Academicum

Drottninggatan 4
753 10 Uppsala
T 018 -15 72 09
[email protected]
www.academicum.se
Academicum
Kompetenslista
Korta vägen
Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen, KTH
samt företag, organisationer och myndigheter.
Vi söker praktikplatser för akademiker!
Korta vägen
Korta vägen är ett 26 veckor (cirka 6 månader) långt utbildningsprogram för nyanlända akademiker.
Under de inledande 3 månaderna sker utbildning i språk och svenskt samhälle med mera och därefter
skall deltagarna få praktik. Praktiken sker på en arbetsplats som kan erbjuda uppgifter som matchar
akademikerns kompetens samt handledning. Praktiken är kostnadsfri för arbetsplatsen.
Under praktiken får deltagarna kontakt med ”sitt yrke” i Sverige och får viktiga kunskaper och
kontakter. Resultaten i Korta vägen är goda: många av de som följer programmet anställs och för
samtliga är det en rejäl nystart! Praktiken pågår under cirka 3 månader.
Vilka kompetenser behövs på Din arbetsplats?
Läs vår kompetenslista och se vilka profiler som är tillgängliga just nu. Kompetenslistan uppdateras
varje månad. Om du är intresserad av att veta mer eller titta på ett eller flera CV, kontakta gärna mig!
Med vänlig hälsning,
Ida Karlsson, Academicum, Samordnare
0725 - 75 65 25, [email protected], http://academicum.se/kortavagen/
Kompetenser – april 2015
Kompetenslistan är indelad efter bransch och ort (UPPSALA/STOCKHOLM och VÄSTERÅS ). Om du
inte hittar den kompetens du söker under rätt ort så titta gärna på andra orter då flera av våra
deltagare kan pendla. Om du helt saknar en kompetens - kontakta mig ändå! Vi kan ha fler
kompetenser än de som står på listan.
Klicka på ett specifikt kompetensområde nedan
för att gå direkt till denna kategori
Bygg/Arkitektur – Juridik – Ekonomi – Administration/HR –
Information/Kommunikation – Utbildning/Kultur/Design – IT/Teknik/Miljö –
Life Science – Samhälle/Social omsorg/Teologi –Hälsa
Bygg/Arkitektur
UPPSALA/STOCKHOLM
En engagerad och driven byggnadsingenjör som brinner för byggnader och projektering. Fick god
erfarenhet av projektering i praktiken på Cedervall arkitekter, med bl.a. olika förutsättningar, skeden,
innehåll och byggnadstyper. Arbetade bl a med utbildningsbyggnader som Mariehällsskolan och
Essingeskolan, samt bebyggelse för äldreboende. Har genomgått kurser i CAD och arbetat i främst
Autocad. Goda datakunskaper, är nyfiken, intresserad, noggrann och snabb lärd.
Byggnadsingenjör med inriktning på renoveringsprojekt. Specialområde: val av byggmaterial,
renoveringsbehov och renoveringstekniker. Har främst arbetat som projektledare med till exempel
teknisk kontroll på byggarbetsplatser och planering av renoveringsprojekt. Ansvarsfull och effektiv.
Söker arbete/praktik på byggföretag och inom renovering.
Stads- och regionplanerare med inriktning på trafikplanering, GIS, datorstödd planering, forskning
och mänsklig bosättningsanalys. Social och fungerar bra med andra samt har lätt för anpassning till
olika roller. Snabblärd, glad och positiv.
Juridik
VÄSTERÅS
Advokat med juristexamen från hemlandet Syrien. Sju års erfarenhet av eget företagande
(advokatbyrå) med inriktning på civilrätt, specialområden familjerätt och avtalsrätt. Till de bästa
egenskaperna hör god kommunikationsförmåga och problemlösning samt förhandlingsteknik mellan
olika parter. Vill arbeta med flyktingar och människor som är nyanlända i Sverige, gärna inom den
sociala sektorn.
Ekonomi
UPPSALA/STOCKHOLM
Ekonom med inriktning på finansiella system i europeiska verksamheter. Även kunskaper i
management och marknadsföring. Tidigare arbetserfarenheter inom bokföring, bokslut, ekonomisk
planering och budgetering samt löneansvar. Noggrann och tycker om att arbeta. Söker arbete inom
ekonomisektorn med fördel på bank eller ett företags ekonomiavdelning.
Ekonom med inriktning mot bankväsendet. Har en examen som motsvarar en svensk kvalificerad
yrkeshögskoleutbildning som innefattar revision, analys, mikro- & makroekonomi, m.m. Har god
erfarenhet som banktjänsteman hos flera arbetsgivare. Söker arbete/praktik på bank eller företag,
gärna kundtjänst.
Ekonom med inriktning på finans och bank. Nästan 3 år erfarenhet som kundtjänst på en
internationell bank. Engagerad, strukturerad, samarbetsvillig och framför allt ansvarstagande.
