Aspmodul - Teknologsektionen Industriell Ekonomi

Inval 2015 Med denna broschyr ska vi försöka förklara hur aspning, ansökan, nomineringar och inval går till. Har du frågor som du inte finner svar till här är du varmt välkommen att kontakta oss i Valberedningen. Valberedningen 2015 Fabian Erici -­‐ ordförande Cajsa Olsson Anton Kärrman Olof Wireklint Max Olofsson Fanny Viksten Elin Sonander Caroline Hjalmarsson Matilda van den Broek E-­‐mail: [email protected] Hur går invalet till? Aspning Två veckor där du får testa på allt mellan himmel och jord, som är mer eller mindre representativt för vad föreningarna sysslar med till vardags. Notera att aspningen inte har något att göra med vilka som nomineras till föreningarna. Det finns till för att du skall få en anledning att ha kul, och om du så önskar få reda på mer om de föreningar du är intresserad av. Du kan alltså välja att gå på alla, inget eller på något event. Ansökan Sista dagen att skicka in din ansökan är den 15e november kl. 12.01 (ansökan till Styret kl. 23.59), men det går bra att skicka in när som helst under aspningsveckorna. Var noga med att inte skicka in för sent, då är din ansökan EJ giltig. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev med en bild på dig själv, och brevet får inte vara längre än en A4-­‐sida. Högst upp på sidan skall du rangordna upp till tre poster i samma eller olika föreningar. Tänk på att vi vill få veta vem du är, men också får svar på frågan varför just DU passar bäst för posten i fråga. Ansökan skickar du i .pdf-­‐format till [email protected] och då skall du få ett bekräftelsemail. Får du inte ett bekräftelsemail innan kl.20.00 kontakta Valberedningen. Intervju Efter att alla ansökningar inkommit kommer vi att schemalägga intervjuer. Samtliga som sökt kallas till ett intervjutillfälle, där samtliga poster du sökt kommer beröras men fokus läggs på ditt förstahandsval. Du kan inte flytta din intervjutid om det inte råder mycket speciella omständigheter. Intervjutiderna kommer skickas ut via mail. Intervjuerna kommer hållas LV3. Nomineringar & motnomineringar Den 19e november presenteras de som nominerats till de sökbara posterna. Det är tillåtet att motnominera sig, men det skall vara väl genomtänkt. Önskar du motnominera dig i förväg, innan sektionsmötet, skall din motnominering ha inkommit till styrelsen, på [email protected], senast fredag 20e november kl 18.00. För att de nominerade skall kunna förbereda sig bör även dom bli informerade om din motnominering. Oavsett om du är nominerad eller inte kan det vara bra att fundera på om du kommer vilja motnominera dig mot någon annan förening än ditt förstahandsval. Det är nämligen tillåtet att motnominera sig på mötet, men detta skall vara mycket genomtänkt. Höstmötet Lördagen den 21 november hålls Höstmöte #2. Under höstmötet presenterar och motiverar Valberedningen sina nomineringar. Om någon eller några motnominerat sig mot posten eller posterna i fråga lämnar de nominerade samt de som motnominerat sig salen och samtliga, i tur och ordning, håller ett tal på max 3 minuter. Varje tal avslutas med fri frågestund. Efter att alla tal slutförts hålls en sluten omröstning. Om det exempelvis är fem ledamöter som skall röstas in kan du som mötesdeltagare då rösta på en till fem personer. Men tänk på att vi väljer in en grupp. Ansökan skickas senast 15/11 till: [email protected] Motnomineringar skickas senast 20/11 till: [email protected] Viktiga datum 15/11 Ansökningsdeadline kl 12.01 (23.59 för styret) 16-­‐19/11 Intervjuer 19/11 Nomineringar presenteras 20/11 Deadline för motnomineringar 18.00 21/11 Höstmöte #2 FAQ Vad innebär det att bli nominerad? Det innebär att Valberedningen efter att du skickat in personligt brev och gått på intervju ansett dig bäst lämpad för posten i fråga. Men det sektionsmedlemmarna på Höstmötet som