Delphi Nordic (SEK)

Delphi Nordic (SEK)
Förvaltarkommentar
November slutade med en uppgång på 6,8 procent för Delphi Nordic. Fondens jämförelseindex gick upp
med 3,7 procent under samma period – båda mätt i SEK.
November blev en orolig månad för nordiska aktieinvesterare. Aktiemarknaden fortsatte att klättra uppåt efter den
sedvanliga höstoron, samtidigt som kursutslagen avtog betänkligt. Vinnarsektorerna från oktober energi, råvaror och
industri klarade sig än en gång bra, men fick se sig omkörda av hälsosaktierna. Konsumtionsaktierna gick sämst även
om de hamnade över nollstrecket.
För Delphi Nordics del bidrog övervikten inom hälsoaktier positivt till avkastningen. Genmab utmärkte sig särskilt med
en över 30-procentig uppgång under månaden. Bolaget har passerat ett marknadsvärde av imponerande 50 miljarder
danska kronor. Huvudorsaken till kursökningen beror på att bolaget fick sin huvudprodukt, Darzalex, godkänd för
behandling av benmärgscancer i USA. Vi ser en fortsatt uppsida för aktien framöver och tror att spekulationer kring
förvärv kommer att bidra till att hålla kursen uppe.
Även om mycket fungerat bra i fonden de senaste månaderna gjorde vi några förändringar också i november. På
säljsidan hittar vi bara Nokia och på köpsidan svenska Unibet och danska DSV. Unibet sysslar med odds och onlinespel
och ger en spännande exponering mot en konsumtionsdriven marknad där intäkterna i allt högre grad kommer från
mobiltelefoner, vilket är en stark trend. Det danska transportföretaget DSV togs in i fonden efter att bolaget gjort en
riktad emission för att finansiera förvärvet av amerikanska UTi Worldwide. DSV, som varit inne i fonden vid flera
tillfällen tidigare, har en relativt defensiv tillväxtprofil men även förmågan att växa genom förvärv.
Utöver det gjorde vi flera mindre förändringar i fonden, bland annat ökade vi exponeringen något i SAAB, Trelleborg
och ISS.
Förvaltaren har egna medel i fonden.
Grunddata
Fondens startår
Fondförvaltare
ISIN
Totalt förvaltningskapital
(milj)
NAV/Kurs (30 nov 2015)
UCITS
Dividendutdelning
Fondens jämförelseindex
Förvaltningsavgift p.a.
Köpavgift*
Säljavgift*
18 mar 1991
Øyvind Fjell
NO0010039670
4.941,73 NOK
28.971,70 SEK
Ja
Nej
VINX Benchmark Cap Net
2,00%
0,00%
0,00%
Avkastning
Lägre risk
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0K
Tillväxt för 10000
(SEK)
Fund
2012
2013
2014
11/15
Avkastning
25,56
5,41
-29,86
-13,38
21,42
4,01
41,18
15,78
24,65
7,68
33,83
17,80
Fund
+/- Index
Fond
25,6
21,4
20,2
33,8
25,4
17,4
24,7
17,0
9,8
16,0
37,5
Avkastning %
25,0
Avkastning % (30 nov 2015)
12,5
0
-12,5
-16,5
-25,0
-29,9
2006
2007
-37,5
-42,6
2008
5
6
7
1 år
17,24
17,56
3,76
0,84
5,34
3 år
13,36
12,12
2,44
0,91
6,09
5 år
17,44
13,74
0,63
1,12
7,95
50,0
41,2
38,8
21,2 23,3
2005
4
62,5
56,0
-47,8
3
Std Deviation
Std Deviation Index
Infokvot
Beta
Aktiv risk
Index
63,6
13,1
2
Vanligen högre
avkastning
Riskmått
2011
42,7
1
Index
2010
Årlig avkastning
Högre risk
Vanligen lägre
avkastning
2009
2010
2011
2012
2013
2014
I år
Hittills i år
3 månader
6 månader
1 år
3 år annualiserat
5 år annualiserat
10 år annualiserat
Sedan uppstart annualiserat
Avkastning
%
+/-Index
33,83 17,80
10,74 5,17
6,47 8,85
35,76 19,00
34,07 14,08
17,35 4,92
11,98 3,44
-
Obs: Prissättningstidpunkt för fond och jämförelseindex är olika. Fonden prissätts 16:00 norsk tid, medan fondens
jämförelseindex prissätts senare samma dag.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. * Vid handel på belopp över 2 miljoner kronor( NOK) kan det tillkomma
kostnader upp till 0,2 % på beloppet.
