42 Flera nya klubbar deltog på verksamhetskonferensen

MHF-ungdom samlat. Ett
30-tal personer deltog i MHF-Ungdoms verksamhets-
konferens i Skövde.
Besök på labbet. Tomas Jonsson berättade för deltagarna om alkolås och alkobommarna vid studiebesöket på MHF Test Lab.
Flera nya klubbar deltog på
verksamhetskonferensen
Ett 30-tal personer deltog nyligen på MHFUngdoms verksamhetskonferens i Skövde.
Bland deltagarna fanns representanter från
flera nyanslutna klubbar.
TEXT & FOTO: mari haglund
MHF-Ungdoms verksamhetskonferens hölls i
Skövde helgen den 31 januari-1 februari.
– Det viktigaste med konferensen är det utbyte
som det blir mellan våra klubbar, att konferensen
skapar mer gemenskap och kontakt mellan de olika
klubbarna och medlemmarna, säger Ulrik Larsson,
förbundsordförande i MHF-Ungdom.
Bland deltagarna fanns representanter från en
nyansluten klubb från Värmland och två nystartade
klubbar från Sundsvallsområdet.
– Det är positivt, säger Ulrik Larsson.
Vilken var den viktigaste frågan som diskuterades under konferensen?
– Jag tycker väl inte att det fanns någon speciell
fråga som var viktigare än de andra. Men något som
jag tycker är bra att vi diskuterade är att det är viktigt att man har en samsyn inom MHF-Ungdom
vad man jobbar med och hur man jobbar, säger
Ulrik Larsson och förklarar:
– Att det finns en förståelse mellan de lokala verksamheterna och det centrala, balansen mellan de två.
På lördagen diskuterade deltagarna vad MHFUngdom ska jobba med och MHF-Ungdoms tävlingsverksamhet. På eftermiddagen jobbade deltagarna i grupper.
På söndagen fick deltagarna åka på ett studiebesök till MHF Test Lab i Tibro där vd:n Tomas
Jonsson berättade om alkobommarna och arbetet
med alkolås.
Deltagarna fick se trafikledningscentralen som
styr alkobommarna i Frihamnen i Stockholm.
– Det är alkobommarna som är mest i fokus
just nu. Många är intresserade av arbetet med bommarna, besök är på gång från bland annat finska
Trafikverket och danska åkeribranschen, upplyser
Tomas Jonsson.
Efter lunch på söndagen pratade Ulrik Larsson
om när MHF-Ungdom var på plats i Almedalen.
– Vi pratade om våra valfrågor och tryckte på att
eftersupningslagen ska införas, berättar han.
FOTO: CHRISTER FOLKESSON
MHF-Ungdom
på MC-mässan
MHF-Ungdom fanns på plats på MC-mässan i Stockholm den
22 till 25 januari. MHF-Ungdom hade en monter om rolig men
ansvarsfull tävlingsverksamhet. Oscar Gustafsson, Jasmine
Wiström, Philip Knutsson och Christer Folkesson pratade med
besökarna om MHF-Ungdoms verksamhet. MC-mässan kompletterades av två bilutställningar, Lifestyle Motor Show och Bilar
Mässmönstring.
Philip Knutsson och Jasmine Wiström pratade med besökarna på MC-mässan.
042.PROVKÖRNING
som jobbar. Mässan hade 55 000 besökare, enligt arrangören.