bestämmer. Vad är fördelen med att vara nominerad om man ändå kan motnominera sig? Valberedningen ger en väl kvalificerad rekommendation till Höstmötet. Som sektionsmedlem på mötet vet du att en nominerad person av Valberedningen ansetts vara bäst lämpad för posten i fråga. Den som motnominerar sig måste förklara för mötet varför hen är bättre lämpad. Blir man automatiskt nominerad om ingen annan söker posten i fråga? Nej. Valberedningen nominerar utefter kriterier som satts samman tillsammans med föreningen i fråga. Om ingen av de sökande möter dessa kriterier har Valberedningen möjlighet att lämna posten vakant. Måste man ha aspat det man söker? Nej, man får söka vad man vill utan att ha aspat något. Får man aspa allt? Ja. Man får aspa hur mycket eller lite man vill. Vad betyder “aspa”? Någon som vill testa på en förening kallas för aspirant, eller asp. Ur det sistnämnda har sedan ett verb skapats. Hur söker jag? Senast söndagen den 15e november kl. 12.01 (kl. 23.59 för Styret) skickar du ett mail till [email protected] med ett bifogat personligt brev i .pdf-­‐
format, inklusive bild, och en rangordning av en till tre poster du önskar söka (1 = förstahandsval, 3 = tredjehandsval). På intervjun tar vi upp samtliga val, men fokuserar på ditt förstahandsval. Vänta på bekräftelsemail. Vad ska jag göra om jag inte får e. bekräftelsemail innan den 15/11 kl. 20.00? Då kontaktar du valberedningen! När vet jag om jag får komma på intervju? Alla får komma på intervju. Dock gäller endast en intervju per person, där vi tar upp upp till tre sökta poster. Kan jag ändra tid för min intervju? Endast i yttersta nödfall kan du byta tid. Intervjuschemat är sprängfullt frånmorgon till kväll. Om du trots allt inte kan komma på den tid du får tilldelad är det upp till dig att hitta någon annan som kan byta tid med dig, men detta måste ske i samråd med oss i Valberedningen. Vem är med på intervjun? Det kommer vara två till tre från Valberedningen samt en representant från föreningen. Hur lång är intervjun? 20 minuter. Hur skall det personliga brevet se ut? I brevet berättar du kort om dig själv och varför just du passar bra för posten eller posterna i fråga. Tänk på att vi får många brev, och det gäller att skilja sig från mängden. Du väljer själv om du bara vill tala om ditt förstahandsval eller om du också vill motivera eventuella andra-­‐ och tredjehandsval. Brevet får max vara en A4-­‐
sida. Söker jag en förening eller en enskild post? Du söker en post. I de flesta föreningar är posterna uppdelade på två förtroendeposter (ordförande och kassör) och x antal ledamotsplatser. Vissa föreningar har dock fler förtroendeposter. Jag vill söka gyckelchef, men den finns inte med bland sökbara poster, varför? Gyckelchef är ett bra exempel på en typ av ledamotsplats som bestäms efter invalet. Mötet väljer alltså in ett antal ledamöter, varefter dessa får namn som "gyckelchef", "flaggpunsch" eller "matchef", enligt föreningens tycke och smak. Med andra ord: finns posten du är intresserad av inte med bland de sökbara posterna är det med största sannolikhet en ledamotspost. Du söker då ledamot, men är varmt välkommen att berätta om att du exempelvis vill bli gyckelchef i ditt personliga brev. Måste man vara ett kompisgäng som söker? När vi i Valberedningen bedömer vilka som skall nomineras går vi enbart på dig som individ, och sätter samman det gäng vi tycker passar allra bäst, oberoende av tidigare konstellationer. Är det föreningsmedlemmarna som väljer in sina efterträdare? Nej. Ordföranden i varje förening sitter med under intervjun och ger sin syn på de sökande, men i slutändan är det Valberedningen som nominerar. Under sektionsmötet har sedan alla närvarande en röst var, och det är alltså hela sektionen som har sista ordet. Om någon motnominerar sig till en ledamotsplats, måste då alla som