Vill du läsa verksamhetsberättelsen för 2014?

Trosabygdens konstförening – Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Trosabygdens konstförening får härmed avge följande berättelse över sin
verksamhet och förvaltning av föreningens angelägenheter under verksamhetsåret 2014.
Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter
Eva Hauptmann Sköld
Ordförande
Dan Svensson
Kassör och vice ordförande
Gunnel Andersson
Sekreterare
Marie Eklund
Ordinarie styrelseledamot
Ingrid Brandin
Ordinarie styrelseledamot
Marianne Gustafsson
Suppleant
Göran Klasson
Suppleant
Revisorer
Nils Olby
Åke Nilsson
Anne-Marie Hermansson
Eleanor Hill Edwards
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Valberedning
Ulla Aspblad
Wendy Herlitz
Kommittéer
Inköpskommitté
Marianne Gustafsson
Göran Klasson
Gullbritt Olsson
Christina Carlind
Programkommitté
Marie Eklund
Margareta Videgård
Inger Lavenius
Utställningskommitté
Ingrid Brandin
Marianne Gustafsson
Christina Kronvall Karlson
Margareta Lien
Kontakt i styrelsen
Kontakt i styrelsen
Kontakt i styrelsen
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
1
PR-kommitté
Göran Klasson
Gunnel Andersson
Ingrid Brandin
Ragna-Lena Lundberg
Kontakt i styrelsen
Hemsidan
Hemsideansvarig:
Kontakt i styrelsen:
Jan Lindskog och Ingrid Brandin
Ingrid Brandin
Arkivering
Arkivansvarig:
Gunnel Andersson
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio protokollförda sammanträden samt ytterligare något arbetsmöte. Styrelsens ledamöter har tillsammans med andra medlemmar arbetat i olika kommittéer för konstinköp, program, utställningar och PR. Styrelsen inbjöd
till kick-off den 12 juni i Pensionärernas Hus. Inbjudna var styrelsen inkl. suppleanter,
revisorer, valberedning och alla som arbetar i någon av konstföreningens kommittéer
inkl. hemsida.
Ersättning till styrelse och revisorer
Några ersättningar har inte utgått till styrelseledamöter eller revisorer. Verifierade utlägg
för föreningen har ersatts.
Medlemsfrågor
Antalet medlemmar i föreningen var vid 2014 års början 208 och vid årets slut 246, varav
53 nya medlemmar. (Anm: några medlemskap har avslutats)
Medlemmarna har informerats om kommande program halvårsvis. Påminnelser och
kompletterande information har dessemellan sänts ut till medlemmarna. Medlemmar med
e-postadress får program och annan information med e-post, övriga genom utdelning eller
med brev.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 20 mars 2014. Se vidare under Program.
Konstlotteriet
Inköpskommittén, som tillsätts av styrelsen, har under 2014 fått en budget på 42 100 kr
för inköp av konst och konsthantverk hos konstutövare och på utställningar.
Konstverken utlottas vid årsmötet den 18 mars 2015. Alla som betalat medlemsavgift för
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
2
2014 har möjlighet att vinna. För att erhålla vinst i lotteriet skall medlemmen antingen
själv vara närvarande eller ha lämnat fullmakt. Reglerna finns på föreningens hemsida.
Program 2014
48 personer deltog i bussresan den 18 januari till Fotografiska Museet i Stockholm, där
deltagarna fick en guidad visning med foton bl.a. av Johan Rehborg, Elliot Erwitt och Jill
Greenberg. Därefter lunch på Källhagens Värdshus. Efter lunch gick färden till Waldemarsudde i Stockholm och en guidad visning av utställningen ”Skagen - en skandinavisk
konstnärskoloni”.
Den 12 februari kom 45 personer till Pensionärernas Hus för att lyssna till textilkonstnären Anita Grede, som berättade om sig och sitt arbete med bildvävnader, gobelänger m.m.
Innan årsmötet arrangerades en utställning av konstverken i det årliga medlemslotteriet i
caféet i Pensionärernas Hus den 3 - 19 mars.
Konstföreningens årsmöte ägde rum den 20 mars i Folkets Hus. Efter årsmötesförhandlingarna fick deltagarna lyssna till textilkonstnären och innehavaren av Galleri Guldgruvan
Kerstin Glader. Kerstin höll ett föredrag under rubriken ”Några tankar om konst”. Innan
utlottningen av de inköpta konstverken avnjöt de 140 närvarande medlemmarna en lättare
måltid.
KonstTriangeln är ett samverkansprojekt mellan Trosa kommun, Trosabygdens konstförening och enskilda konstutövare i kommunen. I Trosas egen konstrunda deltar lokala
konstnärer, designers och konsthantverkare boende i Trosa, Vagnhärad och Västerljung.