Söker arbete på bank och företag som sysslar med finansanalys och rådgivning. Är ambitiös och vill
gärna ta på sig ledaruppgifter i framtiden.
Social och utåtriktad ekonom med erfarenhet från import-/exportbranschen och detaljhandel samt av
att driva eget företag. Söker nu arbete inom handel eller ekonomi där det finns chans att utvecklas och
vara med och bidra till en positiv gruppdynamik.
Kandidatexamen i media och kommunikation samt pågående utbildning till master i business
administration. Erfarenhet av att leda och coacha ett team på ett större internationellt företag under
sju år. Vill gärna arbeta med sälj, kundtjänst eller marknadsföring.
Utbildad inom internationell ekonomi med erfarenhet av arbete inom bland annat
utvecklingsprojekt. Är strukturerad och analytiskt lagd och har ett starkt intresse för relationer och
arbete i internationella organisationer och företag. Har bra sinne för kommunikation och vill gärna
utvecklas i en position där ledaregenskaper kommer till användning. Är intresserad av att arbeta med
affärsanalys, utredning, finansiellredovisning och administration. Gärna i en organisation som har som
uppgift att verka för barn och ungdomar eller utsatta grupper i samhället och världen.
VÄSTERÅS
Ekonom med inriktning finans och kredit. Även kontorsadministrativ erfarenhet. Vill utveckla
yrkeskunskaper och söker arbete inom ekonomisektorn med fördel på bank eller ett företags
ekonomiavdelning.
Företagsekonom med svensk kandidatexamen, inriktning management och IT samt
universitetsstudier i Egypten och Tyskland (SAP). Erfarenhet av projektledning samt kundkontakter
och mjukvaror. Är flexibel och har god samarbetsförmåga samt villig att flytta. Vill hitta en ny
utmaning för att utvecklas inom implementering och arbeta i nära samarbete med kunder. Söker
praktik/arbete på företag inom IT (Implementation and management), supply chain och support.
Företagsekonom med erfarenhet från olika butiker som butikschef. Noggrann och engagerad. Vill
kombinera erfarenheter som butikschef och butikshandledare med ledaregenskaper. Vill på sikt ha en
roll med större ansvar, kunna jobba självständigt och utåtriktat med mycket kund- och
personkontakter.
Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning management. Motiverad och resultatfokuserad med kompetens inom försäljning och HR. Söker en möjlighet att utnyttja kompetens,
kunskap och utbildning för att kunna bidra till en arbetsgivares mål och framgång. Söker
praktik/arbete på en arbetsplats inom HR, personaladministration eller kundservice.
Administration/HR
VÄSTERÅS
Administratör/ekonomiassistent - Utbildad inom offentlig förvaltning samt kulturgeografi och
företagsekonomi. Erfarenhet av administrativt arbete och vill gärna fortsätta inom detta område.
Information/Kommunikation
UPPSALA/STOCKHOLM
Utbildad journalist. Har varit lärare i engelska och har arbetat med sociala projekt kring utveckling
av fattiga samhällen i olika länder på det södra halvklotet. Har även erfarenhet av kontorsarbete så
som receptionist och administratör. Skulle vilja ha en möjlighet att kombinera tidigare erfarenhet som
journalist och projektkoordinator med kontorsarbete.
Utbildning/Kultur/Design
VÄSTERÅS
Masterexamen i antikens historia samt kandidatexamen i historia och lärarexamen. Har erfarenhet
av arbete som lärare och administratör. Intresserad av arkeologi och antikens historia. Noggrann och
nyfiken. Vill gärna arbeta inom historieområdet, till exempel på museum eller universitet.
IT/Teknik/Miljö
UPPSALA/STOCKHOLM
Agronom med husdjursinriktning. Kunskaper i djurskyddskontroll, rådgivning samt
administration. Söker arbete som agronom på en myndighet, kommun, länsstyrelsen, olika
institutioner eller privata företag.
Fysiker med examen från Irak, har även kurser i fysik från Uppsala universitet. Har lång
arbetslivserfarenhet som anställd på företag, bl.a. på flygplats. Har även arbetet med undervisning.
Social och tycker om att delta i konferenser och seminarier för att utbyta erfarenheter med andra inom
branschen. Söker arbete/praktik som fysiker.
Högskoleingenjör med inriktning mot datateknik. Specialområde: nätverksteknik och
systemteknik, routing och switching för nätverksspecialister och nätverksadministratörer samt
nätverkssupport. Söker arbete på företag som har IT-avdelning. Kan jobba som nätverkstekniker,
systemtekniker och supporttekniker. Vill arbeta på ett växande företag där möjligheterna till
varierande arbetsuppgifter är stora. Är intresserad av arbete på dataföretag, sjukhus, inom olika typer
av högteknologisk industri eller inom konsultbranschen.