nominerats till ledamotsplatserna hålla tal, eller väljer man en person att utmana? Om någon motnominerar sig mot ledamotsplats kommer samtliga som nominerats till ledamöter samt den eller de som motnominerar sig att hålla tal. Enda gången du “utmanar” någon är om du motnominerar dig mot någon som nominerats till en förtroendepost. Kan man komma med i flera föreningar samtidigt? Ja, men tänk noga igenom huruvida det är något du vill, att kombinera flera föreningar tar mycket tid. Vilka poster är sökbara i varje förening? Läs föreningarnas presentationer. Hur söker man projektgrupp? Man kontaktar Styret, projektgruppen eller föreningen som projektgruppen ligger under. Måste man söka en förening? Självklart är det helt upp till dig om du vill söka en förening eller inte. Aspschema Kommittéer Sektionen har ett antal kommittéer som du kan söka. Dessa presenteras på följande sidor. Styrelsen för Teknologsektionen Industriell Ekonomi består av tolv personer
som tillsammans leder sektionen och alla dess föreningar. Av de tolv
personerna blir sex stycken direktvalda till
Presidiet på höstmötet. De övriga
sex ledamöterna blir invalda genom ordförandeskap
i isex, QQ7, ESTIEM, I Armar, INollK och SNI. I styrelsens uppgifter
ingår bland annat att samordna
föreningsarbetet, att sköta sektionens ekonomi
samt att föra I:arnas röst till
såväl Skolledning som kårledning.
Är du intresserad av att söka? Kom på vårt
Aspevenemang och prata med oss!
I-Styrelsen
uppgiften att skapa kontakt mellan
Som arbetsmarknadskommitté på sektionen har I-Armar
näringslivet
och
studenterna
på
sektionen.
Detta
gör
vi
genom
att anordna olika event, så som
med mera. Vi anordnar även
lunchföreläsningar, case-event, företagsmingel, företagsbesök
olika tävlingar och utbildningstillfällen så som case-tävlingar,
intervjuträning, caselösning,
presentationsteknik etc. tillsammans med företag. Vi arrangerar, tillsammans med
I-Dagsgruppen, sektionens arbetsmarknadsdag som i år infaller den 10:e November
Är du intresserad av att söka I-Armar? De olika
postern som finns tillgängliga är:
Förtroende-poster
Ordförande
Kassör I-dagsansvarig
Ledamot-poster
Vice Ordförande
Eventansvarig
Säljansvarig
Kommunikationsansvarig
Utbildningsansvarig
Case-ansvarig
Kom gärna på vårt aspningsevent den 3:e november för att få veta mer om oss och få chansen
att besöka några av sektionens samarbetspartners. Vi kommer att besöka tre olika företag,
Accenture, McKinsey & Co. Och Prové. Därefter följer
härligt häng och räkfrossa i Golden-I
där vi kommer att berätta mer om I-Armar och varför
just du borde söka. Vi finns alltid
tillgängliga för frågor och funderingar, skriv till vem
som av oss i kommittén eller till vår
facebooksida.
Håll utkik på facebook, mail, i-chalmers och anslagstavlor för kommande event!
SNI är Industriell Ekonomis studienämnd. Det är de
som för I-teknologens talan gentemot
sektionen och Chalmers gällande studierelaterade frågor. SNI arbetar hårt för att Iutbildningen på Chalmers skall hålla den höga standard
vilken förväntas hos en av Sveriges
bästa högskolor, detta genom att kontinuerligt bevaka
utbildningen
via kursutvärderingar
samt aktivt verka för studieförbättringar. Utöver detta
arrangerar de uppskattade och ytterst
relevanta utbildningar för sektionens medlemmar, exempelvis i form av Excelkurser eller
olika utbildningar arrangerade av kåren på Chalmers.
SNI består av fem ansvarsposter och minst två representanter
från varje årskurs i
kandidatprogrammet. Eftersom ettans representanter
blir invalda redan under höstmöte #1
söker SNI sju nya medlemmar. Vad gör man då som
SNI:are?
Ordförande har det yttersta ansvaret för att saker blir gjorda. Man håller i SNI:s lunchmöten,
sitter med i sektionsstyrelsen och har kontakten med
kåren och de andra sektionernas
studienämnder genom att sitta med i kårens utbildningsutskott.
