Bygg – Infrastruktur 2015 22-23

Förhandsinformation
för mässbesökare
Bygg – Infrastruktur 2015
22-23
april
Byggmässan - Infrastruktur 2015
Boverkets indikatorer ger vid handen att bostadsbyggandet
har ökat snabbt efter eurokrisen 2011–2012. De närmaste
åren förväntas tillväxten i samhällsekonomin vara god och
räntorna fortsatt mycket låga. Bostadsbyggandet ökar även
nästa år. Den politiska vilja pekar mot en ökad satsning på
infrastruktur. Och aldrig förr har mässan varit så fylld av
utställare, produktnyheter, innovationer och inspiration som
i år. När mässan öppnar dörrarna i Malmö kommer man att
mötas av en fullspikad mässhal och får uppleva ett storslaget
event med en komplett överblick över allt som branschen
har att erbjuda.
Här hittar man allt man behöver för att kunna utveckla
verksamheten med nya smarta idéer och lösningar.
Dessutom är mässan ett ypperligt tillfälle att uppleva alla
nyheter på plats innan man völjer att investera.
Missa inte heller årets fylliga seminarieprogram som ger dig
energikickar och inpiration så att det räcker hela året.
Tidningen Mässnytt Digital utgives av City Reklam Ansvarig utgivare och redaktör, Bertil Bredelius. Pr/info, Dan Meijer.
Sättning och Layout, The Webminister Co.Ltd. Adress, Ledet 17, 441 91 Alingsås Telefon 070 896 23 95 E-post [email protected] Hemsida www.massnytt.net
Framtidens inkapslingsteknik kommer från PS-Products
PS Products Oy är specialiserat på utveckling
och försäljning av plastkanaler för vattenrör
och plastprodukter för byggnadsbranschen.
När man introducerade den nyskapande
rörinneslutningen PS-100 i Finland fick denna
en mycket stor genomslagskraft. Företagets
koncept för inkapsling både förenklar och
förkor-tar tiden för installationen av vattenrör
vid t.ex stambyten eller värmepumpsinstallationer och slutresultatet är snyggt.
På Byggmässan bjuder man på en Sverigepremiär när man nu lanserar den nya generationens inkapsling - PS 100.
Samtidigt erbjuds också en första visning av
nästa nykomling på marknaden, inneslutningen PS-160.
- PS 160 är vår senaste utveckling och som vi
alldeles nyligen har börjat föra i lager.
Fördelen med den ökade diameter är bland
annat att det nu ryms såväl ytterligare ett rör
samt flödesmätare i kanalen berättar Peter
Öman, byggingenjör som tillsammans med
Simon Björkman, diplomingenjör inom
kemisk teknik utvecklat den innovativa
inkapslingstekniken.
Det är bland annat den oöverträffade
åtkomligheten som fått marknaden att formligen explodera.
-Under mina 25 års erfarenhet inom byggsektorn med bl.a. stambyten har jag jobbat på
arbetsplatserna så jag har sett behoven och
problemen i verkligheten. Detta är grunden till
våra produkter, så det är ingen slump att dom
är användarvänliga.
Det innebär att inneslutningens botten
kan lätt installeras av en montör och när
kanalen har blivit fixerad vid väggen så
kan man snabbt och smidigt vrida fast rör
klammorna i färdiga spår i botten på
kanalen.
Ena långsidan av kanalen kan vikas ner
och ger stor arbetsyta och förenklar alla
installationsarbeten.
I kanalen finns också färdiggjorda spår
för installation av kabelhållare så om t.ex
en antennkabel eller matarkabel till
värmepump installeras på samma gång.
När installationsarbetena inuti kanalen är
slutförda så viks väggen upp och kanalens
lock klickas på plats. Alla hörn och skarv täcks
snabbt med de tillhörande modulerna och
slutresultatet är snyggt för de boende.
Modulerna täcker också måttfel på upp till
15mm vilket ger mera toleranser för
installationsarbeten.
-Kontroller i en handvändning
Om man behöver öppna kanalen för t.ex.
inspektioner kan både modulerna och locket lätt
avlägsnas och fästas på nytt. Det innebär att
brandsäkerhetsinspektioner, tätningskontroller
blir oerhört förenklade och är gjorda i en
handvändning
Kundgrupper som har intresse av kanalen är
både rörmokare och byggare som sysslar med
rör-remonter där vattenledningar ska dras på
ytan av en lägenhet eller bostad. Eftersom
kanalen är enkel att torka av så har också kunder
PS 100 Nya generationens
inkapsling av rörinstallationer
med krav på
sanitära sidan
fördel av att
kapsla in rören.
