Projektrapport Giftfria förskolor med solskyddade utemiljöer, 2015

PROJEKT
BESÖKSADRESS
Hertig Johans torg 2
Skövde
TELEFON
0500-49 36 30
FAX
0500-41 83 87
E-POST
[email protected]
WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se
Giftfria förskolor med
solskyddade utemiljöer
2015
2015-10-28
Detta gjorde vi
Vi har under våren haft möte med samtliga skolledningar för de privata och kommunala
förskoleverksamheterna för att informera om höstens tillsyn. Ledningsgrupperna fick
information om solskyddad utemiljö och hur man kan arbeta för att minska riskerna med att
förskolebarnen utsätts för skadliga kemikalier.
Under september och oktober har vi sedan inspekterat 103 st. förskolor och fritidshem. Under
besöken pratade vi med personal som fanns på plats. Inspektionerna genomfördes utan att vi
förbokat någon tid med förskolorna.
Solskyddad utemiljö
Vi inspekterade förskolornas utegårdar för att kunna se vilka möjligheter barnen har till
solskydd i sin utemiljö. Personalen fick även frågor om vilka rutiner som verksamheten har
för att skydda barnen mot skadlig UV-strålning.
Giftfri förskola
Vid besöken diskuterade vi även hur förskolorna arbetar med att minska risken för att barnen
utsätts för skadliga ämnen. Detta arbete kan förskolorna göra genom att till exempel fundera
på vilka material som förekommer på förskolan, rensa bland äldre leksaker och att inte låta
barnen leka med uttjänt elektronik. Vi delade även ut information om vad förskolorna kan
tänka på vid inköp av nya lekmaterial och pratade om vikten av att ha rutiner för vilka
material man kan ta emot som gåvor till förskolan.
Resultat
Solskyddad utemiljö
Flertalet av förskolorna har tillgång till skugga på sina utegårdar. En del av utegårdarna har
förbättras under året genom att solskydd förstärkts med till exempel pergola, solsegel eller
växtlighet. Några förskolor kommer att bygga solskydd, men har avvaktat våra inspektioner
för att få synpunkter. Vi har kunnat föra en dialog med berörda fastighetsägare kring vikten av
att skydda barnen från skadlig UV-strålning, de flesta har varit positiva till att utveckla
barnens utemiljöer med mer solskydd. Diskussioner har förts med flera kommuner som har
för avsikt att fortsätta installera solskydd på fler förskolor.
Giftfri förskola
Förskolepersonalen har fått en ökad förståelse för vilka skadliga ämnen som kan finnas i
barnens närmiljö och hur man kan arbeta för att minska riskerna. I de verksamheter där det
förekom gammal uttjänt elektronik tog de flesta förskolorna bort detta direkt under
inspektionen. Vår uppfattning är att vi fick en god respons från de pedagoger som vi pratade
med och att de var nöjda med informationen som vi lämnade.
Vår uppföljning efter projektet
Solskyddad utemiljö
Hos de förskolor där solskyddet på utegårdarna inte har var tillräckligt, kommer vi att föra en
dialog med fastighetsägarna om att stärka upp med nya installationer. Leder inte detta till att
aktuella förskolor får tillräckligt med solskydd så kan vi komma att förelägga om åtgärder.
Under nästa års inspektioner kommer vi att följa upp om solskyddet har förbättrats där vi i år
inte sett att det har varit tillräckligt.
Sida 1 (5)
Giftfri förskola
Vid nästkommande inspektioner kommer vi att följa upp om det har skapats inköpsrutiner
som ställer krav på material som barnen kommer i kontakt med.
Vad blev nyttan med projektet?
Solskyddad utemiljö
Barn har tunnare hud och bränner sig lättare än vuxna vilket gör att de riskerar att drabbas av
hudcancer senare i livet. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i vårt samhälle.
Orsaken bedöms bland annat vara en ökad exponering för UV-strålning från solen. Genom att
föra en dialog med personal på förskolorna har projektet bidragit till att barnens exponering
tydliggjorts. Fler förskolor kommer nu att få installerat solskydd.
