Teknik-Automation vid

Polhemsskolan Gävle
El- och energiprogrammets automationsinriktning.
Text av Roger Skog, lärare vid programmet
Eleverna blir elektriker med fokus mot industri och automation. Skolans automationsutbildning
påminner mycket om gamla styr- och reglerteknik.
Förutom elteknik sysslar dessa elever med; Mätteknik, styrteknik och reglerteknik.
Inriktningskurser i dag är;
 Mät- och reglerteknik
 Mät- och styrteknik
 Programmerbara styrsystem
 Industiautomation
Utrustning som används av elprogrammet, Industri och teknik. 6 stationer där eleverna övar att
koppla pneumatik, elpneumatik och programmering av plc. Senaste versionen av fluidsim används.
Dokumentation är en del av övningarna. Bejers alfaprogrammering, FX developer och Siemens s7.
Flera hissar programmeras med språken ladder och den som visas på bild använder logik. Vidare att
dela upp programmet i olika funktionsblock.
Den klassiska borrautomaten som eleverna övar sekvensprogrammering i ladder. Flaggor används
för att få till sekvenserna i rätt ordning.
Eleverna installerar en motorstyrning med fram och back. Eleven monterar först en äldre PLC på 230v
och ladder. Vidare dokumenterar. Efter denna övning byter eleven till en nyare på 24v och logik.
Detta utan att dra en massa nya anslutningar.
Eleven installerar och programmerar Y/D-start med kontaktorsvar.
8 produktionsceller som fungerar var för sig och tillsammans som en enhet. 7 av stationerna har
uppgraderats med Siemens S7. Dessa är mycket vanliga i industrin. Språken som eleverna
programmerar i är; Instruktionslista, ladder, logik och grafset. Roboten har fått senaste
programvaran Ciros (Robotics/studio). Många olika moment och övningar för våra elever.
Kalibreringsstation för olika typer av mätgivare. Eleverna justerar in aktuellt mätområde med
tillhörande standardsignal, oftast 4-20mA. På bilden kan man se en Dp-cell, pt-100 och
termoelement. Dp-cellen kalibreras med Flukes kalibreringsinstrument med inbyggda kompressorer.
Eleverna kalibrerar för sluten och öppen tank. Temperaturmätningarna skalas om i PLC:n.
Eleverna ska kunna läsa ritningar/scheman för att kunna installera mät- och reglerkretsar. Vidare
konfigurera eller programmera styrsystemet eller regulator(ABB, eca 60). Driftsättning, felsökning,
optimering och dokumentation. Flertalet övningar för nivå, flöde och tryckreglering. Den högra
stationen övas en- och två kapacitiva processer. Vidare parameterstyrning. Den mellersta
flödesreglering med strypfläns. Med och utan rotfunktion. Till vänster tryck och nivå i samma
process. Kan regleras var för sig eller i kaskad.
Längre bak i bilden kan man se mät och reglerstationer från Festo (4st). Dessa stationer har övningar
för att mäta; tryck, nivå och flöde. Vidare kan reglera dessa storheter med varvtalet till pumpen eller
med ventilen. Reglerkurvor studeras och olika optimeringsmetoder för att finna PID-parametrarna.
En del av automationslokalen.
Den klassiska Ångjanne. Denna är konstruerad för att öva avancerad reglering. Kommer snart att
besiktas. Nya säkerhetsventiler är inköpta samt coop-elever på ÅF har tittat på ett nytt styrsystem.
Rekomendationen idag för detta är ett ABB 800 system.