SENIORNYTT - Moderaterna

SENIORNYTT
Maj 2015
KALENDER
Maj
21. Utflykt. Skarhults slott. Den
dolda kvinnomakten
September
17. Lunch med
riksdagsledamoten Jonas
Jacobsson Gjörtler
Oktober
1. Café på Skolmuséet
15. Lunch. Ellen Skarp pratar
om höstens böcker.
29. Café och guidning i
Rådhuset.
November
12. Lunch. Ej klar
26. Café. Christian Orsing,
ordförande i SBN gästar oss.
December
10. Jullunch. Eva Åsare kåserar.
Ordförande MSH:
Lena Bjerne, 070-74 17 008
042-14 23 05
[email protected]
Ansvarig utgivare Seniornytt:
Lena Bjerne 070-74 17 008
Moderaternas kansli:
Norra Strandgatan 14
Box 1045
251 20 Helsingborg
Tfn 042-21 51 23
[email protected]
Bankgiro: 375-9289
Aktiviteter sedan senaste Seniornytt
Seniorrådets vårmöte 13 mars
Seniorrådet i Skåne träffas ett par gånger om året. Man
informerar och diskuterar aktuella ämnen både lokalt och på
riksplanet. Talare vid mötet i mars var riksdagsledamoten Maria
Malmer Stenegard från Kristianstad som reflekterade över vad
som händer i riksdagen gällande politikutvecklingen i områdena
jobb, skola och integrationsfrågor. Inom Moderaterna är följande
arbetsgrupper tillsatta, som ska utveckla vår politik;
Ekonomi – Ulf Kristersson, Integration – Elisabeth Svantesson,
Välfärd – Peter Danielsson, Försvar – Hans Wallmark, Trygghet
– Beatrice Ask.
Stefan Lamme ledamot i regionfullmäktige talade om att vi
måste ha ett nytt tankesätt för att klara sjukvården i framtiden.
Vad som blir avgörande är den demografiska och tekniska
utvecklingen. 21 landsting ansåg han inte att Sverige behöver.
För att sjukvården ska bli effektivare testas ett nytt sätt att
avrapportera. Man talar i diktafon som kommer direkt ut i text.
Blir patienten dessutom väl omhändertagen blir återbesöken
färre. Vidare ansåg han att en sjuksköterskas ingångslön är ok,
men man ska belöna de duktiga. I Skåne har vi aldrig haft så stor
brist på sköterskor men aldrig haft så många!
Två motioner togs upp till behandling och godkännande inför
partistämman i höst. Carl-Johan Carlborg från Helsingborg har
till Moderata Seniorers Årsstämma skrivit en motion angående
bildandet av en särskild handlingsprogramgrupp för seniorfrågor.
Den andra motionen skriven av Karl G Högberg, Seniorrådets
ordförande i Skåne, är ställd till Länsförbundets stämma. Den
gäller att seniorernas representation på alla plan ska vara samma
som den MUF och MQ har idag. MSH:s styrelse har skrivit en
liknande motion Båda motioner antogs av Seniorrådet.
Carl-Johanns motion samt MSH:s motion finns återgivna i sin
helhet längst bak i detta Seniornytt.
Anna-Clara Pihlgren, vice ordförande MSH
OBS! Får du Seniornytt per post. men har e-mejl, vore vi
mycket tacksamma att din mejladress! Då sparar vi pengar
till annat trevligt för våra medlemmar.
MSH:s lunch på Grand 9 april hade rubriken ”Ukraina det tvekluvna landet”
Gunnel Arbin, tidigare journalist på Sydsvenska Dagbladet talade initierat om Ukraina, som
det tvekluvna landet och som nu väl även får anses som tvåkluvet. Ukraina är det till ytan
största landet i Europa med nästan 50 miljoner invånare. Här har kosackerna sitt ursprung,
men Ukraina har under många århundraden varit under rysk överhöghet och denna ”Kornbod”
har varit intressant för många ryska härskare, alltifrån Katarina den Stora och Stalin till Putin
idag. Stalin förorsakade det som kallas ”Den stora hungern” en svältkatastrof i landet, där
uppskattningsvis någonstans mellan 5 och 10 miljoner ukrainare dog.
