Verksamhetsberättelse för Filipstads Familjecentral

Verksamhetsberättelse för
Filipstads Familjecentral
oktober 2013-december 2014
På invigningsdagen den 22 oktober 2013 knöt vi våra
band: BMM, BVC, SOC och Öppna Förskolan.
Ett samarbete mellan Filipstads Kommun och
Landstinget i Värmland.
Familjecentralens läge:
Familjecentralen ligger i samma byggnad som Vårdcentralen Filipstad.
Adressen är Vikhyttegatan 14.
Befolkningsmängden i Filipstads Kommun var den 1 januari 2014: 10 559 och den 31
december 2014: 10 613.
Antalet födda under 2014 var 102
I Filipstad finns 593 personer som bor i asylboenden
Ingående verksamheter, bemanning och öppettider:
De fyra benen: Barnmorskemottagningen (BMM) Barnavårdscentralen (BVC)
Förebyggande Socialtjänst ( SOC) och Öppna Förskolan (ÖF) ligger i nära anslutning till
varandra.
På BMM och Ungdomsmottagningen arbetar: Barnmorskorna Eva-Lena Norder 100%,
Linda Åkerström Wenneberg 80% samt Linda Martinsson 50% ,Linda Martinsson började i
juni då Sigbritt Torehammar gick i pension.
På BVC arbetar :Distriktsköterskorna Elisabet Ulvforsen 80%, Gunilla Bäcksten 80%, Lena
Ericsson 80% samt Pernilla Gunther 20%.
På SOC och Ungdomsmottagningen arbetar: Kuratorerna /Familjebehandlarna Lena
Kenttälä 100% och Jonas Rönnbro 100%. Marianne Malmström var under första månaden
kurator från SOC men har sedan dess varit utlånad till Familjerätten.
Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar upp till 24 år och är öppen på torsdagar kl
14-16:30, Dropp-in-mottagning.
På ÖF arbetar Förskollärare Annika Nilsson 100 % som även är samordnare och Förskole
assistenten Annelie Johansson som arbetar 50%.
Öppet tider på Öppna Förskolan:
Måndagar: 9:30-13:30 barn 0-6 år
Tisdagar: 9:30 – 13:30 barn 0-6 år
Onsdagar: 9:30 – 13:00 Baby cafe´0- 12 månader
Torsdagar: 9:30 – 12:00 Spädbarnsmassage – kurser, för barn 0-12 månader
Torsdagar: 13:00 – 15:30 barn 0-6 år
Fredagar: 9:30 – 12:30 barn 0-6 år
Möten
Varje tisdag klockan 8-9 träffas hela arbetslaget och delger varandra information och planerar
gemensamma aktiviteter. Varje vecka byter vi mötesledare och ”jordankare” som ser till att vi
håller oss till ämnet. Samordnaren är ständig sekreterare och ser till att dagordning och
protokoll skrivs.
Fyra gånger per år bjuder vi in våra chefer till husmötet.
Styrgruppen består av Kerstin Karlsten Landstinget, Åsa Andersson Socialförvaltningen,
Lena Löwbäck Förskoleverksamheten samt Samordnaren Annika Nilsson. Åsa har under året
ersatt Pia Lindros. Styrgruppen har möten fyra gånger per år.
Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet







Att erbjuda en nära mötesplats med professioner som samverkar.
Att stärka det sociala närverket runt barnen och deras föräldrar.
Att stärka ett jämställt föräldraskap
Att stimulera pappor att ta ut föräldraledighet.
Att erbjuda lättillgängligt stöd och god service.
Att vara ett kunskaps- och informationscentrum
Att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga för att stärka och tillvarata
föräldrarna som resurser.
Våra lokala mål
 Att utveckla teamet
 Att utveckla grupp verksamhet
 Att sprida information om vår verksamhet
Föräldragrupper
BMM har sedan i februari 2014 startat sju föräldragrupper, det har erbjudits tre träffar. Målet
med träffarna är att stärka föräldrarna i deras blivande föräldraskap genom ökade kunskaper
och möjlighet till kontakt och gemenskap. Ämnen som tas upp i grupperna är:
förlossningsförberedelse, amning, omställningen att bli förälder, information om
spädbarnsmassage och verksamheten på Familjecentralen.
BVC har sedan i maj 2014 startat tre föräldragrupper, alla har haft möjlighet att träffas minst
fyra gånger.
Alla grupper har startat med en Födelsefest , då har föräldrar med barn träffat all personal på
Familjecentralen. Vi har bjudit på tårta för att fira barnens födelse. Därefter har föräldrarna
fått möjlighet att prata förlossning med Barnmorskorna och Distriktsköterskorna.
Det har varit föräldraträff en gång i månaden och följande ämnen har tagits upp: amning, parrelationer, mat, måltidsrutiner, sömn, barnets utveckling, rim/ramsor, högläsning och
föräldrarnas egna funderingar.
