Bygdegård startar om Hotade gravar i Gillberga Skolbuss kvar i

En tidning för folk i Gillbergabygden Nummer 2 2015
Sveriges minsta färjeled ligger i Gillberga och trafikerar dagligen Byälven med cirka 50 turer. Den färja som idag gör jobbet fyller i år 60 år. Här är personalen Hans Carlsson, Bertil Fjordensjö och Tommy
Andersson.
Skolbuss
kvar i Nysäter
sidan 3
Hotade gravar
i Gillberga
Annonsörer i detta nummer:
Ica
Nysäter Cyklar
Möbelverksta’n
Nysäter Café & Delikatess
Gillbergabär
Mat- och trädgårdsmässan
sidan 8
Bygdegård
startar om
sidan 12
Vallarna AB
Nysätersbuss
Mormorsgården
Mysglimten/Rebel Shop
Esters café
Gillberga FF/Hasslerudsparken
Sponsor: Nilssons Plåtindustrier, Säffle
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
2
Var med i bladet du också!
S
om ny ordförande
för Gillberga utvecklingsgrupp är
det nu min uppgift att
skriva en inspirerande ledare för nummer 2, 2015.
kan läsa om bygdens historia. Vi har ju glädjen att
ha tillgång till goda berättare med kunskap om
gamla tider. Man kan ta
del av aktuella projekt
och ibland hot mot livet
på landsbygden. Gillberga har ett rikt föreningsliv, som förtjänar att beskrivas.
Bladets annonser är också viktiga. Utan intäkterna från dem och från
sponsorer kan vi inte
trycka bladet. Men jag
hoppas också att annonserna ska medverka till
att vi väljer lokala leverantörer för både varor
och tjänster. Jag tror att
Ny styrelse
det är viktigt att visa på
Den nya styrelsen har
våra lokala resurser för
haft sitt första möte. Alla
både åretruntboende och
anser att Gillbergabladet
sommargäster.
är mycket viktigt. Det betyder mycket för samhö- Skrivhjälp
righeten i Gillberga. Man Gillbergabladet behöver
Ideellt arbete
För några veckor sedan
diskuterade Kurt och
jag ideellt arbete. Varför
sysslar man med sådant?
Jo, i lagom mängd är det
roligt. Man lär
känna folk, lär
sig om sammanhangen och kan
kanske påverka
omgivningen. Detta ger
en personlig utveckling
och skapar en anknytning
till bygden man lever i.
Kurt anser dock att nya
kvastar sopar bäst, medan jag tror en blandning
av nya idéer, erfarenheter
och nyfikenhet är bäst.
Ledare 2-15
Jag vill börja med att
tacka Kurt R Gustafson
för allt engagemang och
all tid, som han har ägnat åt Gillberga utvecklingsgrupp och särskilt
åt Gillbergabladet. Det
har varit väldigt roligt att
jobba ihop med Kurt. Jag
hoppas att därför att han
kommer att finnas med i
vårt jobb även i fortsättningen. Kanske en uppgift som reporter kan
inspirera honom till att
fortsätta.
ideella krafter. Material
ska skrivas och samlas
ihop. Bladet ska redigeras. Erik Evestam har lovat att fortsätta sitt viktiga arbete, men måste få
underlag i form av texter
och annonser i tid. Jag
brukar ringa till våra kända annonsörer och be att
få sälja en annons. Men
jag vill gärna ha tips om
nya.
Sedan ska bladet delas
ut och då behöver vi ännu fler idealister. Bladet
måste nämligen komma
som en papperstidning!
Många av oss Gillbergabor vill hämta det i brevlådan och läsa på papper,
även om det också ska
finnas tillgängligt på nätet www.gillberga.se
Lena Tistad
Utvecklingsgruppen kritiserar vattenförslag
Gillberga Utvecklingsgrupp har yttrat sig om
vattenförvaltningen de
kommande åren.
