Inbjudan till seminariet

Inbjudan till eftermiddagsseminarium
- Diskussioner om tillämpning av
internrevisionsförordningen och IIA-standards.
Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en eftermiddag
med diskussioner om hur vi hanterar några IIA-standards och ett par paragrafer i
internrevisionsförordningen. Tanken med seminariet är att det ska finnas möjlighet att
reflektera och diskutera med kollegor. Seminariet kommer att ledas av Ann-Katrin Harringer,
Skatteverket.
Vi har främst tänkt diskutera kring nedanstående standards och paragrafer i
internrevisionsförordningen, men det kommer att finnas möjligheter att ta upp andra. Har du
förslag på andra standards som du vill att vi tar upp till diskussion - mejla detta förslag till
någon i samordningsgruppen!

1210 (främst A2 och A3) samt internrevisionsförordningen 4 §
Kompetens;




A 2 Internrevisorer ska ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera tecken på bedrägeri.
A 3 Internrevisorer ska ha tillräcklig kompetens inom IT-området.
I allmänna råd till 4§ internrevisionsförordningen framgår att i analysen av verksamhetens risker
ingår att bedöma risken för otillbörlig påverkan, bedrägerier eller annan oegentlighet.
2110, 2120 Ledning och riskhantering
 Internrevisionsverksamheten ska utvärdera effektiviteten och bidra till förbättringar av ledningsprocessen
och riskhanteringsprocessen.

2600
Rapportering om ledningens riskacceptans


Hur skall internrevisionschefen agera och rapportera vid oacceptabla risknivåer?
Internrevisionsförordningen 10 § punkt 3

Myndighetens styrelse ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer.
Du som vill diskutera dina erfarenheter och jämföra med kollegors arbete är välkommen!
När: Onsdag den 27 januari 2016 kl 15.00 – 18.00
Var: Strandvägen 7 A, Stockholm
Nätverksträffen ger 2 CPE – poäng.
Seminariet är kostnadsfritt och föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Diskussionen börjar
kl 15.00. Anmälan är bindande och görs snarast möjligt. Antalet platser är begränsat, så först
till kvarn gäller. Utebliven plats debiteras med 500 kr exkl moms.
Om du har några frågor vänd dig till någon i samordningsgruppen.
Namn
Samordningsgruppen för det offentliga nätverket
Offentliga nätverket är ett forum för offentliganställda internrevisorer. En gång per år anordnar vi ett heldagsarrangemang som vanligen består av ett antal
kortare föreläsningar kring ett tema. Det brukar ges gott om tid till att nätverka vid dessa träffar. Därutöver genomför vi även ett eller två kortare seminarier
varje år. Tanken med dessa seminarier är att det ska finnas möjlighet att reflektera och diskutera kring olika aktuella teman med kollegor. Planering och
administration av aktiviteterna för det offentliga nätverket sker i en samordningsgrupp med nedanstående sammansättning.
Namn
Stina Nilsson Kristiansson
Inga Astorsdotter
Angelica Davidsson Nirving
Charlotte Eklund
Björn Grinde
Joakim Gustafsson
Ann-Marie Johnsson
Annette Olofsson
Myndighet
E-postadress
Telefon nr
Polismyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Kriminalvården
Försvarets materielverk
Skatteverket
Försäkringskassan
Boverket
Transportstyrelsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
010 - 563 69 64
018 - 67 16 25
011- 496 39 06
0709 – 825 282
010 – 574 59 51
010 – 116 95 49
0455 - 35 33 94
010 - 495 44 09