Kursprogram

Fördelningssystem,
skyddsutjämning och jordning
i lågspänningsinstallationer
1
Bygger din kompetens
Fördelningssystem, skyddsutjämning
och jordning
i lågspänningsinstallationer
Fördelningssystem för lågspänning har stor inverkan
på anläggningens funktion och förmåga att motverka
elolycksfall. Tillsammans med jordfelsbrytare kan de
också förebygga risker som generellt bör motverkas
genom skyddsutjämning. Fördelningssystem, skydds­
utjämning och jordning är samtliga kraftfulla verktyg
om de används på rätt sätt. Med vår hjälp får du veta
mer om hur du ska gå tillväga.
Datum: 15–16 mars 2016
Ort: Stockholm
Kurslokal: Meddelas vid anmälan
Kurslängd: 2 dagar
På kursen belyser vi allt från skyddsutjämning av kabel­
stegar till upprättande och verifiering av jordtag. Vi
analyserar även skillnaderna mellan olika fördelnings­
system och hur de kan samverka med jordfelsbrytare.
Vare sig du sysslar med allmän installation eller verkar
i industriella miljöer är detta kunskap som du kan
använda dig av i din vardag.
Innehåll i kurs
•Fördelningssystem
•Skyddsutjämning
• Kompletterande skyddsutjämning
• Jordning av reservkraftverk
• Jordfel i lågspänningsanläggningar
• Tillämpning av selektiva jordfelsbrytare
• Jordning – jordningsmateriel och jordtagsmätning
•Överspänningsskydd
Kursens mål är att du ska få fördjupade kunskaper om
fördelningssystem och deras samspel med skyddsut­
jämning, jordfelsbrytare, jordtag, överspänningsskydd
och anläggningens system.
Kursen är intressant för konstruktörer och elektriker
som arbetar med allmänna lågspänningsinstallationer
eller industrier. Kursen riktar sig även till personal vid
nätbolag som arbetar med lågspänning och anslutning
till kunden.
Kursavgifter: 13 400 kr inklusive
kursdokumentation. Kostnad för
måltider (kaffe/lunch/ frukt) tillkommer med 375 kr/dag. Moms
tillkommer på ovanstående priser.
Kursnummer: 1129500
Förkunskaper
Kursdeltagaren bör ha grundläggande kunskaper i
ellära. Är du osäker på kunskapsnivån? Tveka inte att
höra av dig till oss.
Föreläsare
Gustav Lundqvist, är civilingenjör i energiteknik och
utbildad lärare. Han arbetar som utbildare och ingenjör
för kraftindustrin.
Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida www.stf.se
eller per telefon till vår kursansvarige.
Hampus Bengtsson, 08-586 386 04
[email protected]
Program
Dag 1
Dag 2
09.00 Kursregistrering och kaffe
08.30 09.30 • Konstruktion i olika anläggningstyper
• Ett verktyg för att erhålla god elmiljö
• Momentdragning och övergångsmot
stånd
• Zonbegreppet – sammankoppling
av zoner
• Isolertransformatorer och elmiljötransformatorer
• Skyddsjordledare och skyddsutjämningsledare
• Är anslutning till armering ett lämpligt
verktyg?
•ESD-urladdningar
• Frekvensomriktare, störningsreducering
och kabeldragning
• Lagerströmmar och hur dessa undviks
Fördelningssystem
• TN-C, TN-C-S, TN-S, TT och IT-system
• PEN-ledaravbrott och N-ledaravbrott
• Jordfel i serviceledningar samt
spänningssättning i anläggningen
• Beräkning av felströmmar
• Vagabonderande strömmar
• Matning från parallella kraftkällor
• Jordning av dieselverk och anslutning
till fördelningssystem
• TN-C-S med eget jordtag
• TN-C-S med 5-ledare från det sista
kabelskåpet
• Det optimala fördelningssystemet
• Användning av 500mA och 300mA
jordfelsbrytare
12.30 Gemensam lunch
13.00 Potentialutjämning
•Skyddsutjämning
• Jordning för funktionsändamål
• Åtgärder för skydd mot elchock
• Vad ska anslutas till huvudjordningsskenan?
• Hur skall ledarna dimensioneras?
• Kan skyddsjordsledaren användas
för skyddsutjämning?
Kompletterande skyddsutjämning
•
•
•
•
•
När ska denna åtgärd utföras och vad
ska utjämnas?
Främmande ledande delar – hur kan du
tillämpa villkoret om 4kΩ?
Skyddsutjämning av kabelstegar
Skyddsutjämning av vattenrör och gasrör
Från läckström till kabelbrand – hur
undviker du detta?
Skyddsutjämning i badrum
• Krävs detta enligt föreskrifter och
standarder?
• Får du bryta mot standarder?
• Olika felfall och metoder att minska risker
• Skapar kompletterande skyddsutjämning
risker?
• Samverkan med jordfelsbrytare i huvudcentralen
16.30
Slut för dagen
Potentialutjämning – fördjupning
11.00 Jordning
• Olika jordtagskonstruktioner
• Mätmetoder for att fastställa jordtagsresistans
• Krav på kontroll av befintliga jordtag
• Praktiska jordtagsmatningar i anslutning
till kurslokalen
12.00 Gemensam lunch
13.00 Jordningsmateriel
• Galvanisk korrosion
• C-klämmor, skruvförband eller
termitsvetsning?
• Kopparstölder och metoder for att
undvika dem
• Bör rostfritt stål ersätta koppar i jord
tagskonstruktioner?
Fundamentjordelektrod
• Utjämning av armeringsjärn
• När fungerar betongplattan som ett
jordtag?
14.00 Blixt och kopplingstransienter från elnätet
• Hur bildas transienter i elnätet?
• Skydd av anläggningar och komponenter
• Överspänningsskydd – grov-, mellan- och
finskydd
•Isolationskoordinering
• T-montage respektive V-montage av
överspänningsskydd
• Provning av överspänningsskydd
16.00 Kursavslutning
Med reservation för eventuella ändringar i programmet
B
SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
Kunskap är färskvara.
Uppdatera dig med en kurs hos STF.
4
STF Ingenjörsutbildning AB • Box 1080, 101 39 Stockholm • Besöksadress: Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm
Telefon : 08-586 386 00 • E-post: [email protected] • stf.se