MörarpsAktuellt - Socialdemokraterna

MörarpsAktuellt
Mörarps Socialdemokratiska Förening
NR 1 | MARS 2015
Riksdagsledamot Yasmine Larsson
Mörarps S-förening
2015
Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer?
SKOLAN
Hur ser framtiden ut
för vår skola i Mörarp?
Ordförande har ordet
I Mörarp samsas gammalt och nytt, i en ort som har gått från kyrkby
till ett modernt villasamhälle. Och visst är det härligt att se vår lilla by
utvecklas. Men jag önskar att vi skulle bli betraktade som en fullvärdig
del av kommunen och inte som byn sidan om. Och det är något som vi
delar med andra byar i ytterområden. Att man inte ser våra behov eller
inte vill se dom.
Vi Socialdemokrater i Mörarp har fått fler och fler medlemmar som
delar våra värderingar, men också våra visioner. Människor som inte vill
vänta längre på att något ska hända, utan som vill göra något själva.
Vi har tjatat om en cykelväg i många år och nu väntar vi på att det ska
verkställas.
Vi lyfte frågan om en mötesplats och fick väldigt cyniskt svar från
stadsledningen, att vi har fått nya bänkar. Men med dagens utmaningar
så nöjer vi oss inte med det. Vi ser att det klottras i byn, att det förstörs,
att alla inte har hittat sin plats i samhället. Så vi behöver platser där vi
kan mötas över gränserna, där vi kan hitta varandras viktighet.
Vi har ungdomar som behöver bra vuxna förebilder, ungdomar som
behöver plats att träffas, kanske spela spel, musik, ställa ut sina foton
eller tavlor. Vi har äldre som är ensamma, som har barnbarnen långt
borta, äldre som skulle kunna vara extra vuxna i ungdomars vardag,
äldre som skulle kunna berätta om historian, som kan finnas till när
man mår dåligt eller reparera en cykel när det behövs.
Vi har en skola som är fylld till bristningsgränsen och det blir framtidens
utmaning. Vi har en kollektivtrafik som fungerar om du bor i Mörarps
centrum, men hur fungerar det för dig som t.ex. bor i Benarp eller i
Hässlunda?
Vi har många utmaningar att arbeta med. Vi behöver bli fler som
engagerar sig. Så tveka inte, du kan också bli medlem och bidra till vår
gemensamma framtid.
Skolan
Skolan är navet i en by som Mörarp. Det är viktigt att den fungerar och
har plats för alla barn.
I början av februari träffade Ola Möller som representerar (S) som
2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden och Inger Nilsson,
Britt Tengberg som är rektor på Mörarps skola. Britt berättade om
skolan och om hur antalet barn ser ut att öka de kommande åren.
Skolan idag är använd till varje kvadratmeter, nästa höst 2016 ser det
problematiskt ut om inget görs.
Vi diskuterade vad som skulle kunna göras, baracker (som bara kan vara
en tillfällig lösning) eller utbyggnad.
Ola lovade lyfta frågan med tjänstemän och nämnd för att ta reda på hur
förvaltningen planerar inför kommande år.
I mars kommer vi att ha ett möte som är öppet för alla som bor i
Mörarp, då går det bra att diskutera med Ola om skolan.
Tillgänglighet
Vad är tillgänglighet för dig? Är tillgänglighet samma sak för dig som
för mig? Ordet tillgänglighet är väldigt brett. Det kan handla om så
mycket, fysisk tillgänglighet så som tillräckligt breda trottoarer. Det
kan också handla om ex. tillgängligheten till internetuppkoppling eller
tillgänglig kollektivtrafik. Vad kan göra vår by mer tillgänglig tycker
du? Det är en intressant frågeställning som jag gärna jobbar vidare med
tillsammans med er andra i byn. Hör gärna av er med synpunkter kring
denna fråga till oss på [email protected]
Tonka Frodlund
Har stort samhällsengagemang, speciellt intresserad att hjälpa dom som inte förmår att göra
sin röst hörd.
Arbetsfrågor är också något som jag är starkt
intresserad av.
Just nu är jag Ordförande i vår S-förening, ordförande för Helsingborgs Socialdemokrater.
Jag är ledamot i Kommunfullmäktige samt
2:e vice ordförande i Socialnämnden.
Jag har även äran att sitta i Socialdemokraternas partistyrelse.
Inger Nilsson
Jag är kassör i Mörarps S-förening, kassör i
Helsingborgs S-kvinnor, ordförande i Skånes
S-kvinnor.
