Broschyr - Mönsterås kommun

Vill du veta mer eller har du egna idéer på bra föräldrakraft?
Föräldrakraft
Värme och Ramar
2015
Kontakta gärna oss som arbetar med Värme och Ramar i Mönsterås kommun:
IFO: Samordnare Ambjörn Thunberg
Skola: Lärare Agneta Svanberg- Arnrud
0499 – 178 57
0499 – 173 15
Öppenförskola: Förskollärare Jolanta Nilsson
0499 – 173 06
0499 – 489 51
0499 – 714 150
BHV: Distriktsköterska Tina Ramklint
Studieförbundet Vuxenskolan: Reidun Ullström
Eller gå in på Mönsterås kommuns hemsida www.monsteras.se och klicka på
barn & utbildning sedan Värme och Ramar eller föräldrakraft.
På Facebook finns vi som: Värme och Ramar Mönsterås.
Allt vi erbjuder är kostnadsfritt och riktar sig till alla föräldrar i Mönsterås
kommun!
Värme och Ramar vill ge dig som förälder kraft i ditt föräldraskap, en
möjlighet att diskutera både vardagsbekymmer och vardagens glädjeämnen.
Ett av flera syften med föräldrakraft är att du som förälder ges möjlighet att
träffa andra föräldrar i din närhet för att skapa nätverk och på så sätt stärka
sammanhållningen där du bor. Du får tillsammans med andra föräldrar
utbyta erfarenheter, ta till dig nya kunskaper och växa i ditt föräldraskap.
Välkomna att få Föräldrakraft!
Vi erbjuder även individuell föräldrakraft. Föräldrakraft riktas till samtliga
föräldrar som har barn i åldern 0-18 år i Mönsterås kommun.
Vi ordnar föreläsningar, bokcirklar och kurser som är kostnadsfria!
Föräldracafé anordnas utifrån olika teman i nya biblioteket.
Mödrahälsovården
COPE 3-17år
Under graviditeten erbjuder Mödrahälsovårdens barnmorskor dig plats i en
föräldragrupp.
Visst är det fantastiskt att vara förälder – men inte alltid helt lätt. Föräldrar
blir stärkta i sitt föräldraskap, genom att få kunskap om strategier som kan
användas i vardagen och genom erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.
Här ges du som förälder möjlighet att träffa andra föräldrar och diskutera bl.a.
relationer, amning och förlossning.
Värme och Ramar erbjuder två olika kurser:
Barnhälsovården 0-1 år
COPE 3-12
När barnet är fött erbjuder Barnhälsovården fortsatt föräldrastöd. Här ges
möjlighet att delta i spädbarnsmassage, diskutera samspel mellan barn och
föräldrar, kost, barnsäkerhet mm.
Här läggs fokus på att se och uppmärksamma det positiva beteendet hos
barnet, för att lägga en bra grund till en god relation mellan förälder och barn.
Du som förälder får även lära dig olika strategier för att bryta ett negativt
beteende eller förhållningssätt.
Barnen i våra hjärtan
Nyanlända flyktingar som är föräldrar i Mönsterås Kommun erbjuds denna
studiecirkel. Här får föräldrarna kunskap om lagar och ges möjlighet att
fundera över sin föräldraroll i ett nytt land. Det förs samtal om att vägleda sina
barn som växer upp i två kulturer. Det får också lära sig om svenska skolan,
förskolan samt om det stödet som man kan få från samhället.
Värme och Ramars Bokcirkelprogram 0-17 år
Du som förälder har möjlighet att delta i bokcirklar som anordnas av
Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln kräver att ni är minst tre deltagare
och att ni träffas gemensamt för att samtala kring den bok ni valt ut.
Gruppen väljer själv de ämnen på samtalen som känns viktiga för just er grupp.
Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med relevant litteratur och ett
studiehandledningshäfte.
Under tiden ni föräldrar har trevligt på er kurs erbjuder vi barnpassning på
”COPE-klubben” i lokalen bredvid, med utbildade Förskollärare som har
trevliga aktiviteter med barnen.
COPE Tonår
Ditt barn kommer att behöva trygga vuxna omkring sig under hela uppväxten,
särskilt under tonårsperioden. Att som förälder finnas till hands, sätta gränser
och stötta sin tonåring kan ibland vara svårt. I kursen COPE tonår erbjuder vi
dig att tillsammans med andra föräldrar diskutera frågor såsom hur du
bevarar en god relation med din tonåring. Vi diskuterar även tonårsförälderns
olika roller som observatör, rådgivare, förhandlare och beslutsfattare.
Effekt 13-16 år
Bokcirklar erbjuds alla föräldrar i Mönsterås kommun. Du som förälder kan
själv kontakta Studieförbundet Vuxenskolan.
När ditt barn nått högstadiet kommer du som förälder att möta nya
frågeställningar. Forskningen visar, att din attityd som förälder, till exempel
till alkohol, påverkar hur ditt barn förhåller sig till just alkohol.
Individuellt och riktat föräldrastöd
På högstadiets föräldramöten ges du möjlighet att genom Effekt träffa andra
föräldrar och diskutera frågor som rör till exempel alkohol och tobak.
Individuell COPE kan erbjudas till dig som önskar extra stöd i din föräldraroll.
Kontakta någon av oss inom Värme och Ramar.