Västra Värend 9661 september 2015

SBO-NYTT 2015-09
Information från Västra Värend skogsbruksområde/Växjö verksamhetsområde
Ordföranden har ordet
Tänk vad mycket som händer på några månader sen
jag sist satte mig och sammanfattade vad som sker
inom Södra.
I den kalla månaden maj ägde föreningsstämman
rum i Växjö. Lars Idermark pratade om de stora
investeringar som görs för Södra ska vara ett starkt
företag även i framtiden. För att vi ska kunna utnyttja
den gröna molekylen som Christer Segerstéen talade
om när han avslutade sin sammanfattning av sina nära
25 år i styrelsen. Författaren Per Schlingman pratade
om det faktum som landsbygden står inför, nämligen
att den unga befolkningen minskar i 250 av Sveriges
290 kommuner. Det som han kallade Urban express.
Vidare behandlades ett stort antal motioner, bland
annat några som handlade om insatskapital, Södras
värdetillväxt och att eventuellt ändra medlemmarnas
procentsats av det gemensamma kapitalet. En arbetsgrupp ska innan årets utgång redovisa vad man kommit
fram till. En stor exkursion till Södras fastighet på
Toftaholm avslutade stämman där vi verkligen fick se
att skog växer! På de stora stormfällda arealerna var nu
en ny skog på god väg växa upp.
Juni månad fortsatte i samma kyliga och ostadiga stil
som maj hade varit. För första gången fick jag möjlighet
åka upp och besöka SkogsElmia. Södras monter var
mycket trevlig med många olika stationer. Där fanns
aktiviteter för både stora och små skogsintresserade.
Bland annat kunde man skicka vykort till landsbygdsminister Bucht där han uppmanades att inte ändra
skogsvårdslagen. ”Frihet under ansvar” måste få fortsätta gälla. Vid midsommar hade granskotten knappt
börjat tända men nu ser det ut som de har vuxit nästan
som vanligt.
Vid vår sommareftermiddag på Kullen hos Staffan
och Ingvi Nilsson, som blev en trevlig stund i skogen,
där de på ett inspirerande sätt berättade om sin fastighet som har en mängd olika trädslag. Under skogspromenaden gjorde vi ett stopp hos Emma och Lars
Lundin som driver Kalvsviks Utegrisar. Att se kultingarna leka i hagen gav många glada skratt från oss.
Vi fick precis den där gluggen i de täta skurarna som
präglade juli som vi behövde för att kunna ha den här
sköna skogsstunden.
Vid ett tillfälle under sommaren bjöd Kronobergs
alla sbo in de lokala SNF föreningar i länet. Vi ville visa
på det stora arbete som Södra under åren har lagt ner
på att få ett väl inarbetat arbetssätt inom organisationen
och bland skogsägarna för att kunna ta hänsyn till
naturvärdena vid skogliga åtgärder.
Med augusti månad så kom en lång skön värme som
fick sommaren att kännas som om den inte varit så
dålig. Det har nu blivit en bra påfyllning av blåbärslagret
i frysen, undrar om det finns tid kvar för att det ska
kunna bli någon bra svampsäsong? Verkar som om
det är för torrt ännu, bra för de som passar på att göra
avverkningar i de lite fuktigare områdena!
Jag ser nu fram mot en höst med många spännande
aktiviteter!
Birgitta Sjödahl
Ordförande Västra Värends sbo
Välkommen till våra
kommande aktiviteter
Anmäl dig till
höstens kurser
i Södraskolan
Höstmöte Västra Värends sbo
Genomförs vecka 40, måndag och
torsdag kväll inne samt lördag ute.
Måndag 2 november klockan 18.30-21.00 i Hörsalen på Skogsudden.
• Paul Christensson, vice ordförande i styrelsen, berättar om vad som
är aktuellt inom Södra
• Lokal information från vårt verksamhetsområde och från vårt
förtroenderåd i Västra Värends sbo
grundkurs för skogsägare
digitala verktyg
för skogsbruksplanen
Måndagar 9 och 16 november,
två kvällar inne.
Anmälan senast 28 oktober till [email protected] alternativt
på telefon 0470-891 00.
Kursledare Nils-Ragnar Samuelsson,
telefon 070-668 98 62.Mer info och
anmälan görs via Skogsägarnätet.