KonstTriangeln år 2014 ägde rum i påskhelgen mellan den 18 - 21 april. En samlingsutställning visades på Hamnmagasinet, Bomans hotell. Utställarna som i år var 63 till antalet
tog även emot besökare i sin egen konstnärsmiljö (sitt hem, sin ateljé eller annan lokal).
Den 24 april höll Pia Bengtsson Melin ett föredrag om Albertus Pictor i Pensionärernas
Hus i vilket 29 personer deltog. Pictor var en tysk-svensk målare och ansedd som Sveriges
mest framstående kyrkomålare kring sekelskiftet 1500. Hans målningar finns bevarade i
trettiosex kyrkor. Pia Bengtsson Melin är fil.dr. i konstvetenskap och har doktorerat samt
skrivit två böcker om Pictor.
Vårens konstresa gick av stapeln den 24 maj. 33 personer åkte buss till Kaplangården, där
vi drack kaffe och smörgås och samtidigt fick höra berättas om gården och dess historia.
Därefter besökte vi Härkeberga Kyrka och fick en intressant guidning över kyrkans fantastiska Albertus Pictor-målningar. Sedan åkte vi vidare till Ekolsunds Slott, där ägarinnan
själv Raija Ohlin höll i visningen, visade oss runt och berättade om Ekolsunds slotts historia, dess tidigare ägare och vilka kungligheter som varit förknippade med slottet. Därefter
åt vi lunch på värdshuset.
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
3
Årets konstresa till Skagen, Louisiana och Visingsö gick av stapeln den 29 aug.-1 sept.
Resan blev snabbt fulltecknad och totalt deltog 48 personer. Första dagens större stopp var
för lunch på Gyllene Uttern i Gränna. Färden fortsatte mot Göteborg och vidare med färjan
StenaLine till Fredrikshamn, där vi avnjöt en god middagsbuffet. Övernattade gjorde vi i
Skagen på Skagen motel. Lördag den 30 aug. startade med guidad visning av Michael &
Anna Anchers Hus. Därefter följde guidad visning på Skagens museum, där vi också åt
lunch. På em. åkte vi till Århus, där vi åt middag och övernattade på Scandic Århus City.
Söndag den 31 aug. tog vi färjan Molslinien till Själlands udde för vidare färd till Louisiana museum för modern konst i Humlebaek. Här väntade lunch och en guidad visning av
museets samlingar och pågående utställningar. På em tog vi färjan från Helsingör till
Helsingborg för vidare färd mot Jönköping, där vi övernattade på Clarion hotel Victoria.
Måndag den 31 aug. besökte vi resans sista utflyktsmål; Visingsö. En lokalguide kom
ombord på vår buss och visade/berättade under 2 timmar om öns sevärdheter. En uppskattad lunch åt vi på Wisingsö Hotell och Konferens, där vi även besökte ett intilliggande
skolmuseum. Innan hemresan hann vi även med ett besök på Persgårdens galleri och
gårdsbutik.
2014 års Kulturfnatt ägde rum den 6 september i Vagnhärad. Trosabygdens konstförening erbjöd barn och medföljande vuxna att ”Måla ansiktsmask” utanför Ungdomens
Hus. Föreningen hade köpt in totalt 60 ansiktsmasker i 3 olika varianter från Panduro
Hobby. Vi sålde 35 masker och det visade sig vara en uppskattad aktivitet av de barn som
kom. Tyvärr hade reklamen för Kulturfnatt inte nått ut till alla kommuninvånare, så flertalet kände inte till evenemanget.
Den 23 september deltog 32 personer i bussresa till Stockholm. Första stopp var i Gamla
stan, där deltagarna fick en guidad visning av Masreliezrummen. En paradvåning i sengustaviansk stil från 1700-talet med föremål som med några få undantag härstammar från
1790-talets Stockholm. Besöket i Stockholm avslutades hos AK:s Inredning-Antikt &
Klassiskt på Hornsgatan. Här berättade Kina Jacobsson först om den klassiska persiska
buffet som stod framdukad och som smakade härligt. Efteråt fick vi en föreläsning av Kina
om framställning av och kulturen runt persiska mattor. Den som önskade kunde sedan
inköpa en persisk matta till förmånligt pris, vilket många passade på att göra – så även
konstföreningens inköpskommitté.
För sjunde året i rad arrangerade konstföreningen en jurybedömd utställning under
Konstens Vecka i Trosa Kvarn under temat ”Möten”. Totalt lämnade 17 utställare in ett
50-talet verk att bedömas av årets jury. När juryn sagt sitt var det 33 konstverk som ställdes ut. Vernissagen ägde rum söndagen den 28 september och utställningen pågick tom
lördag den 4 oktober. 195 personer deltog i röstningen på sitt favoritkonstverk. Såväl
skaparen av det vinnande verket Kristina Mannström samt den person (avgjordes efter
lottdragning), som röstat på det vann trevliga priser. Barnens pris kunde inte lottas ut pga
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
4
för få röstande barn. I samband med prisutdelningen den 4 oktober höll Kristina Möller,
utställningsintendent, Konsthallen i Luna Kulturhus, Södertälje, ett föredrag och visade
bilder under rubriken "Hur en konstutställning blir till".
