v1_38-39 Röntgenuppslaget.indd

FÖLL AV BRITS
OCH SKADADES
Patienten lämnades ensam när
röntgenbilderna togs på Hudiksvalls sjukhus. Hon var påverkad
av smärtstillande, föll av britsen
och fick en höftfraktur. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har
granskat händelsen och påpekar
att övervakningen brast på grund
av oklar ansvarsfördelning mellan
akutmottagningen och röntgenavdelningen.
NY TEKNIK SER
OVANLIG DEMENS
En teknik kallad MR-DTI
kan tidigt avslöja den ovanliga
sjukdomen pannlobsdemens, visar en
studie vid Skånes
universitetssjukhus. Magnetresonansavbildning, diffusion
tensor imaging, ger en detaljerad
bild av förändringar i den vita
substansen i hjärnan.
Tekniken kan införas
på alla sjukhus som
ISTOCKPHOTO
Extra läsning!
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA
SJUKSKÖTERSKA
ERÖVRAR NYTT FÄLT
LARS NYMAN
Strålterapi. Elisabeth Myrvold
Rooth arbetar redan inom området. Snart startar en utbildning
som ger även svenska röntgensjuksköterskor en ny karriärväg.
NY JÄTTEKLINIK
Röntgensjuksköterskan Elisabeth Myrvold Rooth sätter
på fixeringsmasken som används vid behandlingen för att
patienten ska ligga i samma position varje gång.
38
I år öppnar
Skandionkliniken
i Uppsala, som
är först i Norden
med att bekämpa cancer med
protoner. Tekniken anses vara
särskilt lämpad till
barn då protoner
är lättare att
styra i djupled
än den vanliga
fotonstrålningen.
Kliniken kostar
nära en miljard
kronor att bygga.
Till hösten öppnar sig inte bara en
ny uppgift utan ett helt fält att arbeta
inom när Sveriges första skräddarsydda utbildning i strålterapi för röntgensjuksköterskor startar.
— Jag vill gärna uppmuntra alla att
arbeta med strålbehandling. Det är
väldigt utvecklande, säger Elisabeth
Myrvold Rooth, röntgensjuksköterska
på radioterapienheten på Karolinska
universitetssjukhuset.
HON ÄR utbildad i Norge där det
i likhet med övriga Europa är röntgensjuksköterskor som sysslar med
strålbehandling. Sverige är ett av
få länder som har onkologisjuksköterskor. Fördelen med att ha radiografi i botten är att man har grundkunskap om tekniken och en bättre
blick för tredimensionella bilder,
tycker Elisabeth Myrvold Rooth.
— Vi jobbar till exempel nära sjukhusfysikern och då kan du terminologin. Du är också van vid att titta på
röntgenbilder.
Hon tar hand om cancerpatienten,
VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015
har magnetkamera. Det är inte
minnet utan personligheten som
påverkas vid pannlobsdemens
och därför kan det ta flera år
innan patienten får rätt diagnos.
— Min förhoppning är att detta
kan komma att bli en rutinunder-
sökning då man misstänker pannlobsdemens, säger forskaren
och läkaren Alexander Santillo till
tidskriften Medicinsk access.
FÅR INTE STRÅLA
Landstinget Sörmland får inte
strålbehandla patienter vid den
onkologiska kliniken så länge
det inte finns en sjukhusfysiker
på plats. Det har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat.
Vid en inspektion upptäcktes
att sjukhusfysikern bara nås på
telefon efter klockan 17.00. Det
räcker inte, anser myndigheten,
eftersom strålbehandling med
accelerator kräver ständig närvaro för att kunna följa alla föreskrifter och vidta snabba åtgärder
vid oförutsedda händelser.
Tipsa redaktören: [email protected]
Strålbehandling för röntgensjuksköterskor vid Karolinska institutet ges under två
terminer på halvfart.
Ger 30 högskolepoäng och kan inkluderas i en magisterexamen i radiografi vid
Karolinska institutet.
Består av fyra moment: Cancersjukdomar och behandling, omvårdnad vid cancersjukdom och behandling, radioterapi,
samt radioterapi — klinisk utbildning.
deltar i planeringen och de förberedande undersökningarna, ger själva
behandlingen samt sköter eventuell uppföljning. Jämfört med en röntgenavdelning, dit patienten kanske bara kommer
en gång, följs man åt länge. Dessutom
innebär jobbet på en strålbehandlingsavdelning ännu mer teamarbete med
exempelvis onkologer, onkologisjuksköterskor, sjukhusfysiker och radiologer.
STRÅLTERAPI ÄR i likhet med bilddiagnostik ett område på stark frammarsch
där de två arbetsuppgifterna allt mer
gifter ihop sig. Datortomografi- och
magnetkamerabilder används till
exempel för att lokalisera tumören och
dosplanera vilket kräver kunskap om
maskinerna. Kent Fridell, kursansvarig
vid Karolinska institutet, menar att den
nya utbildningen gör dig till en slags
multifunktionsmänniska.
— Den riktar sig till alla som tycker om
mötet med patienten och att se konkreta
behandlingsresultat. Majoriteten blir
faktiskt friska.
ÅSA ERLANDSON
VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2015
Professionen
har fått en blogg
Tanken är att
synliggöra röntgensjuksköterskorna.
Det är Vårdförbundet
som står bakom bloggen
som tjuvstartade redan i
november i samband med
röntgensjuksköterskans dag
då yrkeskåren uppmärksammades både i Sverige
och utomlands. Förhoppningen är att den ska bidra
till att göra röntgensjuksköterskorna mer synliga.
— Det handlar om att
marknadsföra oss mer som
profession. Även bland
Vårdförbundets medlemmar finns det många som
inte riktigt vet vilka uppgifter vi har, säger Annica
Magnusson, förbundsombudsman på Vårdförbundet.
Vem som helst som är
medlem i Vårdförbundet
och som är sugen på att
blogga kan anmäla sitt
intresse.
— Hör av er! Det är särskilt
roligt om ni skriver om
vilka utmaningar som finns
inom vår profession och
gärna vad som kan vänta
i framtiden, säger Annica
Magnusson.
DEN FÖRSTA gästbloggaren
är Bharti Kataria, röntgensjuksköterska och forskare
på Linköpings universitet.
Parallellt marknadsför Vårdförbundet sina
röntgensjuksköterskor via
hashtaggen #rtgssk på twitter och instagram.
ÅSA ERLANDSON
Läs bloggen:
vardforbundetbloggen.se/
rontgensjukskoterska
ISTOCKPHOTO
FAKTA UTBILDNINGEN
39