Ur yttrandet:
Vi är bekymrade över
handlingsplanens åtgärder och vilka effekter det
kan få för vårt område
och därför måste en total konsekvensanalys för
landsbygden av föreslaget åtgärdsprogram tas
fram före beslut. Vi behöver en levande landsbygd
med bra miljö. Arbetstillfällen i bärkraftiga företag är kanske den vikti-
programmet att förändra kulturmiljön? Detta
engagerar både oss som
bor året runt och våra
sommargäster. Kommer
Ekonomi
Hur kommer åtgärds- landsbygden att avfolkas
programmet att påverka i snabbare takt och kommöjligheterna att bedri- mer många fler gårdar
va företag med inriktning och stugor att bli tomma
jordbruk och boskaps- utanför tätorten?
skötsel på kort och lång Miljö i stort
sikt? Vilka blir konse- Det aktuella åtgärdsprokvenserna för skogsbru- grammet berör endast
ket? Detta är mycket vik- vattenkvalitet. Finns det
tiga frågor för framtiden i motsatsförhållanden med
andra naturmiljökrav t ex
vårt område.
ett rikt odlingslandskap
Kultur
Hur kommer åtgärds- och ett rikt växt- och
gaste förutsättningen för
attraktiv landsbygd med
möjlighet till positiv utveckling.
djurliv med inriktning på
biologisk mångfald.
Bättre analyser
Vi vill påpeka att vi naturligtvis ser rent vatten
som en mycket värdefull
tillgång nu och i framtiden. Vi vill dock att det
inom ramen för åtgärdsprogrammen tas fram
konsekvensanalyser inom ovan nämnda områden både på nationell,
regional och lokal nivå.
Dessa bör sedan presenteras på ett lättillgängligt
sätt.
3
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Fortsatt skoltrafik
för Nysätersbuss!
Nysäters Buss har fått Nybyggnad
ansvaret skolskjutsarna Det kräver visserligen en
i ytterligare tio år.
investering i en om- och
- Det är mycket glädjan- tillbyggnad.
de att vi får skjutsa skol- - Vi måste av miljöskäl
barnen, inte bara i Kila/ bygga en ny reningsanGillberga utan också i läggning och den vill vi
hela Säffle kommun i tio ha i anslutning till tvättår till säger Sven Olov hallen. Tidigare körde vi
Blixt, ägare till Nysäters också linjetrafik men den
upphandlingen är ännu
Buss.
inte färdigförhandlad.
- Det är också myck- några arbetstillfällen. Det
et tillfredsställande att känns också bra.
kunna erbjuda våra dukKurt R Gustafson
tiga chaufförer fortsatt
anställning, säger SvenOlov och ombyggnaden
kommer också att skapa
Ny ägare till
Ökne restaurang
Ökne Restaurang har fått ny ägare.
Det är norrmannen Halvor Lie som köpt Ökne Restaurang. Halvor Lie har för avsikt att göra ett värdshus med krog och matservering. Redan i slutet av
april kommer man att märka av förändring av exteriören då man börjar brädfodra om söderväggen.
Därefter följer ombyggnad av kök med modern utrustning. Ett samarbete med Värmlands Vikingacenter är påtänkt men Halvor Lie är också intresserad av
inspel från lokalbefolkningen när det till exempel gäller lokal mat, matlagningskurser och andra arrangemang som kan locka folk, inte bara till Värdshuset
utan också till Nysäter och Gillberga med omnejd.
En närmare presentation av Halvor Lie och hans tankar med sitt köp av Ökne Restaurang kommer i kommande Gillbergablad.
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
4
Utvecklingsgruppen presenterar sig
Här presenterar sig några av styrelseledamöterna
i Gillberga Utvecklingsgrupp. Fortsättning följer
i nästa nummer!
Jag heter Lena Tistad och bor i Rågdalen, Häljebol. Vid årsmötet blev jag vald till ordförande i Gillberga utvecklingsgrupp. Jag är pensionerad statstjänsteman och torpare. Jag är både
mormor och farmor.
Tillsammans med min man Göran har jag islandshästar, får och katter. Förutom djuren är
jag intresserad av hantverk, tavelmålning och
odling främst grönsaker. Dessutom tycker jag
om att segla både vikingaskepp och vanliga
båtar. Jag har en enskild
firma med inriktning
lammskinn, lammkött
och ullprodukter.
Mitt telefonnummer är
0533 31132.
Förläng livet på dina gamla möbler
Låt mig få hjälpa dig!