PS-Products har
första
Peter Öman
Simon Björkman
pilotprojektet på
gång i Finland inom sjukvården av just denna
orsak.
-Värmepumpsinstallatörer har också stor fördel
av att använda vår inneslutning eftersom den är
både snabbare att installera och snyggare än de
kanaler som finns att tillgå i dagens läge, säger
Peter Öman.
Monter B 09
www.ps-products.fi
Bygg & Infrastruktur 2015
Smart City - ett koncept för den framtida trafiken
Utbyggnaden av cykelleder har lett till att allt
fler använder cykel som fortskaffningsmedel. I
t.ex en storstad som Göteborg har användandet
ökat med upp till 30 procent de senaste åren.
Därmed inställer sig ett annat problem – cykelparkeringar. Överfulla cykelställ vid bussterminaler, järnvägsstationer, eller inne i centrum
är ingen ovanlig syn.
Blinkfyrar AB ligger i framkant när gäller inno
-vativa idéer och produkter och har därför
utvecklat en mängd olika lösningar ingående i
konceptet Smart City.
Under lång tid har man arbetat för att både
underlätta och öka användandet av cykel. Som
till exempel cykelvägvisning där man tack vare
gedigen erfarenhet och produktkännedom kan,
tillsammans med kommunen eller staden,
skräddarsy cykelvägvisningen efter önskad
profil. Skylt, infästning, stolpe anpassas efter
önskemål för såväl design som omgivning.
Kommunicerande cykelställ
Hur många är det inte som med andan i halsen
irrat runt och letat efter ledig cykelparkering och
skall hinna med ett tåg som går om tre minuter.
En av de mest uppseendeväckande innovationerna från Blinkfyrar är MB Track & Race
som väl närmast kan beskrivas som ett
kommunicerande cykelställ.
Med MB Track & Race registreras varje plats
på cykelparkeringen. Denna information kan nås
via en app som ger cyklisten information redan
från starten hemifrån om antingen parkeringen
är full eller om lediga platser och var dessa finns
- till exempel rad 4, plats nummer 8. Ett ofta
dagligt stressmoment är plötsligt borta.
- Ytterligare en fördel är att den samlade informationen om beläggning, tidpunkter osv kan
utgöra underlag för kommunen när det gäller
beslut om cykelleder, och antal parkeringsplatser
och var dom skall placeras. Systemet kan också
identifiera spökcyklar, det vill säga övergivna
cyklar som bara tar plats, berättar produktchefen
Peter Nilsson.
Kan vara knepigt att hitta ledig plats
- Men MB Track & Race är bara en del av vårt
Smart City koncept. Intensiv trafikforskning
pågår om bland annat solcelldrivna vägmärken
och belysning, utnyttjande av GPS:en för information om trafikintensitet, olyckor m.m. Detta är
inget vi jobbar aktivt med men är absolut med i
våra tankar och idéer kring vidareutvecklingen av
Smart City. Det är mycket på gång och vi står
inför omvälvande förändringar som får stor
betydelse för trafiksäkerheten och nollvisionen,
säger Peter Nilsson.
I monter visar man också unika cykelstället MB
Bicycle Parking. Det speciella med detta är att det
passar alla cykelmodeller, även elcyklar. Den
parkerade cykeln
står upprätt och
stabil utan risk
för skevning av
framhjulet. Hög
användarvänlighet, bla. kläms
framgaffeln åt
automatiskt .
Dessutom är
cykelställen vanDet smarta cykelstället MB Bicycle
dalsäkra.
Parking
Att befrämja
användandet av cykel är något som kommunerna
stöder och har dessutom god anledning till att
göra.
Det är sex gånger dyrare för samhället och
individen om invånarna väljer att ta bilen istället
för cykeln. En studie i Köpenhamn, gjord av
professor Stefan Gössling vid Lunds universitet,
framgår det att om samhällets kostnader och
privata kostnader räknas samman blir bilens
påverkan per kilometer 4,50:- och cykelns
påverkan 70 öre/km. Sett enbart till samhällets
kostnader och nyttor för en kilometer med bil så
är kostnaden 1,47:- medan samhället tjänar
1,56:- på varje cyklad kilometer.