Vi har även gjort egen barn-mat tillsammans. Föräldrarna har fått göra hand-fot-avtryck på
sina barn. All personal på Familjecentralen har varit delaktiga i grupperna.
Besök på Öppna Förskolan
Fler och fler familjer hittar till vår verksamhet. Under året har minst 179 familjer besökt oss.
2014 månad
Totalt antal besökare
per dag
18,2
23,8
22,5
24,1
24,3
21,8
21,1
20
28,5
27,8
23,1
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December
varav barn
varav män
Varav nyanlända
9,4
12,2
12,0
13,4
13,0
11,7
11,9
10,7
14,9
15,0
11,9
2,0
2,7
1,9
1,6
2,3
2,0
2,1
1,2
2,5
2,2
2,5
0,8
3,5
1,6
2,9
1,2
2,3
2,4
3,6
5,2
7,3
4,4
Summa månad
350
300
250
200
150
100
50
0
178
168
38
1
239
231
221
203
51
2
38
3
267
215
31
4
234
225
203 199
195
191
171
146
42
5
34
6
2014
34
8
26
9
328
299 285
244
178
169
54
10
41
11
Summa av Barn
Summa av Vuxna
38
12
Summa av Män
BMM
Under 2014 skrevs 118 gravida in, varav ca 40 % med tolkbehov. Antal besök av gravida var
1450. Preventivmedels besök innefattande provtagning och behandling för könssjukdomar var
838. Cellprovtagning 604 besök. På BMM finns läkare för de gravida en förmiddag i veckan.
Ungdomsmottagningen har haft 544 barnmorskebesök.
BVC
Antal sköterskebesök under 2014 var 2039, inklusive hembesök och team-besök med läkare.
SOC
Under 2014 hade Kuratorerna 153 samtal på Ungdomsmottagningen.
Fortbildning och utveckling
Gemensamma planeringsdagar:
•
•
•
•
•
•
24-25 september 2013 genomförde vi Team-bildar dagar tillsammans med Kerstin
Twedmark.
Den 5 nov 2013 och den 21 jan 2014 planerade vi och skrev färdigt våra mål.
ÖF pedagog deltog i en Spädbarnsmassage-kurs i Stockholm den 5-8 maj 2014 och
fick sitt certifikat den 14 augusti.
Den 16 maj hade vi en dag med uppföljning av målen för verksamheten.
Den 9 juni planerade vi Föräldragrupperna.
Den 9 september hade vi en utvärdering/planerings eftermiddag.
Gemensamma kurser:
•
•
•
Den 19 september åkte vi på ett studiebesök till Åmåls Familjecentral.
Den 20 november var vi allihop på Länsträffen för Familjecentraler på Carlstads
Conferens Center . Det handlade om gifter i vår dagliga miljö, Selma studien. Samt
kulturmöten på Familjecentralen.
Den 8 december en föreläsning om Könsstympning.
Verksamhetsbeskrivning
Öppna Förskolan
I samarbete med föräldrarna erbjuder vi en pedagogisk gruppverksamhet. Där det även ges
möjlighet för både vuxna och barn att knyta kontakter. Det är nära till råd och stöd från våra
olika professioner som även är inne på Öppna Förskolan bestämda tider under veckan. Här är
barnet och leken i fokus, det ska vara roligt och stimulerande att komma. Vi försöker alltid att
möta barn och föräldrar i hallen för att de ska känna sig välkomna. Vi försöker vara en bra
förebild i samtalen med föräldrarna och visa på aktiviteter man kan göra med barnen. Här
satsar vi i första hand på…..
o Språket genom sång, musik, rytmik, ramsor, sagor och dramatiseringar.
Samlingarnas upplägg styrs av barnens ålder, även av deras önskemål.
o Skapande verksamhet i vår fina verkstad. Stimulera föräldrarna att skapa
tillsammans med barnen och visa på olika tekniker och material.
o Rörelse genom att vi har Mini-röris. Ordnar skogsutflykter med olika lekar.
o Spädbarnsmassage är en viktig bit av vår verksamhet. På torsdagar 9:30-12 är det
öppet för de som går kurs eller har gått. Alla får möjlighet till 10 massagetillfällen.
På onsdagar 9:30-13 har vi öppet för barn 0-12 månader, Baby-café. Det är mycket välbesökt
och många har uttryckt att det är en stund man längtar till. Här får man möjlighet att prata
med oss och med andra föräldrar, vi passar på att prata mat, den viktiga kontakten mellan
föräldrar-barn och mycket annat. Det är fantastiskt att se hur mycket barnen intresserar sig
för varandra.
Vi erbjuder fika till självkostnadspris. Flera gånger i veckan finns det färskt hembakat bröd.
Det ska vara trevligt att komma till oss och nybakt bröd är väldoftande. Det har också
stimulerat föräldrar till att börja baka.
Vi har en second hand ”butik” där föräldrar kan sälja sina barns urväxta kläder för ett billigt
pris.
