utrustningen:
• Underlätta för båtägare
PROGRAMKOMMITTÉN
NORSKA SYDKUSTEN
Inge Andersson från Kryssarklubbens Västkustkrets kommer till Nordön och håller föredrag om att segla på
norska Sörlandet från Hvaleröarna till Lindesnäs. Ger tips på färdvägar hamnar och sevärdheter.
När: Onsdag den 28 okt.
Tid: 19.00
Kaffe och macka i pausen
Kostnad: 80kr
Anmälan till:
[email protected]
Frågor: Roger Ring 0705 593406
UKULELEKURS
Ukulelekursen som vi startade förra året kommer att
fortsätta under hösten, den som känner sig ha lite kunskaper att hänga på är välkommen. det blir ingen nybörjarkurs under hösten.
Kontakta Hasse 0706 390103
Vi kommer att ha en kurs i knop och splits under hösten, mera om detta i nästa nr.
5
VI HADE I ALLA FALL TUR
MED VÄDRET
flesta ombord satt faktiskt i kortbyxor varvet runt.
eckan innan Tjörn Runt spådDe två senaste åren hade arrangödes lätta, nästan obefintli- rerna så att säga vänt på varvet och
ga vindar och hällregn lagom till seglat motsols istället för medsols,
startdagen. Jag hade lovat att segla som ju traditionen bjuder. Men i
med Claes Hellström i hans First år var ordningen återställd. Ändå
36.7 ”Zigge First” och började så var det inte något ”klassiskt” Tjörn
smått fundera på ursäkter för att Runt som väntade. Numera är
dra mig ur. Men ju närmare helgen nämligen startfältet indelat i två
vi kom desto bättre såg det ut, och grupper som till råga på allt seglar
på lördagen den 15 augusti var det olika banor. Lilla klassen (för båtar
kanonväder: Klarblå himmel och med SRS-tal under 1,22) seglar den
varma, ostliga vindar som ökade traditionella sträckningen, medan
under dagen och som mest nådde Stora klassen (SRS över 1.22) ska ut
kanske tio-elva sekundmeter. De och runda Hätteberget innan man
TEXT: THOMAS OTTOSSON
V
kan vända norrut längs Tjörns utsida.
I år var 355 båtar anmälda, 337
startade och 319 tog sig ända fram
till mållinjen. Många båtar kan
tyckas, men det beror på vad man
jämför med. Faktum är ju att antalet deltagande båtar har minskat
med nästan två tredjedelar sedan
glansdagarna för tio-femton år
sedan. Från KMS Nordön ställde
dock 18 båtar upp, vilket väl får ses
som klart godkänt.
Ostliga vindar innebar att vi kunde se fram emot en ganska enkel
resa ut genom Hakefjorden. För-
Vi har bra fart på väg ut mot Hätteberget
6
sta rundning efter start var
en boj som arrangörerna
lagt ut vid Getskär (tydligen
efter önskemål från en av
sponsorerna som hade husvisning just där), och sedan
var det spinnakergång ända
ut till Hätteberget. Där rev
vi spinnakern och vände
norrut på en halvvindsbog
som också den var ganska
händelsefattig. Men vi hade
bra fart i båten och hängde
med båtar som på pappret
skulle vara klart snabbare.
Vi passerade Härön på
utsidan och såg fram mot
en fin kryss in genom Stigfjorden. Vinden hade ökat
Ändå blev vi inte bättre än åtta i vår
undan för undan, så vi bestämde klass (av 27 båtar) och totalt 23:a
oss för att byta från genua till fock. i Stora klassen (av 103). Det som
När vi skulle under ledningarna hände var att vi fastnade under
vid Björholmen blev
Tjörnbron strax efdet lite lätt kaotiskt,
VI FASTNADE ter starten. Vinden
eftersom de mindre
tog helt enkelt slut.
UNDER
båtarna som ju segDet var vi verkligen
lade en kortare bana
TJÖRNBRON inte ensamma om
och hade gått ge– det kändes som
STRAX EFTER att alla i vår startnom Kyrkesund nu
hade kommit ikapp
grupp var i samma
STARTEN
oss. Det är en trång
situation – men
passage som många
tydligen missade vi
båtar skulle igenom samtidigt, i villervallan att ett antal båtar gled
vinden var frisk och många båtar igenom ganska smärtfritt. De fick
hade kanske lite för
mycket segel uppe.