Analysen visar att alltså att investeringar i
cykelinfrastruktur är ekonomiskt hållbart och ger
hög avkastning.
Monter H 01
www.blinkfyrar.se
Bygg & Infrastruktur 2015
Upptäck nya användningsområden för konstgräs
Unisport Scandinavia AB är en av Nordens
ledande leverantörer av underlag och tillbehör för idrottsanläggningar, multiarenor
och landscapingytor.
Under mässan kommer man bland annat att
fokusera på konstgräs. Unisport erbjuder
konstgräs för landscaping, fotboll och golf.
Genom innovativ produktutveckling vill man
nu på Unisport bredda användningsområdena
för konstgräs.
-Konstgräs kan i dag läggas på i princip alla
typer av underlag och har blivit en mycket
populär ersättare för vanligt naturgräs, framförallt pga av konstgräsets slittålighet och
minimala underhåll, berättar Mattias Carlsson
Product Manager.
Inom fotbollen har konstgräset kommit att
betyda oerhört mycket. Framförallt genom
fler träningstillfällen då man kan nyttja
planen året runt.
- Men konstgräs passar även utmärkt att
anlägga på ytor som har ett stort slitage, t ex
lekplatser och skolgårdar. Konstgräs är även
fördelaktigt att lägga i trafikplatser för att
minimera underhållsarbetet i farliga och
utsatta miljöer. Det innebär också stora
besparingar när det gäller skötsel och
underhåll för kommunernas gatukontor,
fastighetsbolag och privatägda skolföretag.
Förutom stora krav på garantier och kvalitet
kan Unisport erbjuda konstgräs i många olika
färger som innebär ett stort utrymme för
Konstgräs ger stort utrymme åt
kreativitet. Kan läggas på i princip
vilket underlag som helst och finns
dessutom i ett antal olika färger.
fantasi och kreativitet och bidrar till ett förhöjt
helhetsintryck, samtidigt som man får ett
mjukt och skönt underlag att vistas på.
Här kommer också Unisports långa erfarenhet av skräddarsydda lösningar med största
fokus på kvalitet, garantier och färdigställande
i rätt tid väl till pass.
- Vi hjälper även till med ritningar som visar
potentialen i lekplatsen, skolgården,
trafikplatsen etc. Med fina färger kan man
skapa roliga och trivsamma ytor som samtidigt
klarar stort slitage, framhåller Mattas Carlsson.
Det finns inte bara estetiska värden med
konstgräs. Även arbetsmiljömässigt finns det
stora fördelar.
Underhållsarbeten av naturgräs i trafikmiljöer utgör ofta en hälsovådlig arbetsmiljö
med flera inbyggda riskmoment som t.ex
transport av arbetsfordon till kanske hårt
trafikerade vägavsnitt, rondeller, mittsträngar.
Tät trafik som passerar väldigt nära, utsättning
av varningsskyltar osv. Med konstgräs
minimerar man antalet arbetstimmar i
trafikutsatta miljöer.
Monter G 14
www.unisport.com
Bygg & Infrastruktur 2015
Lappset och Gårda Johan i kompletterande samverkan
Lappset Sweden och Gårda Johan samarbetar i många projekt vilket är en
av anledningarna till man också delar monter på mässan.
- Tillsammans kompletterar vi varandra. Gårda Johan står för underlaget
och vi fyller sedan på med utrustning och redskap, förklarar Katja Skåner
försäljnings- och marknadschef på Lappset.
Lappset Sweden tillverkar och säljer ett stort sortiment av lekplats- och
parkutrustning för miljöer där människor vistas tillsammans.
-Vi skapar produkter som ökar trivseln och ger möjlighet till egna
kreativa lösningar. Våra produkter ger glädje åt många miljoner barn och
vuxna i mer än 40 länder.
I det urbana rummet ska alla
kunna trivas oavsett ålder och
årstid. Det ställer höga krav på
de produkter som finns i
utemiljön.
Lappset erbjuder såväl parkoch lekutrustning som
sportutrustning. Gemensamt för
Nifo—ny möbelserie i tidlös design
dessa är kvaliten. Utrustning
och redskap utsätts ofta
hårtslitage men förväntas hålla länge. Därför är kvalitet och hållbarhet två
vägledande aspekter i utvecklingen.
