Hökens veckobrev v. 47 - Upplands-Bro

Råbyskolan
Veckobrev inför vecka 47
Hej!
Allmän information:
 Under hösten kommer Råbyskolan att starta upp Trivselledarprogram som innebär
att utvalda elever kommer att hålla i rastaktiviteter ett par gånger per vecka. Se
mer info om detta på vår hemsida.
 De elever som är inskrivna på fritids har fått hem en jullovslapp, som ska fyllas i och
vara tillbaka i skolan senast den 20 november.
Hök F:
Vi jobbar med Barnkonventionen och lär oss om alla barns rättigheter. Varje dag har vi läst en
kompisbok som handlar om olika rättigheter. Be ditt barn berätta om detta. Veckans bokstav är F
f och vi har smakat på fil. Ordet fil betyder tre olika saker, fråga ditt barn vad det betyder.
Veckans siffra/tal är 4. Vi har varit och tittat på runstenen vid Finnstaskolan. Tala om för ditt barn
att du läst veckobrevet (läs det gärna tillsammans).
Utvecklingssamtal: måndag 16 nov. kl. 15.00 Samira, kl.15.30 Angelina, kl. 16.00 Leyla,
kl. 16.30 Assim, kl.17.00 Plura. Torsdag 19 nov. kl.15.00 Elizabeth. Välkomna!
Hök 1:
SV: Bokstavslandet, sagor och skrivövningar.
MA: Addition och subtraktion på tallinjen. Huvudräkningsuppgifter.
SO: Vi har jobbat med tidslinjen och börjat prata om Stenåldern.
NO: Vi fortsätter jobba med enkla maskiner. Vi pratade om hävstång och eleverna fick prova och
använda en enkel hävstång.
ENG: Sånger och rörelselekar.” Muzzy” film.
Läxa: Korsord och läsläxa.
Idrott: Gladiatorringen.
SVA: Vi tränar med att ljuda, skriva ord och enkla meningar.
Råbyskolan
Fågelvägen 5
Sweden
19732 Bro
Telefon: +46858169442
E-post: [email protected]
Råbyskolan
Hök 2:
Vi har haft en vecka med många lektioner med bra arbetsro. Eleverna är nu uppe i 15 stjärnor så
den önskade klassfesten närmar sig med stormsteg.
SV: Vi har jobbat med dubbelteckning och pratat om korta och långa vokaler. Vi har haft
tystläsning, skrivit faktatexter och berättelser.
MA: Veckans fokus har varit additionsalgoritmer med växling/minnessiffra.
SO: Vi jobbade vidare med tidslinjen och visade eleverna hur långt de har levt och hur långt
Stenåldern varit. Vi läste texter om Stenåldern och eleverna fick svara på några frågor kring den
lästa texten.
NO: Vi jobbade vidare med saxen. Vi läste faktatext om saxen och eleverna svarade på några
frågor kring saxen.
ENG: Right on! Läsförståelse uppgifter och sånger.
IDR: Gladiatorringen
Läxor: Läsläxa kapitel 10 i Diamantjakten. Matematikläxa: Läxa 1 och Läxa 2 (4 sidor) i Läxboken 2.
Hök 3:
SV: Skriva berättelser, prata om fabler. Vi har sett på Fablernas Värld.
MA: Vi har jobbat i matteboken
SO: Vi jobbade vidare med tidlinjen. Med hjälp av en pappersremsa har vi jämfört hur lång
Stenåldern har varit och hur lång eleverna levt. Och diskuterade kring tidslinjen.
NO: Vi jobbade vidare med saxen. Vi läste faktatext om saxen och eleverna svarade på några
frågor kring saxen.
ENG: Lyssna -och skrivövningar.
Läxa: Att läsa varje kväll och skriva in i protokollet.
Idrott: Gladiator ringen.
SvA: Fabler och skriva sagor och dialoger.
Råbyskolan
Fågelvägen 5
Sweden
19732 Bro
Telefon: +46858169442
E-post: [email protected]
Råbyskolan
Hökens Fritids:
På eftermiddagarna har vi bland annat skapat ett landskap, en modell på tema Dåtid. Vi har också
lekt en massa olika gamla, bortglömda lekar som till exempel att kasta bollkurser mot vägg, hoppa
twist och spela kula.
På onsdagarna, när vi har Utefritids för de barn som inte har SVA. Samling för alla elever sker inne
på Hjärtat klockan 9:00. Gäller inte förskoleklassen.
Nästa vecka är vi på Hjärtat under eftermiddagarna.
V. 47
Klass
F-klass
Måndag
Idrott
Åk 1
Tisdag
Skogen
Idrott
Läsläxa
Korsord med
trebokstavs
ord.
Idrott
Matteläxa 1
och 2
Idrott
Åk 2
Åk 3
Fritids
Onsdag
Torsdag
Idrott
idrott
Läsläxa
kapitel 10.
Utelektion på
Fritids kl 9:00
/Önskar vi på Höken.
19732 Bro
Idrott
Idrott
Trevlig helg!
Råbyskolan
Fågelvägen 5
Sweden
Fredag
Telefon: +46858169442
E-post: [email protected]