Dessutom var det väl
en del som inte hade
riktigt bra koll på
reglerna.
Även kryssen gick
bra, tyckte vi, och
när vi gick i mål efter
knappt fem och en
halv timmars segling
kände vi oss riktigt
nöjda. Men sedan
tog någon fram mobilen och kollade resultatet.
Jag kan än i dag
tycka att vi gjorde
ett ganska bra race.
Det gick ju bra det här
snabbt ett stort försprång och sedan såg vi inte röken av dem under
resten av kappseglingen.
Så kan det gå.
Man får försöka intala sig att vi
trots allt är ganska nöjda med själva seglingen, om vi nu bortser från
just passagen under Tjörnbron.
Alla ombord kämpade och slet och
gjorde vad de skulle. Det var ett roligt race. Vi slog Stefan Möller i totalen (vilket, har jag förstått, alltid
är det viktigaste ombord på Zigge
First). Och så hade vi ju, som sagt,
en sagolik tur med vädret. ■
Aj då. Kom vi inte bättre?
7
UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGSKOMMITTÉN
I
ett försök att förverkliga KMS
Nordön medlemmars och styrelsens önskemål följer här ett axplock över vad kommittén åstadkommit sedan i höstas.
Genom KMS medlem Johnny Nyman har vi plockat isär den
stora furumöbeln som är placerad på södra hamnens S -bryggas
grillplats, för att slipa ner den och
sedan ge den 10 lager lack för bäs-
8
ta hållbarhet. Samma Johnny har med sin bror Anders Ekberg, Roy
även monterat och tillverkat de Henry och Eiton Govik, med brahandledare/räcken inkl. bryggfäs- vur byggt och färdigställt en fanten till de 10 st landgångsräcken tastisk grillplats med ett underbart
som tidigare saknats i hamnområ- läge inne i södra hamnens hjärta.
Noteras skall att Anders Ekberg
det.
”bara” är gäst i
I norra hamnen
har främst Alf Pershamnen och unson och Christer Under förra säsongen der ett par dagar
låg som gästbåt
Jansson tillverkat
samlade vi in 110
och monterat dörr
för att ägna dast
säckar
vilket
garna åt bygge av
till norra ham- motsvarade 22 000 kr denna grillplats.
n e n s
KMS Nordön lyfgrillter på hatten….
plats, tillverkat ett 20Vidare fortsätter KMS Nordöns
tal nya mastbockar framgångsrika samarbete med
samt platsbyggt 2 st Sjöräddningen SSRS Rörö, där vi
fantastiska parksoffor samlar in ALLA typer av ALU-buri anslutning till klubb- kar och PET- flaskor i utplacerade
huset. Dessutom har blåa insamlingstunnor. Notera att,
dessa båda tillverkat insamlingen omfattar ALLA ALUen ”vinterdörr” till den burkar och PET- flaskor oavsett
nya byggnaden vid be- om de ger svensk PANT eller inte.
talstationen i anslutReturpack AB sponsrar SSRS
ning till hamnområ- med 200 sek per säck/tunna.
dets stora infart.
Under förra säsongen samlade vi
På Barlind har utsedd in 110 st säckar vilket motsvarade
projektledare, Gunnar 22 000 kr och t om dagens datum
Ekberg
tillsammans 150820 har vi samlat in 100 st säck-
ar, vilket med all säkerhet innebär
att vi kommer att slå nytt insamlingsrekord denna säsong. SSRS
Rörö tackar för KMS engagemang
och menar att dessa pengar betyder mycket för deras verksamhet
och sjöräddning.
Avslutningsvis vill vi påminna
om möjligheten att lämna in förslag till KMS UFK på underhåll
och/eller förbättringsförslag som
ligger utanför våra hamnkapteners
vardagliga arbetsuppgifter.
Maila till: [email protected]
kmsnordon.se eller gå in på KMS
Nordöns hemsida och klicka på
”klubbinfo” i övre raden så finner
ni en genväg till förslagsbrevlådan.