1991 blev Ukraina självständigt, men märkligt nog talade landets förste president inte
ukrainska. Landets befolkning är delat i rysktalande och de som talar ukrainska och det är
självklart hos de förra, som Putin har sitt stöd. Gunnel såg klara likheter mellan Putins och
Stalins hållning mot Ukraina och kan inte se en möjlig fred om inte landet delas.
Hon gav många tips till den som vill läsa mer om Ukraina bl.a. Harry Blombergs ”Babels
Älvar” och Michail Bulgakov ”Det vita gardet”.
Moderata Seniorers årsstämma 17-18 april 2015
Stämman hölls på Park Aveny Hotel i Göteborg. Tillika i Tauberummet, där Evert själv målat
och skrivit refränger till ett flertal av sina visor som Sov på min arm, Min älskling du är som
en ros (mittbilden nedan), Rönnerdal han dansar osv. För att måla detta rum lär han ha bott ett
halvt år på hotellet på några redares bekostnad.
Det blev ett synnerligen späckat program från lunch till lunch. MSH representerades av Lena
Bjerne och Carl-Johan Carlborg
Göteborgs vice borgmästare Elisabet Rothenberg (M) hälsade oss välkomna. Därefter följde
talare på talare, högt kvalificerade och med många intressanta infallsvinklar, som t.ex.:
Professor Ingmar Skoog pratade om ”70 det nya 50, 70 det nya 20”. Detta betyder helt enkelt
att 70-åringar idag är till kropp och själ som 50-åringar för några decennier sedan. Dessutom
beter 70-åringar sig som 20-åringar, som vill flacka runt och uppleva världen.
Professorn i farmakologi Elias Eriksson talade om ”Biologi, Beteende och Politik”. Oerhört
intressant om vad som t.ex. är biologiska förprogrammerade saker och var börjar och slutar
den fria viljan.
En annan intressant talare är ju alltid Leif Mannerström, som hämtades direkt från sin
restaurang. Iförd sina kockkläder pratade han skolmat och mat på äldreboende. På frågan vad
han ansåg om matlådor, tittade han förvånat på oss. ”Matlåda är väl inget fel – det viktiga är
vad man stoppar i den!”. Dessutom berättade han, hur han kommit ut på ett Äldreboende en
tidig förmiddag. Stekt sill och potatismos stod på matsedeln. Sillen hade man börjat steka på
morgonen och lagt med smörpapper emellan! Potatismosen var pulver! När Leif skrek högt
om detta förfarande, sa man att det fanns mer sill i frysen, som man kunde ta fram. Då skrek
han ännu högre! ”Sill kan man inte frysa”! Han beställde omedelbart sill och potatis från sin
leverantör. Det blev en förträfflig och välsmakande lunch. Hans poäng: det kostar inte ett
dugg mer att göra mat från grunden och av bra råvaror, som behandlas på ett vettigt sätt.
Vid årsstämman omvaldes förre riksdagsledamoten Bertil Persson som ordförande för
Moderata Seniorer. Carl-Johan Carlborg blev invald i Moderata Seniorers valberedning.
Båda motioner, som antogs på Seniorrådet, bifölls även här, dock med tillägget till CarlJohans motion att den, förutom att överlämnas till partistyrelsen, även ska vidarebefordras till
partiets handlingsprogramgrupp 1, som leds av Ulf Kristersson.
2015-04-23 – Café med Ann-Christine Frick som talade om Region Skånes projekt
Passion för livet
Detta projekt fokuserar på mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk, fysisk aktivitet och
läkemedel. Förändringar man gör kan vara så enkla som att man satt upp nattbelysning,
samlat ihop alla lösa sladdar, bestämmer träff med en god vän varje månad (bio, lunch, fika
etc.), ringt till den där vännen, som man tappade kontakten med för ett par år sedan. Bara
fantasin sätter stopp för de mycket små förändringar, som man lätt kan planera in och som kan
leda till ett rikare liv.