MÖBELVERKSTA’N
ROLF HERMANSSON-HEBBE
Möbelrenovator
Renovering
Nytillverkning
Ådringsmålning
Marmorering
Malmstensutbildad med gesällbrev
med 20 år i branschen
Kontakta mig här:
070-246 15 28
[email protected]
www.mobelverkstaden.se
Skäggebols gård 661 95 Värmlands Nysäter
Jag heter Annika Westerlind och är Gillbergabo sedan 2003. Jag bor i Granbäck och har en mjölkgård
med min man, Johan. Vi har
3 barn som alla går i Nysäters skola. Från att ha varit
lärare har jag gått till att bli egen företagare i form av
Nysäters café & delikatess som är en servering med
hemlagad lunch och fika samt en butik med delikatesser från olika småskaliga livsmedelsproducenter i
Värmland. Bl a finns nötkött från vår egen gård där! I
butiken finns också hantverk från bygden och jag tar
gärna emot flera!
Sedan några år är jag med i styrelsen för utvecklingsgruppen där jag bl a varit engagerad i Matmässan
sedan starten för 5 år sedan. Skolfrågor ligger mig
också varmt om hjärtat samt aktiviteter för barn och
unga. I år är jag återigen kassör.
Hej! Jag heter Peter
Kjellberg och är vald
till sekreterare i Gillberga utvecklingsgrupp.
Är pensionär efter att
ha arbetat som sjuksköterska hela mitt arbetsliv. Den mesta tiden på
intensivvården i Säffle.
Flyttade till Värmland
från Stockholm i början av 70-talet och till Nysäter 1979. Intresserad av
trädgårdsskötsel, båtliv och fiske. Ägnar det mesta
av min tid att ta hand om min odling av trädgårdsblåbär.
5
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Välkomna till
Mat- och trädgårdsmässa
i Nysäter!
Mässan äger rum i och runt de gamla
marknadsbodarna
Lördagen den 16 maj mellan kl 10 och 15
Ungefär 40 utställare kommer och det finns även
aktiviteter för barn.
Mer information på www.gillberga.se
Har
Du
ont om utrymme?
Hyr plats av Vallarna AB. Vi
kan förvara det mesta - även i
kylutrymme.
Du kan också hyra en inomhus
boulebana.
Ring 0706 413887 eller
maila [email protected]
för kontakt med Lars-Åke.
Gillberga bygdeblad finns även på nätet
www.gillberga.se
Din researrangör
på hemmaplan
Vi erbjuder totallösningar för din
show, konsert,
kryssning,
shopping, resor m.m.
till privatpersoner
och företag. Vi har
olika storlekar på
våra bussar med full
säkerhet.
Välkommen
Vi finns för alla
Nysäters
Buss AB
Det lilla företaget med de stora möjligheterna
Tel. 0533-300 45
6
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Ortnamn:
Lerkranebacken i Backetorp
Ungdomsfotbollen laddar
för en ny säsong
I föregående nummer
av Bygdebladet hade
jag med en liten artikel om ortnamnen i vår
bygd.
Nu laddar Kila/Gillber- Utöver detta ska det pågas ungdomssektion för börjas en ny grupp med
en ny säsong.
fotbollskul.
Träningen har varit igång Träningstider under våför samtliga lag även un- ren och sommaren kom-
Bengt Olsson i Nysäter
– mera känd som Bengt
i Rönndaln (Häljebol)
– hörde av sig och hade
intressanta upplysningar
kring några av ortnamnen på listan. Det gällde
inte minst Lerbacken i
Backetorp, som han trodde var detsamma som
Lerkranebacken, en kulle
strax bortom gården Gärdet, där man förr i tiden
hade haft ett lertag i syfte
att göra tegel.
Det var vanligt åtminstone från 1700-talets senare
hälft att slå tegel mycket lokalt: sådana platser
är kända från t ex Väsby, Närbyn och Skomperud i Gillberga. Teglet
från Backetorp, berättade
Bengt, hade använts bl a
till den lagård som fortfarande står vid Gärdet.
På Lerkranebacken hade man också stående
en stickmaskin för att
göra spån till hustak. –
Jag tackar för upplysningarna! Är det fler
som känner igen några
ortnamn som det finns
saker att berätta om är
jag idel öra!
Peter Olausson
mer finnas uppsatta på
skola och fritids när de är
klara.
Välkomna att hänga på!
der vintern, men då inomhus i Nysäter, Långserud och i konstgräshallen
i Värmlandsbro.
Nu har utesäsongen börjat och då är man växelvis på Kilavallen och
Gillbergavallen.