Höstmöte Norra Värend sbo
ny e-tjänst
Tisdag 3 november klockan 18.00-21.00 i Älghults församlingshem.
• Albert Eliasson, tidigare regionchef på Södra Skog, Region Öst, berättar
om Södras skogsinnehav i Baltikum.
• Lokal information från vårt verksamhetsområde och från vårt
förtroenderåd i Norra Värends sbo
Anmälan senast 28 oktober till [email protected] alternativt
på telefon 0470-891 00.
skogsmässan i attsjö
Den 5 september blev även denna
gång ett mycket lyckat och välbesökt
arrangemang. Södra skogsplantor
och slutavverkningstjänsten var
särskilt välbesökta montrar.
södra på marknad
Vårt deltagande på Dädesjö
marknad var uppskattat. Vinnare av
åtta timmar ungskogsröjning blev
Inge Gustavsson i Karryd, grattis!
Nu lanseras
e-tjänsten,
”Din ekonomiska
utveckling” på
Skogsägarnätet.
Här kan du som
medlem få en
bättre förståelse
för den ekonomiska utvecklingen
på Södra. I tjänsten kan du se dina
årliga leveransvärden och utdelning samt hur dessa har utvecklats
över tid. Syftet är att ge en bättre
överblick av den långsiktiga ekonomiska nyttan som skapas på Södra.
I e-tjänsten visas en graf över den
ekonomiska utvecklingen samt olika
sammanställningar och nyckeltal.
Modellen visar att en levererad
kubikmeter till Södra fortsätter att
växa och att Södra skapar långsiktig
nytta för dig som ägare. För att
använda tjänsten behöver du logga
in på www.sodra.com/skog.
ökad försäljning av tallplantor
Totalt kommer Södra i år att leverera 3,5 miljoner tallplantor, vilket är
drygt två miljoner mer än när det var som sämst. Under fem års tid har
Södra starkt engagerat sig i frågan om att öka tallandelen i de sydsvenska
skogarna. Resultat från förra årets älgbetesinventering visar att tallmarkerna beskogas på ett dåligt sätt eller med fel trädslag. I dag är 20
procent av marken tallmark, medan endast 10 procent föryngras med
tall. För något år sedan var plantförsäljningen av tall nere på 5 procent.
För att åstadkomma en förändring när det gäller tallandelen har Södra
engagerat sig på många olika sätt, till exempel i viltförvaltning, Mera tall
projekt, Viltstammar i Balans och framför allt i älgbetesinventeringen
(ÄBIN).
Personal
Mycket har hänt på Växjö verksamhetsområde det
senaste året. Personalen är till stora delar föryngrad
med anledning av pensionsavgångar, och ansvarsområden är förändrade. De nya kompetenserna
bidrar inte bara med färska kunskaper utan också
med en stor portion engagemang och ambition.
Sammantaget innebär det att Växjö vo växlar upp!
Många av er har fått eller kommer att få en ny kontakt
på Södra. Brevkort om det är på väg ut. En grundkarta
över inköpsområdena samt kontaktuppgifter ser du i
den bifogade bilagan, Mitt verksamhetsområde.
Niklas Andersson är skog- och träingenjör och
var tidigare skogsinspektor på Ljungby vo. Sedan
januari 2015 är han skogsinspektor på Växjö vo.
Niklas är verksam huvudsakligen i Gårdsby, Dädesjö,
norra Hemmesjö-Furuby samt Öjaby, Bergunda och
Teleborg.
Linus Wildmark har efter jägmästarexamen
arbetat som skogsinspektor inom Växjö vo samt som
vikarierande transportledare på Södra Skog, Region
Syd. Framöver kommer Linus att vara verksam som
skogsinspektor i områdena kring Åseda, samt del av
Lenhovda och Älghult.
David Johansson är också jägmästare, bördig från
Grimslöv. David kommer att under närmaste året att
arbeta som skogsinspektor i Sjösås, Nottebäck samt
Herråkra.
Mikael Forsberg, Skårtaryd, tidigare inspektor
i Åseda med omnejd är från 1 september vår skogsvårdsledare på verksamhetsområdet. Mikael kommer
också att fortsätta som skogsinspektor, men i mindre
omfattning.
