Retail Excellence

100
Bransch
Välkommen till
Retail
Excellence
– BI, Omni-channel & Big data
15 april 2015, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Hur investerar du för optimerad handel?
• Retail intelligence & Big data
• Digitala affärsmodeller
•Omni-channel
• Social commerce
• Mobile retailing
•Payments
• Optimerad & kostnadseffektiv handel
Utställare
Guldpartner
Partners
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e
Retail Excellence 15 april 2015
100
Bransch
08:30Registrering
09:00
Projektledare, Joakim Pettersson, Conductive, hälsar välkommen
09:05
Inledande keynote
Relevans och lönsamhet – två utmaningar för CRM
• Hur använder vi data för att bli relevanta i dialogen med våra kunder?
• Hur säkrar vi ett positivt business case för CRM?
Hannes Bünger
Per Willebrand
PartnerPartner
Trinovo Consulting
Trinovo Consulting
09:45One-to-one-meetings
10:15
Connecting Brands and Fans – utveckla kundupplevelsen i realtid med musik
• Vad kan Spotify göra med realtidsinformation från över 50 miljoner konsumenter?
• Från digital till fysisk mötesplats – rätt musik, vid rätt tid, på rätt plats driver din affär
• Hur kan du arbeta med big data för fördjupa relationerna med nya och befintliga kunder?
Ola Sars
CEO & Founder
Soundtrack Your Brand – Exclusive Provider of Spotify for Business
11:00One-to-one-meetings
11:15
Bättre kundupplevelse med hjälp av Internet of Things och Analytics
• Marknadsför, affärsutveckla och sälj med kunden som informationskälla
• Betydelsen av Analytics och Internet of Things i alla kanaler, såväl digitala som fysiska
• Exempel från verkligheten
Anton Fjällström
Manager Digital Business
Evry
11:45
One-to-one meetings och nätverkslunch med branschkollegor
På Bransch100 möts beslutsfattare inom sina respektive branscher för att lyssna till de senaste trenderna och för att skapa nya nätverk med kollegor och
partners. Nätverkslunchen kombineras därför med kortare möten med våra partners och vårt mål är att du skall:
… diskutera lösningar med nya leverantörer
… hitta nya affärsmöjligheter
… skapa nya nätverk
… öka och bredda din kunskap
… få praktiska tips för att stärka ditt företag
… utbyta erfarenheter med kollegor inom din bransch
12:45
Gruppdiskussion
Vilka är de största utmaningarna ni upplever för att få till en sömlös Omnikanal-upplevelse?
Det är många kanaler som måste hänga ihop för att vinna kundens förtroende under kundresan. Det gäller att förstå vart kunden befinner sig i processen
för att tillhandahålla bästa service, vara relevant och fånga kundens uppmärksamhet för att säkra avslut och lojalitet. Genom Internet of Things, Analytics
och digitala lösningar går det att få till en sömlös upplevelse i alla kanaler som gynnar såväl kunden som företaget.
Anton Fjällström
Manager Digital Business
Evry
Här får du möjlighet att diskutera och ta in de senaste trenderna och lösningarna. Diskussionsledaren lyfter fram specialistkunskap på området och
relevanta frågeställningar. Ta tillfället i akt och diskutera dina dagliga problem med kollegor som är i samma situation som du.
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e
Retail Excellence 15 april 2015
100
Bransch
13:45One-to-one-meetings
14:00
Omnikanalisering av Hemtex
• Lyssna till hur nordens största hemtextilkedja arbetar med att integrera online med sina 150 butiker
• Hemtex lösning presenteras, där webshopen har integrerats med butikskassasystemet så att kunderna får tillgång till hela webbsortimentet i fysiska
butiker
Martin Richardsson
E-handelsansvarig
Hemtex
14:30
One-to-one-meetings
14:45
2% konverterar – hur får du de övriga 98% att börja handla?
De flesta e-handlare fokuserar på att förbättra sina konverteringspunkter för att det ska bli så enkelt som möjligt att slutföra ett köp, vilket är bra. Men en
stor fråga är vad du gör åt de 98 % som inte köper någon produkt. Vad har du för innehåll som kan attrahera dem idag och få dem att komma tillbaka. Hur
bygger du lojalitet? Adam Blomberg kommer att ge konkreta exempel på e-handlare som använder innehåll på ett bra sätt och även ta upp exempel som
inte är lika bra. Han kommer även att blicka utanför Sveriges gränser för att inspirera och visa hur du kan använda innehåll på ett smart sätt.
Adam Blomberg
Content Manager
EPiServer
15:15
Avslutande keynote
Saint-Gobain’s 360 degree integration between channels
• From traditional print to digital marketing & omni-channel integration
• Strategy development & challenges to tackle
• Big data & data mining – 14% increased revenue
Christian Agger
eCommerce & Marketing Director
Saint-Gobain Distribution Denmark
16:00
Konferensen avslutas
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e
L O K AL
ADRESS
7A
NORRTULLSGATAN 6
STOCKHOLM
Utställare
Guldpartner
PARTNERS
Övriga medverkande företag
w w w. b r a n s c h 1 0 0 . s e