Det äldsta laget är tjejerna födda 2001 och
de ställer upp i 11-mannaspel. Precis som i fjol
är det i samarbete med
Klässbols IF.
Killar födda 2005 kommer spela 7-manna i seriespel.
Störst grupp är 2006-07
som fortsätter i poolspel
där lagen möter varandra,
men inte i serieform. Här
finns det två lag anmälda
till spel.
Mormorsgårdens
Islandshästar
Mormorsgården ligger i Värmlands Nysäter
intill Byälven, två mil norr om Säffle.
na!
Välkom
· Prova-på-ridning
för barn och vuxna nybörjare.
· Kortare ridturer i naturen
för nybörjare eller något ridvana. Vi rider
med ledare i små grupper om 1-3 personer.
· Familjeutflykter
· Halvdagsturer
för mer ridvana.
Telefon Monica: 070-3253142
www.mormorsgarden.se
7
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Ny vikingatid väntar i Nysäter
Det stundar till en ny
vikingatid i Gillberga!
Under vintern och våren har ytterligare ett
mindre hus byggts klart
i vikingabyn Gladhem –
två till är på gång.
Det är medlemmar i Föreningen
Vikingaleden
som bygger i såväl egen
som föreningens regi,
allt för att skapa en trivsam och användbar helhet. Byn är tänkt som en
träffpunkt för ”vikingar”
men också för alla andra,
i anknytning till småbåtshamnen, hembygdsgården, marknadsbodarna,
hembygdsmuseet, skidspåren och allt annat som
utgör attraktionerna i Nysäter.
Vi hoppas att många tar
tillfället i akt att vandra
längs stigarna som passerar byn och säger hej
till gästande vikingar på
plats.
Nytt för året är också en
större väntbrygga norr
om badplatsen för båtar
som kommer sent och
vill ankra under natten, i
väntan på broöppning.
i äggtempera, på samma
sätt som man sett spår av
i virket från skeppsfynd
söderut. Skeppet kommer att brukas för rodder
av gästande skolbarn och
andra grupper under maj
och början av juni – en
längre seglats dröjer enligt planerna till mitten
av juli och då är tanken
att gå ut på Vänern och
besöka olika campingplatser och andra besöksmål under en dryg veckas
tid.
Höjdpunkten under den
färden lär vara träffen med ostindiefararen
”Götheborg”, som besöker Åmål den 19 juli.
För den som är nyfiken på
hur det är att segla ett vikingaskepp finns förstås
möjligheter att pröva –
kontakta skeppshövdingen Lars Berne i Åmål, så
får ni veta mer om det.
Tinget
Värmlands Vikingacenter har rustats och byggts
om en hel del, med en
mer ombonad hörsal
och en utställning, som
kompletterats med bl a
en textildel och en mindre avdelning om vapen.
Skeppet Glads
Utöver de fasta utställseglatser
Under Valborg håller ningarna kommer det
Föreningen Vikingale- också att anordnas några
den en vårfest med dans mer tillfälliga under säoch lekar –och förhopp- songen. Det inleds med
ningsvis också med sjö- en konsthantverksutställsättning av Glad, som för ning inom arrangemangövrigt kommer att se li- et Säffle Konstrunda 23te annorlunda ut i år. De 24 maj, då keramikern
övre skeppsborden målas Gerd Wahlström och trä-
snidaren Leif Andersson
medverkar. Den visas
fram till 7 juni. Den 16
juni invigs sommaren huvudnummer, som handlar
om äldre textilt hantverk
– denna avlöses i början
av augusti av en utställning med äldre och nyare
foton från Gillbergabygden. Så är det tänkt!
Ny hemsida
Föreningen har också
fått en ny hemsida – med
adressen www.vikingaleden.se. Alla evenemang
kommer dock främst
att annonseras via Facebook, där det finns en
särskild grupp med namnet Föreningen Vikingaleden. Och så förstås på
traditionella sätt genom
Vikingabröllop
Värmlands Vikingacen- affischering, flygblad m
ter har öppet i samband m.
med mat- och trädgårds- Föreläsning
mässan den 16 maj – då Ytterligare ett sätt att nå
det också arrangeras ett ut blir via nät-TV: det är
vikingabröllop på skep- Studieförbundet Vuxenpet nere vid badplatsen -, skolan i Värmland som
under konstrundan 23-24 prövar ett nytt koncept
maj samt dagligen (utom med föreläsningar/promåndagar) under perio- gram i direktsändning.
den 2/6-30/8.