Jag är invald i Helsingborgs Kommunfullmäktige, där jag är 2:e vice ordförande. Jag sitter
även som ersättare i HSF AB (Helsingborgs
Stads Förvaltnings AB). Det roligaste uppdraget är att som Borglig vigselförrättare viga par i
Rådhuset eller på annan plats i kommunen.
Ann-Louise Hallström
Har ett stort engagemang för byn och dess
utveckling. Har fått fortsatt förtroende både i
Mörarps S-förening och i Helsingborg.
Styrelsen
Madelen Löw
Har ett stort engagemang för de mest utsatta
människorna i vårt samhälle, de som hörs
minst. Jag anser att vi alla är lika värda
oavsett förutsättningar i livet. Sitter som
sekreterare i Mörarps S-förening och ledamot i
Stadsbyggnadsnämnden.
Anders Berg
Sitter som vice ordförande, studieorganisatör
och i redaktionsgruppen i Mörarps S-förening.
Jag brinner för kultur, miljö och tillgänglighetsfrågor.
Cilla Fransson
Sitter fr.o.m. 8 maj i NSR bolagsstyrelse och är
aktiv i Mörarps S-förening. Jag brinner för alla
människors lika värde och rättigheter.
Pär Fransson
Är aktiv i Mörarps S-förening och brinner för
rättvisan i vårt samhälle.
Vad gjorde vi 2014
Supervalåret, EU-valet i maj och kommun-, region- och riksdagsvalet i
september.
Vi var många från vår förening som var aktiva i valarbetet både i byn
och i Helsingborg.
Under sommaren och hösten knackade vi dörr och pratade
socialdemokratisk politik med byborna. Flera av oss har fått
förtroendeuppdrag både kommunalt och på riksdagsnivå och det är vi
väldigt stolta över. Det betyder att vi har många engagerade människor i
vår by.
Under 1 maj gick vi med plakat om cykelväg och mötesplats i Mörarp,
två av våra hjärtefrågor som vi inte kommer att släppa förrän vi ser
resultat.
Vi hade besök av våra kommunalråd Ingela Andersson och Maria Ward
i maj, när vi stod vid ICA Träffen och pratade EU politik med alla som
ville. I augusti kom Ingela Andersson hit igen och pratade kommun och
regionpolitik.
Vi har synts i HD med insändare av olika slag.
Vi har under året införskaffat en beachflagga och en snygg duk, båda
med vår logga. Nu syns vi bättre när vi står vid ICA Träffen.
Från Mörarps S-förening har vi skickat in en del motioner, bl.a. en om
”LSS” lagen som har gått vidare inom partiorganisationen och nu är
uppe i riksdagen och vi hoppas på en förändring till det positiva.
I december skickade vi också in motionerna, ”Jämställdhetsansvarig”
och ”Ett hållbart arbetsliv” för att påverka till ett bättre samhälle.
Vad tänker vi göra 2015
I mars planerar vi ett öppet Byamöte i skolans matsal.
Den 1:a maj hittar ni oss på Sundspärlan med lotteri och pratglada
sossar.
Lördagen den 23/5 kl. 11-13 har vi bakluckeloppis vid ICA Träffens
bortre del av parkeringen. Anmälan till Ann-Louise Hallström: 0705845912.
Torsdagen den 27/8 finns vi vid ICA med fika kl. 17-19, kom gärna och
prata med oss.
Torsdagen den 8/10 har vi öppet Byamöte om Tryggheten i Mörarp.
Måndagen den 21/12 kl. 16-18 bjuder vi på glögg vid ICA Träffen.
Nu kan du följa oss på facebook.com/sosse.morarp så håller du dig
uppdaterad.
INBJUDAN
Torsdagen den 19:e mars kl. 18.30 har vi ett öppet Byamöte i
skolans matsal.
Ali Shibl 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
kommer och pratar om mötesplatser och trafiksäkerhet i
Mörarp.
Ola Möller 2:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden kommer och pratar om skolan.
Mörarps S-förening önskar er välkomna att lyssna, ställa
frågor och diskutera.
Vill du bli medlem i Socialdemokraterna?
Kontakta vår partiexpedition på telefon 042-21 04 73 eller oss i Mörarp så
hjälper vi dig.
Mörarps S-förening
Tel. 070-779 22 10
E-post: [email protected]
facebook.com/sosse.morarp