CPO Excellence

100
Bransch
Välkommen till
CPO Excellence
23 september 2015, Birger Jarl Konferens, Stockholm
Hur optimerade är dina inköpsstrategier?
• Global inköpsstyrning
• Spend Management & eProcurement
• Vendor & Category Management
• Market Intelligence och Big Data
• Kostnadsbesparingar med ERP och Procure-to-Pay system
• KPI – mät rätt för stärkt lönsamhet
• CSR – så tacklar vi utmaningarna
• Culture & change management
• Optimerat risk management
Partners
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e
Bransch
100
CPO Excellence 23 september 2015
08:30Registrering
09:00
Projektledare, Joakim Pettersson, Conductive, hälsar välkommen
09:05
Inledande keynote
The future of Purchasing
From low hanging fruit in Purchasing to Value-adding Business Partner
Frank Thorsen
Strategic Business Development Director
Kairos Commodities
09:45
One-to-one-meetings och kaffe
10:15
Fokus på målet
Så sätter du upp och driver arbetet mot gemensamma mål
Mikael Hansson
Managementkonsult
Kvadrat
11:00
One-to-one-meetings och kaffe
11:15
Inköp med fokus på bättre affär och ökad konkurrensförmåga
• Skanskas inköpsresa – så fick vi bättre kontroll över en komplex leverantörsbas
• Ökad lönsamhet genom uppföljning och utveckling av Skanskas leverantör
Marcus Alvergren
Project Manager Supplier Development
Skanska
12:00
One-to-one meetings och nätverkslunch med branschkollegor
På Bransch100 möts beslutsfattare inom sina respektive branscher för att lyssna till de senaste trenderna och för att skapa nya nätverk med kollegor och
partners. Nätverkslunchen kombineras därför med kortare möten med våra partners och vårt mål är att du skall:
… diskutera lösningar med nya leverantörer
… hitta nya affärsmöjligheter
… skapa nya nätverk
… öka och bredda din kunskap
… få praktiska tips för att stärka ditt företag
… utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch
13:00
Gruppdiskussion
Change management inom inköp Inköpschefens arbete handlar ofta om förändringsarbete. Att flytta från ett nuläge till ett önskat läge. Vi diskuterar nedanstående och delar med oss av våra
erfarenheter under detta pass.
• Vilka är de vanligaste utmaningarna med förändringsarbete inom inköpsområdet?
• Hur har dessa överbryggts?
• Vilka var de viktigaste framgångsfaktorerna?
Helena Brynolfsson
ProSourcia
På gruppdiskussionen får du möjlighet att diskutera och ta in de senaste trenderna och lösningarna. Diskussionsledaren lyfter fram specialistkunskap på
området och relevanta frågeställningar. Ta tillfället i akt och diskutera dina dagliga problem med kollegor som är i samma situation som du.
14:00
One-to-one-meetings och kaffe
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e
14:15
Increasing spend under management or the challenge in controlling purchase behavior
• In what ways does a policy help gain control – or doesn’t it help?
• Implementation of purchasing processes and system. “Fallgropar” and lessons learned?
• How can you make it easy for end users to do right?
Mimmi Alladin
Procurement Manager
Siemens
14:45
Framgångsfaktorerna som lyfte Preems
• inköpsorganisation till nästa nivå
• KPI:er för effektiva managementprocesser
• Investeringar för att tackla framtida utmaningar
• Intern styrning – så prioriterar vi
Janne Andersson
Inköpschef
Preem AB
15:15
Konferensen avslutas
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e
Bransch
100
CPO Excellence 23 september 2015
L O K AL
ADRESS
BIRGER JARL KONFERENS
BIRGER JARLSGATAN 61 A
STOCKHOLM
PARTNERS
Övriga medverkande företag
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e