Vice Ordförande är SNI:s sidekick. Man har ansvaret
för kommunikationen mot sektionen
och för att anteckna SNI:s möten. Utöver det täcker
man
för ordförande om denne har
förhinder och finns som allmän förstärkning inom kommittén.
Kassören har koll på SNI:s pengar. Föreläsningarna och utbildningarna är inte gratis och
kassören ser till att allt går ihop. “Cash is king” - Kassören ‘15.
Eventansvarige är, som det låter, ytterst ansvarig för alla SNI:s event. Möjligheterna är
oändliga när det kommer till att hitta, kontakta och boka diverse föreläsningar och
utbildningar. Utöver det ligger även de högst uppskattade pluggfrukostarna på
eventansvariges bord.
Masteransvarige är SNI:s nyaste post och dess kontakt
mot Industriell Ekonomis fyra
masterprogram. Man har ansvaret för att rekrytera representanter från dessa och därefter
på de sista två femtedelarna av vår
hålla kontakten med dem för att kunna ha koll även
utbildning här på Chalmers.
Utöver ansvarsposterna ovan söker SNI även två klassrepresentanter från tvåan. Som
vecka där man kan framföra sin klass
klassrepresentant deltar man i lunchmöten varannan
åsikter om kurserna och utbildningen i allmänhet. Man finns även där som extra manpower
under SNI:s evenemang.
Vill du aspa SNI? Häng med på frukostsittning fredagen
i den andra aspningsveckan - 13
november!
Klipputochspara,sättupppåkylskåpetunderaspningen!
Först upplever man en mottagning, sedan
upplever man Mottagningen. Trooss,detblirbararoligarejuflergångermangördet.
INollKharenplatsföralla,mendetskakännasihjärtatomjust
duharenplatsförINollK.Omduärosäkerpåvadditthjärta
sägerföljernuenenkelINollK-guide.
du är redan taggad på Mottagningen, och dessutom vill kunna ha kul
Är
hela
vägen fram till dess?
VadsomhändermånadernainnanMottagningenärlegendariskt.Dukommerlärakännalikasinnade
(fastmedandrafärgerpåoverallerna)ochtidenmellantentor,mottagningsplanerandeochfritid
kommerflytaihoptillenbartroligasaker.
Vad kan man söka och finns det några roliga poster?
Detfinns2stförtroendeposteroch6stledamotposter,avdemkandusöka:ordförande,kassöroch
ledamot.
Förtoendeposter:
Orförande:harövergripandeansvar,samtsitter Kassör:Läggeruppbudgetenochsköterall
somledamotiI-styrelsen.Sköterkontakten
bokföring.Gillarpengarochkanaxlaansvaret
mellanstyrelsen,Chalmerscentrala
somstenrikmakthavare.
Mottagningskommité(MK)och
programledningenpåIndustriellekonomi.
Ledamöter:
(Observeraattposternabestämsförstefterinvalet)
Phadderchef:letaruppphaddrarochsköter
Sponsorchef:lederarbetetmedatthitta
sponsorertillmottagningen.
indelningeniphaddergrupper.
PR-chef(PRins):tillverkarnollmodulenochhar
Mat-ochöhlchef:sertillsåattingengår
handomt.ex.Facebooksidan.
hungrigellertörstig,samtplanerarmycketav
inköpentillt.ex.sittningar.
Gyckelchef:skafixaskojigagyckeloch
Viceordförande:Ordförandeoch
dessutomskötanolluppdragen.Enskönperson, sponsorchefenshögrahand.Sköter
gärnamedoväntadetalanger.
kommunikationenmeddeandraföreningarna,
förprotokollundermötenochharansvaretför
sektionsbilenundermottagningen(körkortär
alltsånödvändigt).
Alla
poster
kräver
även
social
kompetens,
därför ser vi gärna att ni
frågar någon av oss i INollK om ni vill veta mer om våra poster.
HurochnärasparmanINollK?