Undertecknad kommer
De särskilda arrange- att i samarbete med inimang som hittills plane- tiativtagaren
Michael
rats in är öppethusdagar Johansson från Ström
med bl a rodder 4 och genomföra en sådan före11 juli. Huvudeventet är läsning om vikingatiden
som tidigare år Värm- onsdagen den 29 april.
lands Vikingating 24-26
juli. Då blir det full fart
Peter Olausson
med kommersen och lekarna på området!
8
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Hotade gravar på Gillberga kyrkogård
Lördagen den 14 mars
hade Säffle kyrkogårdsförvaltning en helsidesannons i Säffle-Tidningen med rubriken
Kungörelse om återtagna
gravrätter.
I annonsen upplystes om
att kyrkogårds- och fastighetsutskottet hade fattat beslut om att återta
gravrätter för ett stort antal gravar på Gillberga,
Långseruds och Svanskogs kyrkogårdar. De olika gravarna angavs med
nummer och en hänvisning gjordes att den som
ville ”bestrida” ärendet
kunde höra av sig till kyrkogårdsadministratören
Iréne Karlsson, tel 053369 13 10.
217 gravar
För Gillbergas del rör det
sig om totalt 217 gravar
som räknas upp. Att återta gravrätterna innebär
enkelt uttryckt att kyrkogårdsförvaltningen övertar äganderätten till platsen ifråga. Sådant har
förstås hänt också förr i
världen, men under de
senaste åren har en inventering av gravrätter
gjorts på kyrkogårdar
runtom i landet som på
många håll resulterat i att
hundratals av stenar helt
enkelt plockats bort och
malts ner; i vissa fall har
inskriptionerna istället
slipats bort och sålts igen
till nya användare.
Motiven till varför man
gör så här är oklara, särskilt när det gäller min-
fiskal
Norqvist,
missionsföreningsordföranden
N T Hallgren och
hans familj (med
dottern Maja, textilkonstnären TrasMaja), folkskolläraren
Rickard
Andersson i Nysäter eller Alfred
Eriksson i Rotvik,
han med den speciella rösten, eller
mjölnaren Jakobsson i Sandåna –
en av de sista i raden av
mjölnare i en verksamhet
som startade redan under
30-åriga krigets dagar?
dre församlingar där man
knappast kan tala om någon platsbrist. Stenarna
i sig kräver heller ingen
särskild årlig vård, bara
gräset – som ändå måste Framtidsmöjligheter
skötas om stenarna inte En kyrkogård har varit
finns där längre.
och bör vara en lugn plats
för att minnas de döda
Många minnen
Hur man resonerar kring men också för att lära sig
de 217 gravarna i Gill- något nytt om en bygd
berga är också oklart. genom att vandra runt
20 av dem är så kallade och läsa inskriptionerna:
kulturgravar, dvs sådana vilka var människorna
som utifrån olika kultur- som bodde här före oss?
historiska kriterier anses De flesta av oss har släktha ett mycket stort vär- band till många av mände och därför bör beva- niskorna som ligger beras för framtiden; dessa gravda på Gillberga
är redovisade i skriften kyrkogård och vi besöBevarandeplaner för kyr- ker platsen från tid till
kogårdar i Säffle pastorat annan, vi planterar några
blommor och tänder ljus
från 2012.
De andra omkring 200 då och då under den mörgravarna har inget sådant ka årstiden. Men vi har
skydd. Det blir märkligt. band också till alla anVarför skulle inte min- dra: alla människor har
net av Viktor och Ger- bidragit till den bygd där
da Fält, det legendariska vi odlar, arbetar och bor.
tingshusvaktmästarparet Det här är viktigt alldei Häljebol, få leva kvar les särskilt för våra barn,
åtminstone på Gillberga som lär sig om den trakt
kyrkogård? Eller lands- där de bor just genom att
kopplingarna till det förgångna blir så konkreta
som just en kyrkogård
kan erbjuda. Utan att få
känslan av att vara en
länk mellan generationer
i just Gillbergabygden –
varför skall man egentligen stanna kvar och satsa
på en fortsatt framtid just
här? Den frågan skulle
jag gärna vilja ha ett svar
på.
Dessutom: kyrkogården
är en av de få ”dragplåster” vi har för att människor från andra delar av
landet eller från utlandet
verkligen vill åka på besök till just Gillberga.