Design är viktigt oavsett om det gäller parken, lekplatsen eller
sportanläggningen. Lekutrustningenska trigga igång barnens fantasi,
parkmöblerna ska ha ett klassisk, varaktigt formspråk och kunna passa in i
många miljöer.
I monter visas bland annat nyheten Nifo – en parkmöbel med en
minimalistisk, mjukt rundad design. Serien har med metallkanter runt
trädelarna. En utmärkande detalj för denna möbelserie är den lilla knoppen
ytterst på soffan och fåtöljens armstöd. Där kan man hänga sin väska eller
kasse. Och självklart är den även till hjälp när man ska resa sig upp.
Nifo är en komplett serie med soffa, bank, bord och fåtölj. Fåtöljen
kommer på sikt att få snurrfunktion.
Miljöklassad fallskyddsbeläggning av gummi eller konstgräs utgör basen i
Gårda Johans sortiment. Lägg där till produkter som ger ytterligare
dimensioner åt lekplats och det offentliga rummet. Med hög kvalitet och
barns utveckling som utgångspunkt, erbjuder Gårda Johan en komplett
design där säkerhet kombineras med lek, motion, social interaktion,
lagarbete och lärande.
-Den produkt som vi kommer att
fokusera på under mässan är våra
djur och figurer i gummi till
lekplatser och offentliga miljöer,
berättar försäljningschefen David
Gabrielson.
Sortimentet går under benämningen Playtop 3D Program. En
traditionell lekplats är ofta
uppbyggd med 2-3 lekredskap i
form av gungor, klätterställning och Playtop 3D ger maximalt spelrum för fantasin
rutschbana. Barnen lär sig i tidig ålder hur dom förväntas att använda dessa
lekredskap. Leken blir lätt styrd och inte särskilt spontan och fantasifull!
- Idag vet vi mer om vikten av fantasi och spontanitet i barns lek! Med
hjälp av produkterna i Playtop 3D Program kan man på ett enkelt och
prismedvetet sätt skapa en modern lekplats där barnen får använda sin
fantasi och skapa nya lekar!
I programmet ingår också det omtalade fallskyddsunderlaget Playtop.
Fallskyddgummi möjliggör att man istället för den konventionella plana
ytan även kan bygga upp en mer fantasieggande lekplats med kullar,
gropar.
- Med fallskyddsgummi Playtop kan man enkelt skapa olika spännande
tema som kan förstärkas ytterligare med figurer i 3D sortimentet, t.ex
havstema med krabban och bläckfisken, eller kanske ett jordbrukstema eller
ett stort antal konstellationer.
Monter H 03
www.lappset.com www.gardajohan.se
Byggmässan 2015
Finska Lektar Oy satsar nu på svenska marknaden
Lektar Oy är grundat 1949 och
ett familjeägt grossist- och
importföretag beläget i
Helsingfors nära både hamn
och flygfält. Man har även ett
dotterbolag i Estland.
väggpaneler, golvbeläggningar
Lektar Oy introducerar nu
brandklassade EI30/60 på den
svenska marknaden.
Man erbjuder också ett
omfattande utbud av olika
brandsäkerhetsprodukter och
arbetar även med infrastrukturbyggande.
Lektar har som huvudinriktning produktion av byggnadsprodukter där man är en
av Finlands ledande aktörer.
Andra segment är inredning,
teknisk isolering, hushållsplast.
Man samarbetar mot ett
noggrant urval av leverantörer
där kvalitet och funktion går i
första hand.
Ett oavvisligt krav är att alla
produkter är CE-märkta samt godkända
enligt VTT och andra välkända europeiska
testinstitut.
Affärsidén är att erbjuda produkter anpassade efter marknadens behov samt att
erbjuda experthjälp som säkerställer ökad
effektivitet för kunderna.
Söker svenska återförsäljare
Lektars återförsäljare är de största järnaffärskedjorna och byggföretagen i Finland
och de Baltiska länderna. Totalt har man
650 återförsäljare.
Tekniska isoleringar –
isoleringsmattor, rörisoleringar,
elementfogband.
Inspektionsluckor
Under mässan kommer man att
fokusera på Lektar´s breda
program av inspektionsluckor
och täckplåtar samt nyheterna –
de brand-klassade luckorna
E120/60.
