Läs inbjudan till att starta upp ett Blandat lärande nätverk (pdf i nytt

 Inbjudan
Välkommen att starta lokalt
BLN hösten 2015
I höst planerar Nka uppstart av BLN inom områden som:
 Att möta anhörigas känslor och existentiella behov
 Anhörigas arbete och försörjningsproblematik
 Anhöriga och psykisk ohälsa
 Anhöriga och demenssjukdom
 Anhöriga och funktionsnedsättning
 Anhöriga och missbruk
Blandade lärande nätverk (BLN) är
en samarbetsmodell med syfte att
stimulera och stödja utvecklingsarbete
samt initiera och utveckla anhörigstöd.
Till varje lokalt BLN inbjuds anhöriga,
närstående, personal inom vård och
omsorg, chefer, lokalpolitiker,
beslutsfattare och
intresseorganisationer för att
gemensamt diskutera centrala anhörigfrågor ca 5-7 gånger under ett år.
Att leda ett lokalt BLN innebär att
med kontinuerligt stöd från Nka:




Rekrytera deltagare Organisera och leda träffarna Utformar minnesanteckningar Medverka i webbaserade föreberedelse‐ och uppföljande möten. BLN Anhörigas arbete och försörjningsproblematik BLN Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Innehållsmässigt diskuterar vi tex stress och andra bekymmer som är relaterade till anhörigomsorg och yrkesarbete, lagstiftning, anhörigas rättigheter och skyldigheter, vad arbetsgivare kan göra, hur ett bra anhörigstöd kan se ut mm. Innehållsmässigt diskuterar vi tex känslor och upplevelser som är relaterade till anhörig‐skap samt olika existentiella tankar och funderingar mm. Planerad start hösten 2015 Planerad start 30/9 Kontakt: [email protected], 063‐
146618 (Praktiker) Kontakt: Jan‐[email protected], 0480‐418028 (Praktiker) Ann‐[email protected], 0480‐418030 (Forskare) [email protected], 0480‐
418027 (Forskare) BLN Anhöriga och demenssjukdom BLN Anhöriga och psykisk ohälsa Innehållsmässigt diskuterar vi tex anhörigas erfarenheter och situation under olika skeden i sjukdomens framåtskridande, vad anhörigstöd är, vilka former för anhörigstöd som förekommer , saknas finns behov av mm. Innehållsmässigt kommer vi, mot bakgrund av tidigare BLN fokusera individuellt anpassat lokalt stöd, att diskutera kring utveckling av lokalt anhörigstöd, vad, hur det kan initieras samt konkret genomföras lokalt mm. Planerad start 9/9 (Tidsplan klar) Planerad start 7/9 (Tidsplan klar) Kontakt: [email protected], 0480‐
418030 (Möjliggörare) Kontakt: [email protected], 0480‐418030 (Möjliggörare) [email protected], (Forskare) [email protected], (Forskare) BLN Anhöriga och missbruk/beroende BLN Anhöriga och funktionsnedsättning Innehållsmässigt diskuterar vi tex anhörigas situation, erfarenheter, medberoende och behov av stöd. Innehållsmässigt diskuterar vi tex anhöriga/föräldrars situation, erfarenheter och behov av stöd och service. Planerad start senare hösten 2015 Planerad start senare hösten 2015 Kontakt: [email protected], 0480‐
418015 (Möjliggörare) Kontakt: [email protected], 0480‐
418015 (Möjliggörare)