Förstaaspveckan:kompåSållningenfredag6/11,närvisållaragnarnafrånvetet.Tålmanintevete
kommervisåklartsållapåflersättänså.Detblirkul.MerinfokommerpåFacebook.
Andraaspveckan:HemmahosINollKfredagden13/11(spookydatum).Gillardumat?Detgörvi,
därförbjuderviindighemtilloss.Detblirintebara3-rätters,utangötthängochtidtilldeviktiga
INollK
frågornailivet.MerinfokommerpåFacebook.
IQriren
Om föreningen
Den anrika kommittén IQriren
skriver och ger ut tidningen
med samma namn. Varje år
släpps fyra ordinarie nummer
med släpp i slutet av varje
läsperiod. Utöver dessa
nummer är det upp till varje ny
redaktion att bestämma
eventuella andra idéer och
projekt. Årets redaktion har till
exempel spelat in podcast och
släppt ett specialnummer om
mottagningen!
Egenskaper
Det finns inga krav på tidigare erfarenheter kring
skrivande eller bild och
textredigering. Har du erfarenhet från det kommer
du dock få användningen för den!
Känner du igen dig i någon av punkterna nedan ska du fundera på att söka IQriren:
- Kreativ
- Tycker det är roligt att skriva
- Kunskaper i InDesign och/eller Photoshop
Sökbara poster
- Ordförande: Har det yttersta ansvaret för att saker (tidningar) blir gjorda.
- Kassör: Ansvar för kommitténs ekonomi.
- Ledamot: Den främsta uppgiften som ledamot är att vara skribent i tidningen.
Bland ledamöterna finns även layout-chefen (för denna post är InDesign kunskaper ett plus).
Aspningsevent
Under IQrirens event IQrirhem kommer du få möjlighet att besöka ett antal IQrirer
och prova på olika uppgifter med mer eller mindre
relevans för framtida
tidningsskrivande!
- European Students of Industrial Engineering and Management
Utanför Sverige finns sällan kommittéer på det sätt som
vi har. I övriga Europa finns däremot
ESTIEM - ett nätverk som knyter samman hela 79 olika
universitet runt om i Europa, dels
genom event som alla I:are kan ta del av, dels genom möten där styrelserna för alla Lokala
ESTIEM-grupper träffas. När andra ESTIEM-grupper arrangerar events, allt från oktoberfest i
München till programmeringsskola i Skopje, bjuds I:are från hela Europa in och möts. Eventen
företagsbesök och sightseeings ofta
pågår oftast i flera dagar där exempelvis föreläsningar,
förekommer på dagarna, varefter festande in på småtimmarna
inte alls tillhör ovanligheten.
Förstås har alla evenemang olika grader av ovannämnda
metoder att hålla sig sysselsatt på.
Sök ESTIEM-styrelsen om du vill vara med och arrangera
sådana events, om du vill utveckla
en kommitté av stor potential och många outforskade möjligheter och utföra grymma
utbytesveckor med universitet hela vägen från Cambridge
till Istanbul. I arbetet ingår även att
göra sektionsmiljön mer internationell, arrangera Europas
största I-casetävling “TIMES” och sist
men inte minst, få ett fantastiskt roligt år i en kommitté
av likasinnade som brinner för att resa
och att jobba med att integrera sektionen i det internationella
nätverk som du i ESTIEM styrelsen är med och förvaltar.
När Styrelsen för Industriell Ekonomi Chalmers åker till Linköping för att träffa I styrelserna från Lund, KTH, Luleå och Linköping åker ESTIEM-styrelsen till Wien,
Istanbul eller en annan europeisk storstad för att representera inte bara Industriell
Ekonomi, utan hela Chalmers, för 79 olika universitet från 31 länder utspridda i hela
Europa!
Poster som söks specifikt
sker i kommittén, ser till att kommitténs
● Ordförande: övergripande ansvar över allt som
arbete går framåt och i rätt riktning. Håller i möten
och sitter med i sektionsstyrelsen.
sker med andra universitet samt ett
● Local Responsible: Ansvarig för all kontakt som
slags central ESTIEM-styrelse.
● Kassör: Håller koll på ekonomin, utformar budgetar
för våra event samt bokför inköp.