Ta kontakt
Utifrån de utgångspunkterna är det en förlust
för hela Gillberga varje
gång en sten med namn
försvinner från kyrkogården. Att se 200 stenar försvinna vore att se
en kyrkogård i sin helhet
skövlad. Det får helt enkelt inte ske. Tag därför
kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och meddela ditt intresse av att ta
ansvar för någon/några
av de gravar, som nu är
listade. Något släktskap
behöver förstås inte föreligga för att det skall vara
möjligt.
Peter Olausson
Fotnot: Listan över
de aktuella gravarna
finns på gillberga.se
9
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Sveriges minsting fyller 60 år
En solig men kylig dag
i april besökte Gillberga Bygdeblads reporter
färjan Vid Södra Högsäter-Skäggebol för att
få en pratstund med
färjeskepparen.
Livbåtsövning
genomförs fyra
gånger per år.
Turen var på reportrarnas
sida, för alla de tre ordinarie befälhavarna råkade vara på plats: Bertil
Fjordensjö, Hans Carlsson och Tommy Andersson.
Byälvan
De tre delar på jobbet att
bemanna färjan med två
skift på vardagen och ett
skift på lördag och söndag. Färjan har ingen särskild tidtabell, utan går
vid behov, utom på natten då driften ligger nere.
Färjan tar maximalt fyra
bilar och 25 personer och
är en s.k. linfärja som föl-
jer vajrar som är fastgjorda vid vardera stranden.
Den är påpassligt döpt till
”Byälvan” och har hemmahamn Vaxholm. Alla kommersiella skepp
måste nämligen ha hemmahamn där rederiets
huvudkontor är beläget,
men Byälvan har dock
aldrig besökt sin hemma-
Efterlysning:
Bilder från färjeleden
Senare i sommar blir det aktuellt med ett firande av
färjan.
Det var alltså 1955 som färjan togs i bruk och hon har
sedan dess varit i drift som Värmlands enda offentligt
drivna färja då den ingår i Vägverkets ansvarsområde.
Platsen där färjan går över Byälven har en lång historia som överfart för människor, djur och material.
Det lär finnas anteckningar från 1600-talet om detta
och 1710 nämns om en färja på platsen. Karl XII lär
ha transporterat sig sina trupper över Byälven här vid
Högsäter på väg till kriget mot Norge, det krig som
ändade hans liv i november 1718 framför Fredrikstens fästning.
Inför de stundande jubileumsaktiviteterna efterlyser
man gamla fotografier från färjan med omnejd (gärna
från Karl XII:s tid) men också från händelser i mera
modern tid.
Kurt R Gustafson
55 turer
En normaldag
gör färjan 5055 turer över
Byälven,
på
sommaren blir
det flera. Det
blir ca 17000
turer varje år.
Färjeskepparna betonar vikten av att vi använder färjan så
hamn.
snart det finns en chans.
Renoverats
Slutar vi åka med färjan
Det är själva färjan som i kanske Trafikverket lägår fyller 60 år, färjeleden ger ner den och då kan
är betydligt äldre än så. det bli långa omvägar
Byälvan byggdes 1955 för många som vill korsa
vid ett varv på västkus- Byälven i Gillbergadalen.
ten och kördes landvägen
i delar till sin framtida ar- Jubiléumsskrift
betsplats där hon svetsa- Det finns planer på att fides ihop och här har hon ra jubileet i augusti och
förblivit sedan dess. Av kanske göra en liten skrift
Vägverkets 65 färjor är som belyser både historiungefär hälften linfärjor ken kring färjeleden och
och Byälvan den minsta den moderna färjan. Bertil (tel 0703-295238) tar
av dem alla.
Färjan drivs av en Volvo gärna emot bidrag till en
Penta dieselmotor, en re- sådan skrift i form av bilnoverad motor som in- der och berättelser som
stallerades så sent som rör Byälvan och äldre fär2013. Motorn driver i sin jor på leden.
tur en hydraulpump som
ger kraft till hydraulmotorer som drar den utefter vajrarna. Dieseln är
på ca 40 hästkrafter. Det
kan tilläggas att Skepparna har nautisk kompetens för passagerarfart
och att Byälvan är utrustad enligt alla tillämpliga
bestämmelser som gäller för passagerarfartyg.