Karin Jansson är vår produktionsledare sedan i
april, då hon tog över efter Nils Blomqvist. Karin har
tidigare arbetat som produktionsledare för Södra
bioenergi, varit anställd som Trainee på Södra Skog,
Region Öst och sedan 2012 arbetat med projektledning, strategi och uppföljningar.
förberedelser inför ökad
produktion av massa
Expansionen av Södra forsätter. I juli och augusti
månad levererades nya barktrummor med båt till
Södras massabruk i Värö och Mörrum. Barktrumman
tar bort barken från de inkommande stockarna som
ett steg i tillverkning av pappersmassa. Leveransen
av de nya barktrummorna är ännu ett delprojekt i
Södras expansionsprojekt. De nya barktrummorna
har den senaste tekniken vilket ger bättre förutsättningar för att bibehålla god renhet i Södras
färdigproducerade massa. Lägre barkhalt och lägre
vedförluster är vad som förväntas med den nya
utrustningen. Barktrummorna är 35 och 40 meter
långa, ca 5,5 meter i diameter och väger 350 ton var.
Kultursponsring
2015-2016
Södras styrelse har beslutat om att avsätta medel
för lokal stöttning av olika kultur- och naturvårdsinsatser. Liknande satsningar har genomförts
tidigare, senast 2011-2012. Exempel på hur medlen
använts vid tidigare tillfällen är dokumentation
av företeelser med anknytning till skogsnäringen,
sponsring av lokala museer, underhåll av kulturanläggningar m.m. Användning av medlen ska
beslutas av förtroenderåden. En förutsättning för
att bevilja anslag är naturligtvis att Södra på ett
positivt sätt kan förknippas med projektet.
skogsägarplan
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan – Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som
skogsägare kan se din skogsbruksplan via nätet. Södra
är först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda
dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna
skogsbruksplan på webben. Det nya verktyget med
redigeringsfunktionen möjliggör för dig som skogsägare
att själv redigera din skogsbruksplan efter utförda åtgärder
i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre grundade
beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt skogsbruk. Verktyget är också en möjlighet för dig
som certifierad skogsägare att hantera dokumentation av
skogliga åtgärder. Redigeringsbehörigheten finns för dig
som har en plan upprättad av Södra från 2012 och framåt.
För att få tillgång till redigeringsbehörigheten behöver
du anmäla ditt intresse via Skogsägarnätet eller kontakta
Södras medlemsservice på [email protected]
eller ring 0470-891 00.
Dokumentation av utförd åtgärd i din skogsägarplan
Just nu testar vi på Växjö vo att dokumentera de åtgärder
som utförs av oss via uppdrag under 2015, i din S-plan!
(Förutsatt Södraplan från 2012 och framåt.) Då finns en
kommentar på den utförda åtgärden som hänvisar till det
kontrakt som avser åtgärden. Vi lägger även in förslag på
nästa åtgärd på avdelningen.
B
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Sverige
porto betalt
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnummer Postort
Land
En plan
med kvalitet
Visste du att Södras
gröna skogsbruksplan
bidrar till skogsgårdens
lönsamhet!
Den hjälper dig att ge överblick genom:
• Sammanställning över
skogstillståndet
• Detaljerad beskrivning
av enskilda avdelningar
• Kartor
• Pålitliga tillväxtprognoser,
utarbetade vid SLU
KONTAKTINFORMATION
Växjö verksamhetsområde, Norremarksvägen 5, 352 45 Växjö
Andréas Säterlönn, områdeschef
Karin Jansson, produktionsledare
Mikael Forsberg, skogsvårdsledare
Anders Linnér, skogsinspektor (tjänstledig)
Linus Wildmark, skogsinspektor
Niklas Andersson, skogsinspektor Torbjörn Gustafsson, skogsinspektor
John Carlsson, skogsinspektor
Hans Ericsson, skogsinspektor David Johansson, skogsinspektor 010-471 61 50
010-471 61 51
010-471 61 52
010-471 61 53
010-471 61 55
010-471 61 56
010-471 61 57
010-471 61 58
010-471 61 61
010-471 61 62
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Birgitta Sjödahl, ordförande
070-563 08 22
[email protected]
Mårten Karlsson, vice ordförande
070-559 40 41
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
www.sodra.com
0470-891 00
[email protected]