Infoblad Söderort 2015 1

HSB Söderort
Vår huvuduppgift är att stötta er
Alla medlemmar ska uppleva nyttan och värdet
av sitt medlemskap i HSB.
Genom att vara ett stöd till brf-styrelserna i söderort så arbetar
distriktsstyrelsen aktivt med att uppnå denna vision
genom att i huvudsak
fokusera på omvärldspåverkan, effektiv kommunikation och
möjlighet till medlemsinflytande.
HSB Stockholm distrikt Söderort omfattar drygt 90 brf:er
med totalt 13.000 medlemmar.
Distriktet består av stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, HägerstenLiljeholmen, Skarpnäck, Älvsjö, Liljeholmen och Skärholmen.
Hur står det till i era fastigheter
Föreningen har ansvar för många olika saker i fastigheten och ofta kan det vara
svårt för styrelsen att bedöma skickat på konstruktioner och installationer.
En lägenhetssyn i samband med försäljning kan t ex. ge en överblick över
installationernas skick och möjlighet att undvika kostsamma överraskningar
såsom vattenskador.
Oljud och bråk i föreningen
Det finns situationer i där boendesociala frågor kan orsaka problem.
T ex. om en omfattande renovering och har medlemmar som känner oro.
Andra situationer kan vara att en boende i föreningen stör dina grannar eller mår
så dåligt att denne inte klarar av att hantera sin egen boendesituation.
Under kvällen ges möjlighet att ta del av fallbeskrivningar och diskutera egna fall.
Är er bostadsrättsförening rätt försäkrad
En tematräff om fastighetsförsäkringsfrågor. Att ha rätt typ av försäkring.
Det är också mycket viktigt att styrelsen i en bostadsrättsförening förstår
skillnaden mellan olika försäkringar och när de träder in.
Viktiga beslut inför upphandling
En träff om hur en Brf styrelse bör tänka kring större investeringar och
underhållsprojekt.
Punkter på agendan är bl a underhållsmål, beslutsunderlag,
lönsamhetsbedömningar, livscykelkostnadsanalys, anbud och olika
upphandlingsformer.
Fler tematräffar och nyttan med verksamheten
Stadgeförändring
Grannsamverkan och brottsförebyggande arbete
Sophantering
Stambyte / relining
Energibesparande åtgärder och driftekonomi
Listan kan göras lång och vi tar gärna emot fler förslag på tematräffar och andra distriktsaktiviteter.
Kontakta någon i styrelsen om du har förslag.
Studiebesök och Sociala aktiviteter
Utöver tematräffar bidrar distriktsverksamheten även till att arrangera studiebesök, det senaste året har t ex. studiebesök
gjorts till både Stadshuset och en sophanteringsanläggning. Vi kan också var behjälpliga med arrangemang som t ex
familjedagar och en och annan boule-träff och med information till brf:er som vill skapa lokala pensionärsföreningar.
Ordförandeträffar
Med syfte att bidra till erfarenhetsutbyte så arrangerar distriktet ordförandeträffar. Vid dessa tillfällen ges information om
distriktets löpande verksamhet men fokus ligger på att diskutera aktuella frågor i närområdet och diskutera problem i den
enskilda föreningen för att ta del av andra brf erfarenheter i liknande problem.
Myndighetskontakter
Distriktet bistår även vid kontakt med myndigheter, t ex vid exploateringsfrågor i ert närområde. Vi stöttar er i problematiska
frågeställningar som med omvärldspåverkan och medlemsinflytande. Vi deltar i remisshantering för brf och var t ex
engagerade i utredningen avseende andrahandsuthyrning tillsammans med HSB.
E-T-H-O-S och Det Goda Boendet
Vi hjälper er gärna att agera i linje med Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan så att vi gemensamt
skapar ett bra boende för alla medlemmar i HSB – Där möjligheterna bor.
Välkommen att bli en del av verksamheten du också!
Här är vi
Lennart Rönnestig
[email protected]
Rosemarie Westerlund
[email protected]
Bengt Ebbeskog
[email protected]
Maria Lohk-Blom
[email protected]
Birgitta Hammerman
[email protected]
Lars-Åke Hellgren
[email protected]
Veikko Melakari
[email protected]
Larz Odergård
[email protected]
Tage Toftemyr
[email protected]
Greger Assersson
[email protected]
Catherine Caldefors
[email protected]
Mikael Grönvoll
[email protected]
Ej med på bild: Larz Odergård, Mikael Grönvoll och Fred Åkesson