Skepp o Skoj
KMS UFK
Sammankallande
Stefan Kumlin
Ps. efter tidigare förslag och önskemål om parksoffor utplacerade
i hela hamnområdet jobbar vi på
att finna en lämplig leverantör alt.
sponsor i en förhoppning att finna ett större antal soffor av samma
modell till bästa pris.
Gällande ev. färdigställande av
Boulé bana/or efter tidigare beslut
har vi avvaktat t.v för att säkerställa önskemålet/behovet innan ev.
arbete med färdigställande av bana
påbörjas. ■
9
BLÄCKFISK
ses som ett av de mest intelligenta
djuren. Munnen har en rasptunga
havet finns det minst 700 olika med vilken den finfördelar maten.
sorters bläckfiskar. De är blöt- Alla har en näbb och tentakler eldjur. Blötdjur är djur med en mjuk ler armar. De är rovdjur och de
kropp som varken har ett utvän- fångar sitt byte med armarna som
digt eller invändigt skelett. Däre- har sugskålar och dödar bytet med
mot kan de ha skal. De vanligas- sin starka näbb och med gift från
te blötdjuren i havet är snäckor, giftkörtlar i munnen. Även bläcket
musslor och bläckfiskar. De flesta innehåller gift. Näbben är gjord av
bläckfiskar har en välutvecklad kitin och har mycket starka muskbläcksäck och välutvecklade ka- ler. Vissa fiskar har ett starkt gift
meraögon. Hjärnorna är bland som ej har något motgift och kan
de största som förekommer hos döda människor. Det är samma
ryggradslösa djur. Bläckfisken an- nervgift som finns hos blåsfisk och
TEXT: LEIF HOGSTAM
I
vattensalamandrar. Normal storlek
är ca 30 cm.
Vampyrbläckfisken bildar en separat grupp. Den äter döda djur
och växter. Den har många armar
utan sugskålar och har inget bläck.
I tecknade serier förekommer
jättebläckfiskar och de finns också i verkligheten. Denna fisk lever
normalt i djupa vatten. De har påträffats i Danmark och Norge flera gånger. Med sina tentakler utsträckta, kan de bli 17 m. ■
SOFFOR, BOCKAR OCH DÖRR
dörr till vår fina grillplats. Arne
Ljungström har svarat
Norra hamnen har några entu- för virkestransporter när
siaster åstadkommit trivselhö- det gäller allt material.
jande och praktiska prylar. Bockar
Vi är imponerade av
minst 20 stycken avsedda för mas- denna entusiasm och
ter. Vad beträffar sofforna som ock- företagsamhet som trots
så syns på bilden har enligt hörsä- allt finns i hamnen. Vi
gen designen hämtats från en park vill verkligen ge vår eloi Göteborg. Sofforna är populära ge till dessa ”herrar”. ■
som viloplats och ljugarbänkar.
Gubbarna, pojkarna på bilden är
varken soffliggare eller bockar utan
de som tillverkat soffor, bockar och
TEXT: BRITT MAGNUSSON
I
10
UPPTAGNING 2015
Här ger vi Dig tider för nästa upptagning. Tänk då på följande:
Upptagning kan utöver nedanstående schema göras på vardagar.
första dag är 15 september och sista upptagningsdag är 27 november.
Master
Upptagningsdagar
lördagar och söndagar
2015
Master som läggs i våra mastskjul skall förses med namn och
telefonnummer. Etiketter får Du
Hamn
Fordon
vid båtupptagningen. Master utan Datum
Södra
Lördag
truck
etikett läggs ut på planen. Mast19 sep.
kranen i södra hamnen kan ej anNorra
Söndag
truck
Vi kan ta emot beställning av vändas då upptagning pågår. Den
20
sep.
upptagning från och med första i norra hamnen kan användas om
Norra
Lördag
truck
måndagen i augusti.
inte lyftfordonen hindras. Master26 sep.
na måste vara rensade från vantSödra
Söndag
truck
Beställ tid för upptagning hos spridare, vant, antennkronor och
27 sep.
Håkan eller Per på tel.
andra utstickande delar. Bommar
Norra
tung kran
0303-22 57 23.
får ej läggas i mastskjulet.