- Vårt mål är nu att söka återförsäljare och
samarbetspartners i Sverige, Norge och
Danmark, berättar Robin Stigzelius på
Lektar.
För den svenska marknaden betyder detta
att en dörr öppnas till Lektar´s sortiment som
har en imponerande bredd och omfattning.
-Vad gäller de nya brandklassade luckorna,
som förutom hög kvalitet är prisvärda, så
tycker vi att det är ett bra tillfälle för
introduktion på svenska marknaden eftersom
dessa kommer att finnas tillgängliga till
hösten, säger Robin Stigzelius.
Inom Lektar Oy återfinns det mesta:
Byggnadsmaterial – sockelskivor,
radonskydd, byggpapp, skumplastprodukter.
Inredningsmaterial – tak- och
Monter C 04
www.lektar.com
Bygg & Infrastruktur 2015
Komfort och kvalitet i badrummet
Arrow Skandinavien AB är ett familjeföretag med 40 års erfarenhet i badrumsbranschen, och företagets duschar, kabiner,
duschpaneler och ångbastur finns i hundratusentals svenska hem. Huvudkontor och
centrallager ligger i Göteborg, varifrån man
levererar produkter till hela Skandinavien och
Arrow Corner
kontinentala Europa.
- Tack vare att egen tillverkning kan vi
leverera pålitliga produkter till bra priser
med kundens trygghet i fokus och
tillhandahåller fortlöpande service genom
vårt nät av underhållstekniker. Vi har
dessutom avtal med ett flertal av Sveriges
större VVS-återförsäljare berättar Kenth
Tapper försäljningsansvarig.
Wellnesscenter
På repertoaren står bland annat dusch-kabiner,
ångbastur, duschväggar, dusch-paneler
och handduschar. Arrows duschkabiner är som
små wellnesscenter, där man kan kosta på dig
lite extra lyx före, under och efter själva
duschen.
Arrow Free
På mässan har man bland annat med sig tre
nyheter:
Arrow Free duschvägg går att montera på
många olika sätt. Halvt rund duschhörna
bestående av 2 st inåt- och utåtgående duschdörrar. Kan monteras både mot en vägg eller
mot två väggar i ett hörn.
Arrow Dusch 6301 är den nya stilrena och
prisvärda duschkabinen. Med sina eleganta
svängdörrar ger den ett bekvämt och generöst
insteg. Försedd med massagehanddusch,
kroppsduschar, omkastare, svängdörrar med
klart säkerhetsglas samt löstagbar front.
Arrow Corner En trotjänare bland duschväggarna beståendes av två raka väggar.
Kombiners olika storlekar så att duschväggen
Arrow Dussh
lätt kan passas in i badrummet. Man kan även
kombinera olika glastyper med varandra..
Arrow Corner är ställbar 25 mm i sidled,
vilket ger goda möjligheter till en bra
montering om golv och vägg lutar.
Monter G 17
www.arrowshower.se
Bygg & Infrastruktu 2015
Kebonyträ det
gränslösa materialet
Kebony® är ett norskt företag med
målsättning att bli ett av de ledande inom
skogsindustriteknik. Affärsidén är att
använda beprövade tekniska metoder för att
producera trävaror av högsta kvalitét på ett
både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.
Företaget har mottagit flera priser för sin
innovativa och miljövänliga teknik, bl.a.
World Economic Forum Technology
Pioneer.
Kebony-tekniken är utvecklad i Norge och
är en miljövänlig patenterad process, vilken
förbättrar egenskaperna hos icke hållbart
barrträ genom att modifiera det med en
biobaserad vätska. Resultatet blir att träets
cellstruktur genomgår en permanent
förändring och träet erhåller högvärdiga
egenskaper och blir är
ett mycket slitstarkt,
hållbart trä med estetik
och prestanda liknande
tropiskt trä, som kräver
minimalt underhåll och
ger låga livscykelkostnader. Kebony
passar interiört och
exteriört för
applikationer som
kräver hög prestanda
och bra estetik. Allt trä från Kebony erhåller
en silvergrå patina efter exponering av väder
och vind.