Ingenjör med dubbla masterexamen i sensorteknik och elektronik, inom det biomedicinska
forskningsområdet. Positiv med god kommunikationsförmåga. Seriös och proaktiv. Van att arbeta i
multidisciplinära team. Vill gärna arbeta med att utforma en "verktygslåda" som kan hjälpa personer
med fysiska funktionshinder.
Masterexamen i husdjursvetenskap från Sveriges lantbruksuniversitet samt masterexamen i
husdjursvetenskap från Wageningen Universitet (Holland) med specialisering på husdjursavel och
genetik. Arbetade under masterstudier med att koppla genotyp till fenotyp i ett ekonomiskt viktigt
perspektiv gällande t.ex. mjölk och galtlukt. Ansvarsfull och engagerad. Söker arbete som forskare eller
på företag som fokuserar på produktion.
Magisterexamen i Ekologi. Deltog under studierna i forskningsarbete inom fytoremediering,
(Fytoremediering är ett sätt att sanera förorenad jord, vatten och luft med hjälp av växter). Arbetade
som resesäljare i mer än 10 år och var sedan chef för rådgivningsavdelningen under tre år. Är en god
projektledare och söker arbete som miljövetare där organisations-kunskaper kan vara värdefulla.
Masterexamen från KTH i Water System Technology med specialintresse för vattenförvaltning. Har
arbetat i 3,5 år med att förbättra bevattningssystemet i Sindh-provinsen i Pakistan och även
praktiserat på flera olika arbetsplatser i Sverige inom detta område. Målet är att fortsätta att arbeta
inom vatten och miljö.
Växtodlingsagronom med inriktning på växtskydd. Kunskaper inom planering, upprättande och
tillsyn av trädgårdar. Tidigare erfarenheter av att studera och genomföra bevattningssystem samt
diagnostisering av växtsjukdomar och omsättning av bekämpningsmedel. En god kommunikatör som
har ledarskapserfarenhet och gillar att arbeta i grupp. Söker arbete/praktik som agronom på en
myndighet, kommun, länsstyrelse eller privat företag.
VÄSTERÅS---’
Agronom med universitetsexamen i Syrien med allmän inriktning. Dessutom utbildad skogsarbetare
och har praktiserat på gård med ekologisk mat. Är ansvarsfull, tålmodig och gillar att jobba i grupp.
Söker praktik/arbete som agronom eller inom skogsbruk.
Civilingenjör i elektronik med specialisering inom telekommunikation. Erfarenhet av teknisk
support på universitet samt undervisning i fysik och matematik på gymnasienivå. Är punktlig,
hjälpsam och har god samarbetsförmåga. Söker praktik/arbete på företag som sysslar med
energiförsörjning.
Entusiastisk och professionell civilingenjör med inriktning på samhällsbyggnad. Tycker om att
vara en del av och även leda framgångsrika och produktiva team. Är lättlärd och hårt arbetande, tar
snabbt till sig nya koncept och tycker om att hitta innovativa och kreativa lösningar på problem. Är
ansvarsfull, flexibel och har bra organisationsförmåga. Söker praktik/arbete inom byggproduktion.
Civilingenjör med en master inom vägarbete och byggnad. Har specialkunskaper inom vågbrytning,
trafikflöden m.m. Erfarenhet av att räkna på hållfasthet för såväl större som mindre strukturer. Är en
social person med god samarbetsförmåga. Söker praktik på företag inom bygg- eller vägkonstruktion.
Dataingenjör med universitetsutbildning från Syrien. Har lång erfarenhet av arbete med
elektronikreparation (datorer, TV etc). Är punktlig, noggrann och duktig på att lära ut. Söker
praktik/arbete inom elektronik.
Dataingenjör med inriktning artificiell intelligens. Fem års studier i mjukvaruprogrammering och sju
års erfarenhet som butikschef. Goda kunskaper i säkerhets- och övervakningslösningar samt
webbdesign. Är en bra lagspelare och driven problemlösare samt är van att arbeta mycket och under
press.
Elektronikingenjör med inriktning datakunskap. Erfarenhet av installation av nätverk och IT-tjänster
samt administration och bokföring. Söker praktik/arbete på företag inom data, nätverk eller som ITkonsult.
Elektricitetsingenjör med 7 års utbildning. Har under tidigare arbeten haft inriktning på inköp av
relaterad utrustning på större företag. God erfarenhet av inköp inom t.ex. banarbete, maskinparker
och anläggning. Varit projektledare för expansion av befintliga och etablering av nya
produktionslinjer. Även erfarenhet av informationsinsamling, avtal, kvalitetskontroll samt program
som AutoCAD, Etap och SAP. Söker t.ex. arbete som projektledare inom elförsörjning.