Södra
Lördag
truck
De är anträffbara vardagar 08.00
Barlind
3 okt.
lätt kran
- 09.00 och 17.00 - 18.00, vintertid Andrahandsplats
till Söndag Norra
truck
08.00 - 09.00 och 15.00 - 15.30.
4 okt.
Var vänlig och uppge ditt med- sommaren 2016
Norra
Lördag
truck
lemsnummer så hittas du enklare Kön startar den 1 november 2015.
10 okt.
Speciell blankett finns på hemsidan
i registren.
Södra
Söndag
truck
eller
kan
hämtas
på
hamnkontoret.
11 okt.
Anteckna tiden du får och kom
i god tid med båten på plats så att Se till att du använder blankett daSjösättningsdagar
arbetet går smidigt. Vid upptag- terad 2015.
våren 2016
ning skall du välja sjösättningsdag.
Påsken är 25-28 mars, vecka 12.
Denna bestämmer i vilket kvarTidiga dagar: 5 - 8 april
ter båten skall placeras. Karta för
kvarteren finns i klubbhusen och
Datum
Hamn
Fordon
på hemsidan - ”Hamninfo/ScheLördag
Södra
truck
ma”.
Norra
tung kran
16 april
Det ankommer på båtägaren att
Söndag
Södra
truck
veta var vi kan lägga lyftbanden, Anmäl skador på bryggor
Norra
lätt kran
17
april
så att inte propeller, drev eller Upptäcker Du någon skada på
bryggor eller tillbehör till dessa så
logg tar skada.
Södra
truck
Lördag
Norra
lätt kran
Använd helst bockar för pall- meddela vakterna. Gör även ren
23 april
Barlind
lätt kran
ning. Detta underlättar arbetet. bojarna från musslor och sjögräs
Söndag
Vaggorna är ofta klumpiga. Dåligt på dina bommar så håller de längNorra
truck
Barlind
lätt kran
24 april
pallningsmateriel godkänds ej. re.
Ställ ut ditt pallningsLördag
Södra
truck
Norra
lätt kran
7 maj
materiel på plats strax
före upptagning så
Söndag
Södra
truck
Norra
lätt kran
8
maj
är det inte i vägen för
lyftfordonen.
Ställ inte Din bil så
att den är i vägen för
lyftfordonen. Dessa
kör över hela uppställningsområdet.
Använd helst
bockar för
pallning
11
Uppställningsschema KMS Nordön
Glöm ej anmäl
upptagning av
trailerbåt.
Sjösättningstider 2016
4m
OBS 6/4 A1
M
16/4
N
17/4
7/5
G
P
Q
R 2/5
I
Sommarplats
för vagnar och
vaggor
Södra hamnen
J
Barlind
26/4
S
4m
Vagnar
T3
20/4
T4
H
Vagnar
T2 19/4
7/5
8/5
6m
8/5
T1 19/4
r
F
Sommarplats
för bockar
5
na
23/4
4
10 m
10 m
23/4
K
OBS
All uppställning
av vintermateriel,
gummibåtar eller
jollar skall ske på
angiven plats.
Vardags-sjösättning start 9:30
Lörd/Sönd-sjösättning start 8:00
PA
8m
24/4
24/4
16/4
23/4
17/4
K J
H
5
ax
m
5
5
8/
B
A1
C
m
5
7/
5
D
8
7/
8/
E
m
tar
7
6
Bå
F
/5
D1
/
G7
5
Norra hamnen
I
Mastskjul
m
L
Båtar över 8 m
7/
för v Somma
agna rplat
r och s
vagg
or
5
5
17/4
O
23/4
R Tunga
17/4
N
5/4
S 5/4 Tunga 16/4
10 m
24/4
Q P
T
24/4
Jollar
Klubbhus
4
24/4
24/4
6m
4m
V
OBS 7/4
L
17/4 C
17/4 D
10 m
X
4m
A
B
Va
g
16/4
16/4
Jollar
Z 23/4
Y
U
4m
m
23/4
23/4
6m
4
Å Z
Ä
OBS 8/4
Trailers
& jollar
5
8/
A
s
at
pl ar
r
a k
m oc
1
m
b
150814/RL
So för
5
8/