Skåne Brett utbud på lokala årsmöten

Skåne
Brett utbud på
lokala årsmöten
FOTO: MONICA W BORG
Flera avdelningar hade i år bjudit
in Ewa-Gun Westford, polisinformatör, som pratade under rubriken
Jag är inte bara polis utan människa
också.
Mattias Nilsson berättade om
skogsbranden i Västmanland för
medlemmarna i Ask-Röstånga-Billinge. Glenn Oredsson, LRF Skånes
styrelse, pratade om solenergi i
Häglinge. I Onslunda lyssnade man
på Ingemar Henningsson, Hushållningssällskapet Skåne som pratade
om nya stödregler.
Till Helsingborg-Mörarp kom
chefredaktören för Helsingborgs
Dagblad, Lars Johansson, och berättade om det nya samarbetet med
Sydsvenskan. Elisabeth Hansson,
Bjärhus, pratade om företags­
utveckling i Åstorp.
Företagsutveckling var också
Uppåkra-Knästorp.
ämnet vid många andra årsmöten,
bland annat med Ewa Marie Rellman, LRF Skåne, som informerade
om LRFs digitala verktyg för företagsutveckling. I BosjöklosterGudmuntorp vill medlemmarna
skapa en speciell mötesplats för
företagsutveckling.
Det har också pratats om vindkraft, diskuterats salmonella
Dublin, betesstöd och mycket,
mycket mer.
Från lokalavdelningarna har LRF
Skåne fått in motioner om medelstilldelning, jordbrukspolitik, miljö
och vatten, sjukpenning och styrelseuppdrag, samt äganderätt och
organisationsfrågor.
– Vikten av arbetet med konsumenter, att skapa mervärde för det svenska
lantbrukets produkter, och det värdefulla arbetet med Vattendirektivet är
några av de frågor medlemmarna lyft.
Men givetvis har även frågor kring
medlemsavgifter, LRF 2015 och Cap
varit upp till diskussion på årsmötena,
säger Jan Hultgren, LRF Skåne.
MONICA W BORG
FOTO: ANNIKA SÄLLVIK
Årets årsmöten i Skånes lokal­
avdelningar är nu avslutade och
mångfalden varit stor när det
gäller inbjudna föreläsare. Här är
ett axplock.
Magnus Olsson och Markus Grahn,
Sallerup-Långaröd.
FOTO: CHARLOTTE HANSSON
0413-55 90 00, [email protected], www.lrf.se/skane
Ewa Marie Rellman,
Hallå!
företagsutvecklare,
LRF Skåne
Vad händer på vårmötena i år?
– De handlar om konkurrenskraft –
möjlighet till utveckling, och är en
fortsättning på förra årets höstmöten. LRF Skåne bjuder till Öppen
Innovationsarena för att förbättra
konkurrenskraften.
Hur kan konkurrenskraften utvecklas?
– Vårmötena handlar om att inspirera och involvera våra medlemmar
och företagare i det fortsatta förändringsarbetet med den skånska
konkurrenskraften. Meningen är att
skapa ett engagemang på samtliga
nivåer, från den enskilde medlemmen/företagaren till förtroendevalda genom workshoppar och diskussioner om insikt, idéhantering och
implementering.
– LRF Skåne vill med innovationsarenan öppna för medlemmarnas/
företagarnas smarta lösningar på
den skånska konkurrenskraften,
hitta nya affärsmodeller och nya
samarbetspartner eller hitta nya
sätt att samarbeta på.
– Jag ser fram emot kreativa möten
med framtiden i fokus och högt i tak!
MONICA W BORG
Tider och platser, se nedan.
PÅ G I SKÅNE
● Informationsträff om salmonella, 11 mars, 9.30–15.00, Östraby gästis.
Anmälan till [email protected]
● Hästar, regler, tillstånd och bestämmelser. Seminarium, 16 mars,
13.00–16.00 eller 19.00–22.00, Kummingården, Krombyvägen 75, Oxie.