© 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd, (4) ges endast i informationssyfte,
(5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om
handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk
avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller sjunka.
Delphi Nordic (SEK)
Portfölj per 30 nov 2015
Fondens tio största placeringar
Sektor % Port.
Genmab A/S
Novo Nordisk A/S B
Vestas Wind Systems A/S
Svenska Cellulosa AB B
Pandora AS
8,25
7,91
5,97
5,11
4,05
Swedish Orphan Biovitrum AB
Huhtamäki Oyj
Elekta AB B
Neste Corp
Unibet Group PLC
3,94
3,81
3,46
3,18
3,08
Totalt innehav aktier
Totalt innehav obligationer
% fondförmögenhet i 10 största innehaven
10 största länder
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Malta
% aktier
41,16
36,23
10,13
9,31
3,17
Branschfördelning
Energy
Materials
Industrials
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Health Care
Financials
Information Technology
Telecommunication Services
Utilities
% aktier
3,28
8,65
25,21
15,22
7,98
24,25
13,70
1,71
39
0
48,76
För bolag noterade på börser i flera länder, kan det finnas skillnader mellan Morningstars registrering och börsen förvaltare faktiskt har köpt aktien på.
Fondförvaltare
Namn på ansvarig förvaltare
Øyvind Fjell
Förvaltat fonden sedan
1 dec 2007
Kontaktinformation
Försäljningsansvarig Sverige
Storebrand Kapitalforvaltning filial Sverige
Jens Grebäck
Telefon: +46 8-614 24 12 / +46 768 800 767
E-mail: [email protected]
Placeringsinriktning
Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som
placerar på de nordiska börserna. Genom en
kombination av trend och fundamental analys av
framförallt enskilda bolag och branscher, söker
fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en
aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen
består av 30-40 små, medelstora och stora bolag.
Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net
Index. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag
som vill ha aktiv förvaltning bland nordiska bolag, och
som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar
medför.
Delphi-metoden
Genom Delphi-metoden försöker vi identifiera trender,
sektorer och enskilda aktier som har de bästa
tillväxtutsikterna utifrån var vi befinner oss i
konjunkturcykeln. Vi har en metodisk och dynamisk
inställning till de finansiella marknaderna. Denna
inställning kombinerar traditionell fundamental analys
med trendanalys. Dagligen analyserar och tolkar vi stora
mängder information på ett effektivt och systematiskt
sätt. Trendanalyser av historiska aktiekurser utförs för
att kunna identifiera bolag som uppvisar en positiv
pristrend, och som uppfattas positivt av marknaden,
medan den fundamentala analysen är avgörande när
det gäller att bekräfta bolagens verkliga potential.
Kontaktinformation
Postadress:
Delphi Fondene
Professor Kohts vei 9
P.O. Box 484
NO-1327 Lysaker
Hållbara investeringar
I Delphi vill vi undvika att investera i företag som är
inblandade i en icke hållbar praxis samt att påverka alla
företag att göra ständiga förbättringar. Vi använder oss
av Storebrands egna team på ESG (Environment, Social
och Governance) för att övervaka och analysera bolag i
vår portfölj, och har också utvecklat miminums krav på
våra investeringar.
Internet:
www.delphifonder.se
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. * Vid handel på belopp över 2 miljoner kronor( NOK) kan det tillkomma
kostnader upp till 0,2 % på beloppet.
© 2015 Morningstar. Med ensamrätt. Den information, data, analyser och åsikter som återges här (1) omfattar konfidentiell information som tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) utgör inte investeringsråd, (4) ges endast i informationssyfte,
(5) garanteras inte vara fullständig, tillförlitlig eller aktuell, och (6) är sammanställd utifrån fondinformation som publicerats på olika datum. Du använder dig av informationen på egen risk. Morningstar kan inte hållas ansvarigt för några som helst beslut om
handel eller skador eller förluster som uppstår till följd av denna information eller dess användning. Kontrollera informationens riktighet innan du använder dig av den och fatta inga investeringsbeslut utan hjälp av en professionell finansiell rådgivare. Historisk
avkastning ger inga garantier för framtida resultat. Investeringars värde och avkastning kan stiga eller sjunka.