Lunch 7 maj med Sven-Holger Svensson
Efter goda Wallenbergare levererade Sven-Holger en kaskad av roliga och tänkvärda
beskrivningar av människotyper kryddat med intressanta sentenser och uttryck. Grovt
generaliserat delade han upp människorna i 3 olika typer:
Andersson – kamrertypen som vill kolla allt in i minsta detalj. Han är även PBS =
professionell broschyrsamlare. Hans färg är blå – lugnt och tryggt.
Svensson – den sociale fixartypen, som i alla lägen vill ha det mysigt omkring sig.
Turbo-Hansson är typ tre. Han jobbar i alla slags
branscher, gärna samtidigt, bryr sig ej om rutiner. Han
är PPR = pang på rödbetan. Rött och gult är hans
färger.
Sven Holger talade också om RMI, d.v.s. rätt mental
inställning. - ”Det kunde varit värre”!
Under de senaste 20 åren har Sven-Holger inhandlat
Dumle-kola för snart en halv miljon kronor. Dessa
kolor delar han ut under sina föredrag som DLX (det
lilla extra)! Jodå, de smakade bra!
Två bilder där Sven-Holger säger precis samma sak, men kroppsspråket förändrar lyssnarens
uppfattning totalt.
Seniormässan i Malmö 6-8 maj
Som enda politiska parti ställde Moderata Seniorer ut på Malmömässan.
Från MSH deltog Gunilla Beckman, Lena Bjerne och Carl-Johan Carlborg.
Det var mycket folk, som stannade till för att diskutera politik. (S)vek, DÖ,
pensioner, sjukvård var bara några frågor, som dök upp. Helt klart var många
besvikna på den röd-gröna regeringens oförmåga att få något gjort,
respektive på det de har gjort!
Caféer i höst:
1 oktober kl. 14. Rosita Wärring guidar oss runt på Skolmuséet. Entré,
guidning och fika 40 kronor. Skolmuséet ligger norr om Slottvångsskolan, Bergaliden 24. Busslinjer 10, 26, 27 stannar precis
utanför. OBS! Anmälan krävs! Anmälan till Lena Bjerne, [email protected]
bjerne.se, 042- 14 23 05, 070 74 17 008 senast 28 oktober.
29 oktober kl. 14. Café på Rådhuset. Lena Bjerne kommer att
Berätta om husets historia med utgångspunkt från de vackra
glasmålningarna. OBS! Anmälan krävs! Kaffe och kaka 40 kr.
26 november. Christian Orsing, kommunalråd och tillika
ordförande i Stadsbyggnadsnämnden berättar för oss om vad
som byggs/ska byggas. Denna gång är vi som vanligt på vårt Kansli N. Strandgatan 14
14:00. Kostnad: 25: - för kaffe & tårta. Ingen anmälan.
Ta Gärna med intresserade sympatisörer!
Luncher i höst:
17 september. Vår riksdagsman Jonas Jacobsson Gjörtler
kommer att prata om Moderaternas politiska inriktning fram till
nästa val.
15 oktober. Ellen Skarp kommer som vanligt och pratar höstens
böcker.
12 november.
December. JULLUNCH. Eva Åsare kommer att kåsera om
sina 50 år i politikens tjänst.
Luncherna är på Grand kl. 12 och kostar 120 kronor.
Anmälan till: Anna-Clara Pihlgren 0708-79 44 09 eller
[email protected]
Välkommen att kontakta vårt teaterombud för Helsingborgs Stadsteater
Marianne Tretow telefon 042-20 48 35 eller mail [email protected]
Spelplan: se annons eller teaterns hemsida www.helsingborgsstadsteater.se
Ange vilka dagar ni vil ha biljetter till reducerat pris 150:- Gäller dock inte
gästspel.