Göran Tistad
10
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Barnsidan
Kan du hitta de 2 identiska Bamsebilder?
Den här gången har vi två pyssel för er, en till de yngre och
en till de lite äldre. Lycka till!
Lösningen finns på: www.gillberga.se/bygdeblad
Om du har en kul idé för nästa barnhörnet, eller kanske en
teckning du skulle vilja ha med, kan du skicka den till: [email protected]
gillberga.se
Teckningar som inte får plats i Barnhörnet i det här bladet,
ska läggas in i Barnhörnet på www.gillberga.se
Logiskt problem
Vilket tal ska ersätta frågetecknet?
LUNCH VÅFFLOR GLASS
Mycket gott i butiken!
På Mat - och trädgårdsmässan har jag åter
vårt goda nötkött från Granbäck!
Välkomna!
Telefon 0706-420418
www.nysaterscafe.se
18
27
22
31
39
30
35
26
34
43
38
?
11
Permakultur i Gillberga
Njordtorp Permakulturgård i Gillberga hade studiebesök av medlemmar i Omställning Säffle.
Under fyra timmar berättade Anja Moons och André
Scholte som driver Njordtorps gård om sina idéer och
sitt arbete med att ställa om sin gård till en så kallad
Permakulturgård. Att driva en gård enligt principerna
för Permakultur kräver kunskap och intresse och hårt
arbete och under vandringen på ägorna fick deltagarna svar på sina frågor.
Anja och André kom tillsammans med sin son Dennis
till Njordtorp för snart fyra år sedan. Det blev kärlek
vid första ögonkasten. Gården var precis vad de önskade sig för sina idéer om hur de ville driva sin gård.
Den som vill fördjupa sig i Permakulturens principer
ska ta tillfället i akt att lära av Anja och Andre.
Detta med permakulturgårdar ligger i tiden och det
finns åtminstone en till i Värmland. Det är Richdale
Permakulturgård i V:a Ämtervik.
Kurt R Gustafson
Dans till Fernandoz
Dessutom: Henrik Åberg
med The Promised Band
Lördag 30 maj 21-02
Hasslerudsparken!
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Marys mirakel
Forrige søndag fortalte måneder var jeg innlagt.
vi hverandre om mira- Med en stiv halskrage.
kler - her kommer mitt: De første ukene i
Som ansatt på KRIPOS rullestol, da begynte
(kriminalpolitisentralen) heldigvis bena å fungere.
fikk vi gratis adgang Men den høyre armen
til å ri politiets hester var helt lam. Jeg kunne
på Festningen. En dag så vidt bevege høyre
satt jeg høyt tilværs på hånds lillefinger. Det var
“Balder” en stødig og forferdelig kjedelig og
tillitsfull
mørkebrun langtrukket, og attpåtil
kjempe. Stallmesteren og ble jeg flyttet fra en
jeg var alene i manesjen sal med seks jevnårige
og jeg koset meg i lungt damer til et tomannsrum
trav. Plutselig går de store med en dame som hadde
dobbelte stalldørene opp mistet det ene benet i en
og fire politimenn til hest trafikkulykke. Det var for
stormer
galopperende at hun skulle muntres opp
inn. Balder ble skremt av meg som var ung og
og kastet meg flere lettsam.
meter høyt opp i luften, Det var mye trist å se
hodet med hjelm traff på den avdelingen. Min
en betongvegg og så eneste behandling var
satt jeg på stallgulvet to timer daglig hos
helt omtumlet.
For fysioterapeut. Liggende
politimennene var dette på et bord skulle jeg
dagligdags kost, ankler og bare TENKE at jeg løftet
Gradvis gikk
håndleddsskader skjedde armen.
det
bedre.