Giftfri förskola
Inomhusmiljön är idag en erkänd källa till miljögifter som kan vara skadliga för både
människa och miljö. Förskolorna har fått en ökande förståelse för att vanliga
vardagsprodukter på förskolor, skolor, i hemmen och på arbetsplatser, kan innehålla
främmande och ofta även farliga kemikalier. Många av dessa ämnen kan släppa från
produkterna och via luft, damm eller vid fysisk kontakt exponeras till människor. Genom att
informera om riskerna med olika material så kan förskolorna själva arbeta för att minska
riskerna för barnen.
Fakta om projektet
Namn:
Giftfria förskolor med solskyddade utemiljöer 2015
Projektet pågick:
Detta granskade vi:
September-oktober 2015
 Solskyddad utemiljö
 Giftfri förskola
103
94
Antal anläggningar:
Antal anläggningar utan avvikelser:
Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
Sida 2 (5)
Bilaga
Anläggningar som ingick i projektet
Broddetorps förskola
Floby förskola
Fyrens förskola
Förskola Gottepåsen
Förskolan Boken
Förskolan Fölungen
Förskolan Klinten
Förskolan Kråketorp
Förskolan Molekylen
Förskolan Skytten
Förskolan Sörgården
Förskolan Utsikten
Förskolan Vindängen
Förskolan Äventyret
Glädjens förskola & fritidshem
Gudhems förskola
Hästbacken Förskola
Junibackens förskola
Kinnarps förskola
Knattehälsans förskola
Lantis i Dala Förskola
Lilla Gunghästen??
Mössebergs förskola
Paletten förskola
Trollets förskola
Vartofta förskola
Växthusets Förskola
Yllestads förskola
Åsarps förskola
Åsle förskola
Fritidshemmet Pluto
Fågelbo förskola
Förskola Björkdungen
Förskola Näktergalen
Förskola Skattkammaren
Förskola Talldungen
Förskolan Orrelyckan
Föskolan i ur och skur ute
Hammarns Förskola
Skogshyddans förskola
Tryggis dagbarnvård
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Falköping
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Hjo
Sida 3 (5)
Forsviks Friskolas Förskola
Förskolan Kompassen
Förskolan Kvarnbäcken
Förskolan Myran
Förskolan Vätterskolan
Sok-Träff, Dagbarn
Billingstorps Förskola
Claesborgs förskola
Ekebackens Förskola
Ekens förskola
Ekängens Förskola
Fjärilens förskola
Förskola Backsippan
Förskola Bäckagården
Förskola Ekedal
Förskolan i ur och skur ute
Förskolan Kameleonten
Förskolan Kungshuset
Förskolan Solstrålen
Förskolan Ur och Skur
Förskolan Vargkulan
Gläntans förskola
Gullvivans förskola
Hattstugans förskola
Hästhovens förskola
Igelkottens förskola
Karstorps förskola
Lerdala förskola
Lundagårdens förskola
Montessori Förskola
Myggdansens förskola
Nyckelpigans förskola
Ollonborrens förskola
Påfågelns förskola
Raoul Wallenbergförskolan, Skövde
Rosenhaga förskola
Skogens tillfälliga förskola
Snäckans förskola
Solbackens förskola
Solrosens förskola
Tallkottens förskola
Tidans förskola
Timmersdala förskola
Trollbergets Förskola
Trollsländans förskola
Tryggis Förskola, Havstena
Karlsborg
Karlsborg
Karlsborg
Karlsborg
Karlsborg
Karlsborg
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Sida 4 (5)
Trädgårdsstadens förskola
Trängens förskola
Uddagårdens Förskola
Vasakullens förskola
Värings förskola
Värsås förskola
Förskolan Karusellen
Förskolan Kullerbyttan
Förskolan Solbacken
Förskolan Sprattelbo
Förskolan Torpet
Förskolan Återbruket
Förskolan Ängen
Gläntans förskola
Myror och Möss
Snickargårdens Förskola
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Tibro
Sida 5 (5)
Hertig Johans torg 2, 541 83 Skövde • 0500-49 36 30 • [email protected] • www.miljoskaraborg.se