MSH:s bridgesektion fyller 30 år
I september är det 30 år sedan initiativet togs till att starta en bridgesektion inom MPI
((Moderata pensionärers intressegrupp). Vid starten i september 1985 var det ett 20 tal
medlemmar som spelade bridge. Intresset för bridge var vid den tiden stort och sektionen
växte rejält. Nybörjarkurser startades och snart var medlemsantalet cirka 120 personer.
Sektionen behövde större lokaler och under 1988 flyttade bridgesektionen till Banckska
Villan, som har varit sektionens hemvist med ett avbrott då vattenskador i huset ledde till
att det behövde renoveras. Tankarna på att bilda en egen sektion inom MPI växte fram med
en egen styrelse och stadgar. Våren 1989 tillsatte MPI´ s styrelse en bridgekommitté, som
skulle komma med underlag för att bilda en egen sektion. Vid ett styrelsemöte i november
1989 godkände MPI:s styrelse att bridgesektionen skulle bli en egen sektion. Det fanns tre
olika nivåer på grupperna. En grupp med nybörjare, en med sällskapsspel och två grupper
som spelade tävlingsbridge.
Bridgesektionen har under årens lopp anordnat många olika aktiviteter för sina
bridgespelare. Det har varit tävlingar och bridgeresor. Och för dem, som har velat spela
bridge på sommaren, har det anordnats sommarbridge.
Listan på alla eldsjälar, som har drivit vår bridgesektion från start och tills nu kan göras
oändligt lång.
Ewa Walméus för bridgesektionen
Ett fantastiskt arbete har lagts ner av många inom bridgesektionen och till alla dem
riktar MSH:s styrelse ett stort TACK och önskar er all lycka i framtiden!
Utflykt den 21 maj
I år blir målet Skarhults Slott och utställningen ”Den dolda kvinnomakten”. Denna utställning
hade man redan i höstas och den blev så populär att man fortsätter i år. Redan nu var det svårt
att boka en visning, men vi fick en till klockan 15. Detta innebär att vi åker från Hamntorget
klockan 11. Åter lunch i Hurva, för att sedan åka till slottet. Vi räknar med att vara hemma
vid 17-tiden. Pris 300 kronor. Då ingår lunch, entré till slottet och guidning av utställningen.
Som vanligt sponsrar MSH bussen. För allas vår bekvämlighet kommer vi i år inte att anlita
vår Veteranbuss, som är ganska obekväm och framförallt varm, om vi har tur med vädret.
Dessutom kan vi vara något fler som deltar.
Anmälan till Anna-Clara Pihlgren senast 18 maj 070-879 44 09, [email protected]
Endast några platser kvar!
Hemsidan
Helsingborgskretsen håller på att göra en ny, användarvänlig hemsida, där det kommer att
finnas länkar till de sju stadsdelsföreningarna, MSH samt MUF,
Men ännu så länge har MSH en ”egen hemsida”. Hur hittar jag den? Starta med Moderaterna
i Helsingborgs startsida. Klicka på VÅRA FÖRENINGAR.
Klicka på moderat.se/moderata-seniorer-helsingborg med blå text.
Ansvarig: Hans Svedell 070-284 46 64 alt [email protected]
Motion från Moderata Seniorer i Helsingborg angående Moderata
Seniorers organisatoriska ställning inom Nya Moderaterna.
Motionärer: Styrelsen för Moderata Seniorer i Helsingborg (MSH) med idag 255
medlemmar. (Helsingborgskretsen hade 2014-12-31 823 medlemmar, inkl.
MUF).
Antalet aktiva deltagare i MSS:s verksamhet ökar stadigt. Det finns flera anledningar. Antalet
äldre ökar. De blir allt aktivare och vill fortsatt delta i och även kunna påverka
samhällsutvecklingen.
I valet 2014 var Nya Moderaternas sämsta resultat bland gruppen äldre och i välfärdsfrågorna.