Teman (Vi bjuder in föräldrar till olika aktiviteter/informationer på
eftermiddagstid)
Ansvarig personal: Pedagogerna och Kuratorerna.
Under hösten 2013 hade vi följande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Skogsutflykt till Kalhyttan med skattjakt och korvgrillning.
Matlagning: Barnmat en eftermiddag och Soppkokning en förmiddag.
Bakning: Tunnbröd.
Kurs i Tecken som stöd. Vid två tillfällen.
Köp- och sälj-dag. Endast barn artiklar.
Kommunens Konsumentvägledare Monica Andersson var inne och informerade om
sin verksamhet.
Sång stund varje dag.
Mini-röris har vi haft ofta. En enkel gymnastik för de små.
Under våren 2014 hade vi följande aktiviteter:
•
Sticka-virka-sy-träffar 1 gång i månaden. Syftet var att friska upp syslöjdsminnen och
komma igång att fixa kläder mm till barnen.
Vi har två symaskiner som föräldrar kan använda när som helst.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sång och musik varje dag. Dock teater 1 gång/ vecka samt Mini-röris 1 gång/vecka.
Kyrkans Familjerådgivare Åse Bernling kom och berättade om sin verksamhet.
Köp – och sälj-dag. Endast barnartiklar.
Rädda Barnen från Karlstad kom och berättade om sin verksamhet.
Britta Eriksson från Friskvården kom och pratade om nyttig frukost och vikten av bra
mat/motion. Vi gjorde egen musli och åt en riktigt bra frukost.
Information angående föräldrautbildningen Comet.
Startade föräldrakurs i Spädbarnsmassage. Sju föräldrar deltog. Torsdag 9:30-12 öppet
endast för massage.
Flera skogsutflykter med korvgrillning och lekar.
Solprevention, hur vi skyddar oss från solens strålning.
Den 2-3 juli hade vi ett Läger på Lertorpets kursgård för familjer. Det var mycket
lyckat. Vi lagade mat, lekte, gick i skogen, tittade på djuren och pratade. Tre stora
familjer följde med och sov över. Kuratorerna sov över tillsammans med familjerna.
Under hösten 2014 hade vi följande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi har fortsatt med Sticka-virka-sy, 1 gång i månaden.
Sång och musik stunder varje dag. Dock-teater 1 gång/veckan samt Mini-röris.
Tre nya massage-kurser har genomförts. 15 föräldrar har deltagit med sina spädbarn.
Alla har fått en kurs på 5 g samt möjlighet till ytterligare 5 massagetillfällen, alla har
fått ett gruppfoto. Kursen kostar 100:-. Torsdag 9:30-12 är det öppet för de som går
kurs eller har gått kurs under året. Detta för att hålla massage-kunskaperna vid liv så
att föräldrarna kan fortsätta att massera även när barnen blivit lite äldre.
Under Hälsoveckan (vecka 40) hade vi gympa varje dag, visade en sockerutställning
samt pratade barnmat.
Lillevi Eriksson var hos oss och berättade hur man söker barnomsorg, regler mm.
Loppis-dag med vinter-kläder och leksaker.
Första hjälpen kurs i två omgångar.
Flera skogsutflykter med grillning. Roligt att se att fler och fler följer med på
utflykterna.
Festligheter
Ansvarig personal: alla på Familjecentralen.
•
Vi firade Familjecentralens dag den 23 maj. En lyckad dag med många besökare.
Polisen och Räddningstjänsten ställde upp och kom med sina fordon. Barnen fick
undersöka och provsitta. Vi bjöd på fika och de som ville fick en fin ansiktsmålning.
•
Vi hade Öppet Hus, klockan 15-18 den 22 okt när vi firade vår 1-års dag. Mycket
välbesökt. Vi firade bland annat med bullar, ballonger, fiskdamm och ansiktsmålning.
Samverkan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP)
Barn och Ungdomshabiliteringen (Barn hab)
Mödra-och barnhälsovårdens psykolog
Logoped
Dietist
Friskvården
Biblioteket
Folktandvården
Förskoleverksamheten / Skolan
Barnhälsoteam
IFO
Konsumentrådgivaren
Information om Familjecentralen
Arbetsgruppen har tillsammans skrivit en broschyr som var klar till invigningen i oktober 2013.
Även hemsidan var klar då. Där skrivs all aktuell information.
I början av 2014 hade även Öppna Förskolan en egen broschyr.
Samverkansavtal
Vårt samverkansavtal gäller fram till 2017-09-30.
Föreningen för familjecentralernas främjande.
Vår Familjecentral är medlemmar i FFFF, Föreningen för familjecentralernas främjande.
Visioner/mål för framtiden
•
•
•
Vi ska utveckla våra föräldragrupper. Vi ska försöka få fler pappor att delta i våra
grupper
Vi ska arbeta aktivt med Barnkonventionen. Få föräldrar att bli medvetna om dess
innehåll.
Vi ska arbeta för att utveckla möjligheter för kulturellt utbyte mellan sociala och etniska
grupper.