Läs mer! - Tikkurila

VI KAN, VI VET, VI LÖSER DET
Proffsfärger för din fastighet
Genom att kontinuerligt underhålla fasad, golv och tak på
fastigheten slipper man kostsamma utgifter samtidigt som
man förbättrar miljön och ökar trivseln i omgivningen.
FÅ TAK ÄR BORTOM
ALL RÄDDNING
Är det inte snö, is eller vinterns skottning som
skadar ditt tak så är det luftföroreningar, regn
och brännande sol.
Varje dag kämpar taket med olika utmaningar
för att hålla resten av huset torrt och varmt.
När inspekterades taket senast?
Det är lätt att få en romantiserad bild av taket
som nytt och skadefritt år efter år, men det det
kanske inte ser ut så idag.
Fonteroof HB
Vattenburen tjockfilmsakrylat för tak och som fungerar
bättre än en traditionell akrylatfärg på lutande tak.
Mindre känslig för mekaniska skador då produkten är
tjock och samtidigt elastisk.
NYMÅLADE GOLV
HÖJER OMTANKEN OM
FASTIGHETEN
Temafloor
Beläggningssystem anpassade för nya och gamla golv.
Tåliga produkter med god motståndskraft mot mekanisk
nötning och kemiska påkänningar.
Om ett golv är slitet, sprucket eller på annat sätt
ser tråkigt och fult ut kan det bero på flera orsaker,
men det går alltid att råda bot på problemen.
Val av rätt produkter för specifika utrymmen är inte
så enkelt som det kan låta. Många tänker rätt men
väljer fel, mycket beroende på att man inte har all
fakta om underlaget.
Nymålade golv förskönar, höjer omtanken om
fastigheten och underlättar städning. Vi har kunskap och material - ni har önskemål och objeketen.
Låt oss hjälpa till.
UNDERHÅLL AV
FASADER FÖRLÄNGER
LIVSLÄNGDEN
När man introducerade plåt som fasadbeklädnad i
Sverige en gång i tiden var det tänkt att ersätta trä
och puts då dessa kräver underhåll. Men även plåtfasader behöver underhållas, vilket många tråkigt
nog hoppat över.
Tur i oturen så sitter du nu med lösningen i handen.
Vi kan plåtfasader och har de rätta färgerna för att
kunna hjälpa dig. Kontaka oss med dina frågor gällande plåtfasader så har vi ett svar till dig.
Temaclad SC 50
Två-komponent polyuretanfärg med mycket hög kulöroch glansbeständighet. Snabbtorkande enskiktsfärg och
lämplig på underlag av aluminium, zink och stål utan
primer. Utformad för sprutapplicering.
VAL AV KULÖR
Snabb service grundar sig på Tikkurilas högteknologiska
nyanseringsteknik kombinerat med tillverkningstekniken
av basfärger samt vår yrkesskicklighet.
Oavsett vilken industrifärg du väljer får du exakt den kulör du vill ha med Temaspeed
Nyanseringssystem på bara ett par minuter. Temaspeed kulörbank innehåller fler än
16 000 kulörrecept från de flesta större internationella färgkartor som exempelvis;
NCS, RAL, Brittish Standard.
Större delen av verkstadsindustrins standardkulörer går att ta fram via Tikkurilas
färgmätningsprogram. Färgmätningsprogrammet kan identifiera och matcha i stort sett
vilken kulör som helst med hjälp av ett enkelt färgprov.
Vi erbjuder det största sortimentet av industrifärg för
metall- och träindustrin och för industrigolv.
TIKKURILA SVERIGE AB
BESÖKSADRESS: TEXTILGATAN 31 | 120 86 STOCKHOLM
TELEFON: 08-775 6000 | TELEFAX: 08-775 6385
WWW.TIKKURILA.SE | [email protected]