Inför valet 2018 måste vi Moderater ha en betydligt bättre äldre- och välfärdspolitik, än den vi
hade i förra valet. Därför måste de äldres kunskaper och erfarenheter tagas till vara. Seniorer
måste känna sig behövda och att deras förslag och idéer måste självklart beaktas och därmed
måste Seniorerna också få komma till tals inom Nya Moderaterna.
För att få delaktighet i partiet måste MSS få en liknande organisatorisk ställning inom Nya
Moderaterna som MQ och MUF. Det utkast till ”Stadgar och riktlinjer för Moderata
Seniorer”, som överlämnats till partiets Stadgekommitté från MSS:s styrelse ska ligga till
grund för en sådan organisation.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att Nya Moderaternas partistämma hösten 2015 antar
motionen.
Helsingborg 2015-04-23
Styrelsen för Moderata Seniorer i Helsingborg
Motion
till Nya Moderaternas partistämma hösten 2015
Särskild handlingsprogramgrupp för seniorfrågor
Gruppen äldre i samhället, vanligen definierade som 65+, här som seniorer, växer ständigt
och utgör snart en fjärdedel av befolkningen och en tredjedel av antalet väljare.
Kännetecknande för gruppen är att den blir alltmer heterogen, med alltifrån fysiskt och
mentalt välutrustade, erfarna och kompetenta individer, till sådana, som, i likhet med andra
grupper, är i behov av särskilt stöd, typ vård, omhändertagande och omsorg. Det innebär att
tiden sedan länge är passerad, då gruppen seniorer kunde ses som ett kollektiv och en
belastning för samhället att ta hand om.
Som en konsekvens blir det då också fel att, som ofta sker idag, betrakta gruppen seniorer
som en grupp för vilken vård-, omsorgs- och boendeformer dominerar. I praktiken skiljer sig
behov och service för seniorer inte längre markant från vad som gäller övriga grupper i
samhället. Den del som är i behov av hemtjänst eller särskilt boende uppgår till ”bara” knappt
15 %. Den övriga delen kan och bör i stället ses som en hittills i en rad avseenden outnyttjad
resurs, som borde tas tillvara och utnyttjas av samhället på ett väsentligt bättre sätt än vad som
hittills varit fallet.
På olika håll i landet pågår idag ett arbete bland moderata seniorer som syftar till att
uppmärksamma detta och moderata seniornätverk utvecklas och förstärks idag successivt, i
övertygelsen om att moderat politik i grunden är positiv för seniorer, men att den också har en
betydande utvecklingspotential. I valet 2014 blev M det parti som förlorade flest äldre väljare.
Detta får naturligtvis inte ske igen. Vår seniorpolitik måste därför helt enkelt förnyas! Partiets
seniornätverk vill därför verka för och är i hög grad motiverade att bidra till detta.
Här har M nu en alldeles utmärkt chans, eftersom de flesta andra partier idag till synes inte
ägnar seniorer någon större uppmärksamhet politiskt. Bara som ett exempel kan nämnas
lördagsintervjun den 7 mars med den rödgröna regeringens unga-, äldre- och
jämställdhetsminister, Åsa Regnér, som inte med ett ord berörde äldrepolitik under de 30
minuter intervjun varade!
Forts. nästa sida
Mot denna bakgrund finner vi det angeläget att vårt parti fångar denna möjlighet till
utveckling och förnyelse av sin politik genom
att en särskild handlingsprogramgrupp för seniorfrågor tillsätts med huvudfokus på hur
seniorer som resurs bättre kan tas tillvara och utnyttjas i samhället.
Carl-Johan Carlborg
Ledamot i Skåneförbundets Seniorråds AU
Motionen är antagen av Moderata Seniorrådet i Skåne den 13 mars 2015.
Motionen bifölls vidare på Moderata Seniorers årsstämma i Göteborg den 18 april 2015.
Slutgiltigt protokoll med exakt lydelse av stämmans beslut och hur motionen ska hanteras,
föreligger emellertid inte vid tidpunkten för utgången av fristen för inlämnade av motioner till
partistämman i höst.
En riktigt skön och trevlig sommar önskar
MSH:s styrelse!