F t : - Gräf Organisationsutveckling

Ft:
På uppdrag av regeringen har totalt 880
ambassadörer utsetts till ambassadörer
för kvinnligt företagande runt om i hela
landet.
I Dalarna finns 33 ambas-sadörer som ska
vara förebilder för andra kvinnor.
Fyra gånger per år föreläser
ambassadörerna för intressegrupper som
utses av en koordinator. Ambassadörerna
är i första hand till
för skolväsendet, ideella
organisationer och nätverk som inte har så
stora resurser att köpa in föredragshållare.
Ambassadörernas roll är att inspirera
andra genom att berätta sin historia och
dela med sig av sina erfarenheter.
Syftet är att bidra till ökad kunskap om
vad företagande innebär, synliggöra
kvinnors företagande och ge en
avdramatiserad och realistisk bild av
företagandet.
Målet är att fler kvinnor ska se
företagandet som ett möjligt val och att
antalet kvinnliga företagare ska öka.
Ni som vill ha kontakt med nätverket ring:
Koordinator Lisbeth Sahlin, Företagarna
023-70 59 96,
070-375 49 19
[email protected]
Hon utvecklas i mötet med andra människor
Solveig är konsult och sysslar
med organisations- och ledningsutveckling i andra företag och
organisationer. Hon var tidigare
anställd i Amugruppen mellan 1985
- 1996 och dessförinnan arbetade
hon inom turistnäringen i ett
tiotal år. Hon startade eget 1996
och ingår idag som konsult i BRC
hälsopartner www.brcenter.se.
Hon arbetar också med konflikter
och kartlägger, bearbetar och följer
upp arbeten i flera stora företag.
– Jag blev diplomerad psykodramatiker 2005 och 1990 studerade jag till organisationskonsult,
berättar Solveig som också har
examen från Umeå Universitet
i studie- och yrkesorientering,
undervisning och psykologi.
Dessutom har hon gått kurser
som ger behörighet till att vara
handledare, bedriva utbildningar
och att arbeta som terapeut. I
arbetet ingår konflikthantering,
sömnbehandling KBT, individ/
grupputveckling med psykodrama
som metod.
Solveig ser möjligheter före hinder
och är nyfiken på det mesta. Just
nu har hon en anställd men har
för det mesta arbetat ensam med
olika samarbetspartners. Kunderna
är från privat och offentlig sektor,
i både små och stora företag. Hon
jobbar även med enskild terapi.
Yoga, golf och skidåkning är stora
intressen. Hon bor i Mora med sin
man, de har de fyra barn och sex
barnbarn.
– I min förra anställning var jag
organisationskonsult, när de lade
ner var det naturligt att starta
eget. Det har gått bra och jag har
haft ett stort kontaktnät till stöd,
berättar Solveig.
Att själv få styra och bygga
företaget efter egna grundläggande
värderingar är viktigt, menar
Solveig vars mål är att utveckla sitt
engagemang inom psykodrama
och öka samarbetet med BRC
hälsopartner.
Ts
Ingå i ett nätverk, bygg goda
relationer till kunder och kolleger.
Var lyhörd för omvärldens behov
och var uppdaterad.
Solveig Gräf, 59 år.
Gräf Organisationsutveckling AB.
Torrgärdsvägen 4, Mora.
070-625 44 20.
[email protected]
www.graforganisationsutv.se.
Tjänster: Företagsutveckling, ledarskap, coachning, KBT, individ/grupputveckling med psykodrama
.
3