Ledamöter - ansvaren nedan väljs internt inom föreningen.
● Eventansvarig: Ser till att de events som arrangeras
blir av högsta möjliga kvalitet.
● PR: Marknadsföra event för sektionen, spänna
bicepsen.
● +2 fria platser där bland annat ansvar för sponsorkontakt och ev. projektgruppskontakt
ingår.
Är du en riktig sportfåne, en vinnarskalle eller kanske rent av en tjurskalle? Då är IF
föreningen för dig. Har du erfarenheter inom idrottsvärlden
som du kan delge sektionen och
på så sätt berika vår tid här på Chalmers? Då är IF rätt förening för dig. Vill du komma på sätt
att få folk bort från tysta läsesalen och springa runt som galningar i kårhushallen, ja… då är
du förmodligen en passande IF:are!
I dig som söker IF söker vi följande egenskaper: • Ett brinnande intresse inom sport och idrott • Gillar taktiksnack (TS)
• Gillar att ha kul
• En vilja att förbättra fysiken hos våra sektionsmedlemmar
och ha kul
• En vilja att skapa häftiga och minnesvärda idrottshändelser
Ledamöternas ansvarsområden:
• Ordförande: Ordförande ser till att saker blir
gjorda. Det är ditt jobb att leda gruppen,
gå på CHESS-möten och representera föreningen
officiellt.
• Kassör: Som kassör i IF kommer du få göra en budget inför året och sen se till att den
ökad inblick i den ekonomiska världen,
efterföljs. Under året kommer du också få en
samt bemästra konsten att bokföra.
• Bollplank: Bollplanket är den som får alla frågor
skjutna mot sig. Dvs bollplanket har
ansvaret för informationen till alla sektionsmedlemmar.
Detta är en VÄLDIGT
VÄLDIGT viktig post, för utan denna post är det ingen som vet om när, var och hur IF
anordnar sina aktiviteter.
• Lagmamma: Lagmamman är ansvarig för att Chalmersmästerskapen i fotboll blir det
mest episka CM av dem alla!
• Waterboy: Mr Waterboy är ansvarig sektionsmedlemmarnas
deltagande i
Göteborgsvarvet. Ger dem vatten och energi, tröjor och spons.
• Pistvakt: Pistvakten anordnar varje år sektionens
fenomenala skidresa som i år beger
sig till franska Val Thorens.
• Roddare: Ni missade väl inte Roddhelgen, det gjorde iallafall inte IF:s roddare. Hen är
enorma maktkamp.
Vilka Är vi?
I-Sektionens
allra finaste förening.
Vi är DrIkk
och det är vi som ska se till att varje I:are som tar examen framöver skall upp träda väluppfostrat och lagom drygt. Vi ser till att förvandla de osäkra nyantagna studenterna till fulländade I:are som mäter lycka i ingångslön, finns det något ädlare att hålla på
med? Vad gör vi?
Bär kavajer.
Vi arrangerar
också bondhelgen i LP 3, ett lådbils-race vars dimensioner närmast kan jäm föras vid
månlandningen, så stort är det.
Vad gör vi på aspningen?
12 november
har vi världens finaste sittning, det kommer vara så fint att termen ”finsitt-
ning” får omdefinieras att endast syfta till DrIkks apsningsaktivitet. Sittningar som tidigare
ansetts vara fina kommer följaktligen byta namn till Semi-finsittning.
Vad kan man söka?
Ordförande/Don Corleone:
The big boss, kan jämföras med gudfadern.
Kassör/Cointreau:
Bäst på att skatteplanera, har själv konto utomlands.
Bollinger (ledamotsplats):
PR-Chef och förmodligen sektionens bästa person i alla avseenden.
Humle (ledamotsplats):
Bondhelgens ena hälft.
Malt (ledamotsplats):
Bondhelgens andra hälft.
Lager (ledamotsplats):
Har koll(?) på olika grejer, ska enligt uppgifter vara inventarier.
Flaggpunsch (ledamotplats):
Syns mest(?) ska vara föreningens ansikte utåt.
Porter (ledamotplats):
Moisander