Overlegen
ofte. De ville kjøre meg
til legevakten, men jeg sa fortalte at han hadde en
nei. Først utpå kvelden liten svart bok hvor han
oppsøkte jeg det sykehus skrev opp det som han
som var blitt anbefalt. kalte “mirakler”. Han
På mottagningen sa de var selv ikke troende,
at jeg absolutt skulle det ble sagt om ham at
ha kommet i ambulans. han hver kveld etter sine
Kjøreturen i privatbil tok operasjoner drakk en
ca. en time på humpete hel flaske whisky. Han
vei. Det ble konstatert var en av landets beste
Den
at en nerve var kommet neurokirurger.
i knip mellom to virvler dagen jeg fikk reise hjem
i nakken. Neurokirurgen sa han til meg at han
sa at det var umulig å hadde skrevet opp mitt
operere, enten var nerven tilfelle i sin lille bok om
kuttet tvers av og jeg mirakler.
ville forbli lam i hele
høyre side. Eller om jeg
var heldig ville nerven
helbredes av seg selv. Tre
Mary Graham
12
Gillberga Bygdeblad nummer 2 2015
Nystart i Häljebols bygdegård
Häljebols
bygdegård
startade sin verksamhet
redan på 40-talet och
byggdes med hjälp av
bidrag och stort arbete
från bygdens folk.
Under årens lopp har
man haft mängder av aktiviteter. Tidvis har det
också varit stor barn- och
ungdomsverksamhet och
i källaren hade fotbollslagen, som spelade på Häljebols fotbollsplan, sina
omklädningsrum.
sitivt och många har visat var mycket inspirerande
intresse för kommande och vi fick ta del av tips
om lyckad verksamhet i
verksamhet.
andra föreningar och nya
Styrelsen
Styrelsen för Häljebols kontakter knöts.
bygdegårdsförening:
Gerd Widing, ordförande
Henning Johansson, vice
ordförande, Siw Lundh,
sekreterare, Sven-Erik
Carlsson, kassör. Marianne Löfgren, ledamot, Johan Björkholtz, ledamot.
Kenneth Emilsson, suppleant. Nina Björkholtz,
suppleant.
Möjligheternas hus
Budskapet var ”Bygdegården Möjligheternas
hus” och det stämmer väl
med vår egen bygdegård
som har stor samlingssal med scen och kök
för större arrangemang
och även uthyrning för
privata
tillställningar.
Vi har också en mindre
samlingslokal för kurDistriktsstämma
För att få mer informa- ser och möten. I källaren
tion om bygdegårdsverk- finns dessutom möjlighet
samhet deltog Gerd Wi- till andra aktiviteter som
ding och Nina Björkholtz bastu, bordtennis- och
i Värmlands distrikts- biljardspel.
stämma för Bygdegårdar- Hantverksförsäljning
nas Riksförbund. Träffen Senaste tillskottet i käl-
laren är Nina Björkholtz
försäljning av hantverk
i ett av rummen. ”MysGlimten”, som hon kallar
verksamheten, smygstartade där söndag 19 april.
Där säljer också bygdegårdsföreningen gamla
skolbänkar m.m. till hugade spekulanter.
Den nya styrelsen ser
fram emot ett verksamhetsår med trevliga aktiviteter och tar tacksamt
emot tips och idéer liksom hjälp vid arbete med
ute- och innemiljön och
våra arrangemang. Boulespel ska det bli när
ogräset väl är borta från
banan.
Tynande tillvaro
Under senare år har föreningen fört en tynande
tillvaro med liten verksamhet. I 2014 års verksamhetsberättelse redovisas dock bastukvällar,
För Häljebols bygdehantverksdag, darttävgårdsförening
ling, linedanskurs och
Gerd Widing
föreningsmöten.
Nu har Häljebols bygdegårdsförening fått ny styrelse som ska verka för
att få igång fler aktiviteter för bygdens folk och
att bygdegården blir en
trivsam samlingsplats.
Man hoppas också på
att så många som möjligt vill bli medlemmar i
föreningen och operation
dörrknackning med försäljning av medlemskort
har påbörjats. Bemötandet har varit mycket po- Gerd Widing och Nina Björkholtz besökte Bygdegårdarnas distriktsstämma.
Redaktör och ansvarig
utgivare: Lena Tistad.
epost: [email protected]
gillberga.se
Produktion: Erik Eve-
stam
Tryckt hos: Ramströms
tryckeri, Sunne.
Distribution: Utdelning
via brevlådor, samt på
samlingsplatser i Gillberga.
Hemsida: gillberga.se
En annons på upp till en
kvarts sida kostar 500
kr.
Vi tar gärna emot texter
om evenemang, aktiviteter och föreningsliv.
Det går också att fortlöpande lägga in text på
utvecklingsgruppens
hemsida.
Där finns också en
evenemangskalender,
samt tidigare exemplar
av tidningen.
Enklast är att skicka
text, bilder och annonser via e-postadressen:
[email protected]