Kebonys teknik går ut på att på ett hållbart
sätt förvandla trädarter såsom fura till
Kebonys trä, d.v.s. trä med egenskaper som är
jämförbara, och ibland överlägsna, tropiskt
ädelträ. Denna unika och miljövänliga
process är också ett överlägset alternativ till
den traditionella metoden att skydda trä med
biocider (s.k. träkonservering). Företagets
patentskyddade pro-duktionsprocess skapar
produkter med stora förbättringar inom
hållbarhet och dimensionsstabilitet, samtidigt
som de är högst attraktiva.
Kebonys produkter, med dess design, passar
för en mängd användningsområden, både för
inom - och utomhusbruk.
Monter F 06
www.kebony.com/se
.
Bygg & Infrastruktur 2015
Golvvärme med
extremt låg bygghöjd
Flooré AB är idag ledande leverantör av
vattenburen golvvärme genom
byggmaterialhandel i Sverige. Drygt hälften
av omsättningen går i dag på export till flera
länder i Europa.
- Vår målsättning är att
erbjuda den bästa golvvärmelösningen avseende komfort,
ekonomi och flexibilitet,
säger vd:n Annelie Norrbom.
Att investera i golvvärme är Anneli Norrbom, vd
ett smart val på många sätt.
Vattenburen golvvärme är flexibelt,
ekonomiskt och fungerar säkert under hela
husets livslängd.
Det passar oavsett vilken värmekälla man
än använder idag. Flooré har ett av
marknadens tunnaste värmegolv som
därmed passar både vid renovering och
nybyggnation, golvnivån behöver inte höjas
mer än 13 mm!
Värmegolvet kan läggas på de flesta underlag utan dyra och tidskrävande gjutningar
som kan ta månader att torka. Man kan
också lägga in det nya golvet ovanpå det
gamla.
- Och det bästa av allt, installationen är
enkel och går snabbt, tillägger Anneli
Norrbom.
Företagets specialitet är en egentillverkad
och patenterad golvvärmeskiva för ytmontage.
Systemet bygger på ett utvecklingsprojekt
som tog sin fart på Kungliga Tekniska
Högskolan redan 1990. Sedan dess har
systemet utvecklats baserat på flera års
praktisk erfarenhet ifrån branschen.
Flooré Värmegolv består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor. Dessa limmas,
skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på
befintligt bjälklag. Toppgolvet läggs sedan
direkt uppepå skivan. T.ex. läggs klinkers
direkt på primer och fixbruk. Trägolv läggs
flytande..
Extremt låg bygghöjd
Tekniken bygger på tunna EPS-skivor klädda
med aluminiumfolie. Denna konstruktion gör
det möjligt att lägga ytmaterial direkt på
Floorés golvvärmeskivor. Flooré systemet
avger värme både snabbare och effektivare än
traditionella ingjutna system eftersom
avståndet mellan rör och golvyta är mindre.
Den extremt låga bygghöjden på endast 13
mm ger stora möjligheter att installera
systemet även där det är lite lägre i tak.
-Den goda värmespridningen ger bättre
komfort genom snabbare reaktionstid samt
bättre ekonomi genom lägre värmeförluster,
jämfört med våra konkurrenter, framhåller
Annelie Norrbom.
Monter E 15
www.floore.se
Bygg & Infrastruktur 2015
Hyrliftar med exceptionell mobilitet
egen kompetens och som samlad grupp har
3D HYRLIFTAR AB är ett svenskt företag
stor kunskap att värdesätta och tolka kundens
som hyr ut och säljer produktivitetshöjande
önskemål och behov.
och ergonomiskt väl anpassade mobila
- Just våra egna erfarenheter ute på fältet är
arbetsplattformar och minikranar till främst
vår styrka det innebär också att vi kan det här
byggnads- och installationsbranschen.
En unik lösning för styrning
och framdrivning ger
företagets arbetsplattformar
SL 780 Outdoor Giant
en exceptionell mobilitet
vilket för kunden innebär
bästa produktivitet, ergonomi,
säkerhet och totalekonomi i
produktionen.
Verksamheten bedrivs från
strategiskt placerade
uthyrningsdepåer i Umeå,
Stockholm, Göteborg och
Lomma.
Bästa totallösningen
3D Hyrliftar AB har i de olika
regionerna knutit till sig ett
antal samarbetspartners som
ökar tillgängligheten och fördjupar
branschkunskapen.