Anmälan senast 9 mars via www.kompass.lrf.se, kod 22573 (eftermiddag)
eller 22574 (kväll).
●K
urs: 10 mervärdesbegrepp Utveckla mervärden hos dina produkter för att kunna ta bättre betalt och sälja mer. 17 och 18 mars
arrangeras en kurs med både teori och praktiska övningar. Tid:
10.00–16.00 på LRF Skåne i Höör. För information, kontakta [email protected] Anmäl dig på www.kompass.lrf.se, kod 22604.
● Vårmöte: Konkurrenskraft – möjlighet till utveckling.
Marianne Andersson, ordförande i LRF Skåne, presenterar konkurrenskraftsutredningen.
10 mars, 19.00, enklare förtäring från 18.00. Erikslund, Ängelholm. Rikard
Nilsson presenterar arbetet med Helsingborg som matstad. Anmälan senast
den 8 mars till [email protected] eller 0413-55 90 05.
17 mars, 19.00, enklare förtäring från 18.00, Gamla aulan, Alnarp. Agneta Lilliehöök, Lime, är kvällens inspiratör. Anmälan senast den 13 mars till skanes.
[email protected] eller 0413-55 90 05.
19 mars, 19.00, enklare förtäring från 18.00.Helgegården, Skepparslöv, Kristianstad. Inledning av Malin Wildt-Persson, ny utvecklingsledare för Skåne
Nordost. Anmälan senast den 16 mars till [email protected] eller 0413-55 90 05.
● Vårmöte: Cap och djurskyddsinspektion. 18 mars, 18.00, Tomelilla Folkets
Park. Ingen föranmälan.
v LRF Skånes årsstämma, den 24 mars, 9.30, Aulan, Alnarp.
EWA MARIE RELLMAN
FOTO: MONICA W BORG
Program för stämman
Kyrkheddinge-Esarp-Bjällerup.
Bosjökloster-Gudmuntorp.
9.30 Starkt skånskt företagande. Sven Norup, lantbrukare och entreprenör,
och Josefine Svensson, lantbrukare, LRF Ungdomen.
11.00 Hur drar vi nytta av konkurrenskraftsutredningen? Inledning av Marianne Andersson, ordförande, LRF Skåne.
12.00 Lunch.
13.00 Stämman öppnas.
LRF behövs för helhetssynen på landsbygden
E
tt medlemskap i LRF har aldrig varit så viktigt som i dag. Urbaniseringen går i rasande
fart och av Sveriges befolkning bor bara 15
procent på landsbygden. Skolor och butiker läggs
ner och servicen försämras. För att driva företag
på landsbygden är vi beroende av bredband, god
service och bra kommunikationer. Vem, förutom
LRF, driver dessa frågor?
KUNSKAPEN HOS VÅRA politiker och kunder om de gröna
näringarna och våra verksamheter blir allt mindre och
LRFs roll som opinionsbildare och informatör blir allt
viktigare i framtidens samhälle. Branchorganisationer
Land Lantbruk 11/2015
är viktiga men det behövs också en organisation som
tar ett helhetsansvar för att hålla landsbygden levande.
I dagens samhälle verkar det som många politiker tror
att alla kan bo i stan och livsmedel ska vara
nästan gratis. Man har missat poängen
med att om bonden mår bra så mår
samhället
Maria
bra.
Hofvendahl-Svensson
En leStyrelseledamot
vande
LRF Skåne
landsbygd
vinner alla på och att ha egen försörjning på livsmedel
borde vara en självklarhet.
DET STÄLLS STÖRRE krav på oss som företagare för
utvecklingen stannar aldrig utan vi lever i en värld
med ständiga förändringar. 2014 var ett år med
många förändringar och många av våra medlemmar blev besvikna på beslut som missgynnar deras
företag. Vi kan inte trolla eller uträtta underverk
men vi kämpar alltid på och ska vi bli framgångsrika
behöver vi de skånska medlemmarna i LRF.
Det är som medlem du kan vara med och
påverka.
17