Kemiingenjör med kandidatexamen från Iran, validerad i Sverige. Har erfarenhet av projektledning
och projektinköp inom kemiska och petrokemiska områden på ett internationellt företag samt
undervisning på gymnasiet i naturvetenskapliga ämnen. Är lugn och positiv samt lojal, arbetar
noggrant och effektivt. Söker praktik/arbete på företag inom den tekniska sektorn, helst som
projektledare.
Kemist med inriktning på tillämpad kemi. Är organiserad och en god lagspelare. Vill arbeta inom
kemisk industri (organiskt eller oorganiskt), på laboratorier för medicin eller livsmedel. Arbete på
laboratorier som producerar kemikalier som färger, rengöringsmedel och cement är också intressant.
Senior ingenjör med bakgrund inom Telecom, IT och management. Erfarenhet av att hantera och
samordna design, konstruktion, utförande, provning, drift på sätt som optimerar företagets
besparingar och effektivitet. Bra på problemlösning samt att formalisera effektiva drift- och
affärsbeslut inom stora och komplexa projekt. Effektiv samordnare med kunden, konsulten,
underleverantörer och tredjepartsleverantörer. Vill gärna fortsätta arbeta inom mitt
utbildningsområde.
Life Science
UPPSALA/STOCKHOLM
Kvalitetsorienterad biolog med chefserfarenhet. Har arbetat med HACCP, BRC och produktutveckling i
nötköttsbearbetning på Anglobeef processorer i Storbritannien. En viktig del av arbetet har varit
djurhantering, djurens välfärd och spårbarhet. Söker arbete på kvalitetsavdelning på etisk
livsmedelsindustrin. Kan arbeta med produkter som har både kort hållbarhet och lång hållbarhet.
Biolog med fyraårig kandidatexamen. Gjorde examensarbete om leversjukdomar. Stor labbvana från
utbildningen. Energisk, social och samarbetsinriktad. Söker arbete som biolog, gärna på labb eller
läkemedelsföretag.
Geolog med inriktning på gruvindustri. Specialiserad på prospektering och utvinning. Gjorde
examensarbete om Kabuls hydrogeologi. Erfarenhet av arbete med internationella organisationer.
Söker arbete på företag som arbetar med geologiska undersökningar och undersökningar av
grundvatten. Duktig projektledare, men också bra som del av ett team.
VÄSTERÅS
Masterexamen i biologi och miljövetenskap från Bagdad Universitet och tolv års erfarenhet av
biomedicinsk analys och provtagning. Är hjälpsam, duktig på att ställa diagnos samt organiserad. Som
person lugn, stabil och kontrollerad vid stressiga situationer. Söker framförallt praktik/arbete på
vårdcentral eller livsmedelslaboratorium.
Samhälle/Social omsorg/Teologi
UPPSALA/STOCKHOLM
Sociolog med inriktning på mänskliga rättigheter och medborgarskap. Har även utbildning i
universitetspedagogik samt kunskap om forskningsprojekt. Har också arbetat som universitetslärare.
Social, sympatisk och gillar utmaningar. Vill gärna arbeta på en ideell organisation eller en
organisation som arbetar med mänskliga rättigheter.
Statsvetare inr. internationella relationer med goda datakunskaper. Tidigare arbetserfarenheter
inom administration, arbetsledning och försäljning. Har även kunskaper inom företagande. Söker
arbete/praktik där alla erfarenheter kommer till användning.
VÄSTERÅS
Socionom med erfarenheter och kunskaper inom socialt arbete med äldre människor och ungdomar.
Är bra på problemlösning för att hjälpa människor och en god lyssnare. Jobbar bra i grupp och coachar
gärna andra. Har som mål att kunna fortsätt jobba inom socialomsorgen och socionomyrket, samt
utvecklas inom olika områden i nya miljöer. Söker jobb/praktik inom den sociala sektorn, helst på
äldreboende eller socialkontor.
Hälsa
VÄSTERÅS
Läkare med specialistkunskaper inom gynekologi. Elva års erfarenhet som specialistläkare med fokus
på gynekologi. Ansvarsfull, kreativ och har lätt för att skapa kontakt med andra människor. Önskar
praktik/arbete på ett sjukhus där det finns en specialistavdelning inom gynekologi.
Läkare specialiserad på internmedicin, endokrinologi och diabetes. Fyra års erfarenhet inom
internmedicin och endokrinologi. Är en lugn och stabil person med god samarbetsförmåga, är även bra
på att ta egna beslut och jobba effektivt under press. Söker praktik/arbete på ett sjukhus eller
vårdcentral.
Tandläkare med 30 års erfarenhet av att arbeta som tandläkare i Syrien, både på egen klinik och
vårdcentral. Tycker om att arbeta hårt och vill i framtiden gärna fortsätta arbeta inom tandläkaryrket.
Är målmedveten och kan arbeta både i team samt självständigt.