- Vi jobbar ständigt för att kunna erbjuda
tillgång den bästa totallösningen både så väl
ekonomiskt som ergonomiskt, säger Pelle
Ödeen.
Företaget har mycket drivna och
innovativa medarbetare som på basis av
med service, närhet, snabbhet och bra
kundrelationer, framhåller Pelle Ödeen.
Teknisk innovativa
Företagets grundfundament är dess tekniskt
innovativa inställning till samspelet mellan
maskin, arbetsmiljö och människa. Genom
att kombinera arbetsplattformens speciella
egenskaper tillsammans med smarta verktyg
löser man problem såsom fönstersättning,
gipssättning och materialhantering.
Nyhet SL 780 Outdoor Giant
Två vakuumkretsar med separata
pumpar .
Terränggående med fram- hjulsdrift, större hjul och elektronisk
broms.
Lättmanövrerad med dubbla
bakhjul *Lyftkapacitet på
4200mm (centrum på oket)
Vattentät ip65 klassad
Fjärrstyrning av alla hydrauliska
funktioner
Stora fönsterpartier lyfts nu
enkelt på plats, med
millimeterprecision.
De breda däcken gör liften
extremt terränggående.
- Med den här maskinen har man
möjligheten att ta även de mest krävande
jobbutmaningar, menar Pelle Ödeen.
Monter E 16
www.3dhyrliftar.se
Bygg & Infrastruktur 2015
Nytt lättelement från Jackon ökar energieffektiviteten
Jackon är en ett företag med traditioner som
utvecklar lätta lösningar för ett bättre klimat
och är en av Nordens ledande producenter
av isolering och emballage i expanderad och
extruderad polystyren till byggbranschen
och industrin.
Bakom Jackon står Jackofoam, Jackopor,
Jackon Superdrän, Thermomur och Siroc.
Företagets byggprodukter täcker från
isolerande skivor i polystyren till golv,
väggar och tak till hela kompletta
byggsystem med tillbehör.
-Gemensamt för dessa alla dessa
produkter är att de är utvecklade i takt med
de tekniska byggföreskrifterna och med
tanke på det nordiska klimatet, berättar
försäljningschefen Ulf Olsson.
Användningsområden spänner från
offentliga byggnader och privata bostäder
till väga, tak, vatten & avlopp.
Lättelement FC
Jackon lättlelement FC med fibercementskiva
på utsidan är det senaste tillskottet av
kantlelement för platta på tak. Lättelement är
gjorda för bostads- och industrigrunder med
plan schaktbotten och behöver vid standardhöjder ingen glesform. FC ger ett behagligt
inomhusklimat med ett mindre energibehov
och har en kärna av Jackopor belagda med en
tålig fibercementskiva som är estetiskt
tilltalande. Väger 30 procent mindre än ett
vanligt Sirocelement.
Siroc
Siroc är originalet som under sina 40 år på
marknaden har legat i framkant både vad
gäller funktion och kvalitet. Siroc ger en
välisolerad och hållfast grund, ett system
soms legat till grund för ett stort antal trygga
och välisolerade hem i Sverige. Utsidan av
elementen är belagda med fiberarmerad
betong vilket ger en tät och enhetlig yta .
Jackon har ett flertal olika kantelement med
olika utformning. Vilket kantelement man
väljer beror på på vilken typ av hus/byggnad
som skall uppföras och vilka krav det finns.
-Har Du en annorlunda forma på Ditt hus
eller andra förutsättningar som gör att Du
behöver något utöver det vanliga då är Jackon
kantlelement det självklara valet. Man kan
säga att specialitet är vår standard, säger Ulf
Olsson.
Thermomur
Jackon Thermomur är ett komplett och unikt
byggsystem för väggar till hus, offentliga
byggnader och garage och får lätt andra
byggsystem att vara omoderna och
besvärliga. Thermomur består av lätta block
av Jackopor som staplas som byggklossar
och fylls med betong. Efter gjutning får en
lufttät konstruktion utan köldbryggor som
kan bekläs in- och utvändigt och ger et tryggt
och fuktsäkert boende med låga
energikostnader. Systemet har funnit på
marknaden i snart 30 år och är beprövat och
utvecklas kontinuerligt tillsammans med
användare i takt med ändrade föreskrifter.
Monter D 00
www.jackon.se
Bygg & Infrastruktur 2015