Året avslutades med två föreläsningstillfällen om Pompeji, som lockade 51 deltagare.
Träffarna som arrangerades i samarbete med Studiefrämjandet hölls den 5 och 19 november i Pensionärernas Hus i Trosa och leddes av Julia Habetzeder, som är post doktor
och har disputerat inom antiken. Föreläsningarna om Pompeji tog upp och belyste den
historiska bakgrunden, den konstnärliga utsmyckningen, konsthantverk, kläder och levnadssätt. (En uppföljning till föreläsningarna görs den 24 januari 2015 i form av bussresa
och guidad visning av utställningen om Pompeji på Millesgården.)
Övriga aktiviteter
2013 beslöt föreningen att dela ut två årliga stipendier om vardera SEK 1 000 samt ett
års medlemskap i Trosabygdens konstförening till två elever i årskurs 8-9 som visat speciellt intresse för eller som utvecklats speciellt inom ämnet BILD. Urvalet av lämplig
mottagare görs i samarbete med respektive huvudlärare i ämnet. 2014 års stipendiater
hette Emelie Rydh Johansson från klass i 9 C i Tomtaklintskolan, Trosa och Linn Levenstam från klass 9 B i Hedebyskolan, Vagnhärad. Båda mottog sina speciellt framtagna
diplom och prispengar i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni på Garvaregården
i Trosa.
Styrelsen beslöt vid styrelsemöte den 30 oktober 2014 att utöka stipendiesumman till
vardera SEK 2 000 inför år 2015.
Trosabygdens konstförening och Studiefrämjandet Sörmland anordnade under våren och
hösten 2014 en konstskola för barn och vuxna tillsammans. Målgruppen var barn
mellan 7 och 12 år som vill skapa och upptäcka konst tillsammans med någon vuxen i
deras närhet. Konstskolan leddes av Gullbritt Olsson vid 3 kursomgångar och Johan
Hoflund vid en kursomgång. Man har träffats sju ondagskvällar under 2 timmar. Konstskolan har varit mycket lyckad och till stor glädje för deltagarna. Konstskolans alster har
sedan visats på Biblioteket i Trosa.
Föreningen Konsthallen S:ta Anna
Samarbetet med föreningen Konsthallen S:ta Anna har fortsatt även under 2014. I dess
styrelse ingår Dan Svensson, kassör och vice ordf. i Trosabygdens konstförening samt vår
fd ordförande Margareta Andersson. Vår förening har under sommaren bidragit med viss
bemanning under de två utställningarna; den 11 juli - 10 aug. Gunilla Poignant, som
visade Skede konstruktioner och skulpturer i trä; den 15 aug. - 7 sept. Åsa Jacobson och
Patrik Strömdahl, som visade den multimediala installationen Underströmmar.
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
5
Utställningar i Pensionärernas Hus
Under i stort sett hela året arrangerades konstutställningar i caféet i Pensionärernas hus.
För dessa utställningar svarar två styrelseledamöter i Trosabygdens konstförening,
Gunnel Andersson och Marianne Gustafsson.
Medlemsavgifter
Årsmötet i mars 2014 beslöt att årsavgiften för 2015 skulle vara oförändrad, dvs 175 kr
för enskild medlem och 275 kr för två personer i samma familj.
Medlemskap i andra föreningar
Trosabygdens konstförening är medlem i Sveriges Konstföreningar och Sveriges Allmänna Konstförening (SAK). Medlemskapet i Sveriges Konstföreningar möjliggör bl.a.
för föreningen att ansöka om utställningsbidrag samt teckna förmånliga försäkringar i
samband med utställningar. Medlemskapet i SAK ger förutom den vackra årsboken
vinstchans i SAKs medlemslotteri.
Ekonomiskt stöd från kommunen och andra bidragsgivare
Från Trosa kommun har föreningen erhållit 17 000 kr i allmänt driftsbidrag och 4 400 kr i
arrangemangsbidrag. Studiefrämjandet och Trosabygdens konstförening ansökte om och
erhöll gemensamt 17 000 kr som bidrag från Trosa kommun för konstskolan för barn och
vuxna. Vid träffarna om Pompeji bidrog Studiefrämjandet med 2 000 kr. För utställningen "Möten" erhöll föreningen också ett utställningsbidrag från Sveriges Konstföreningar, distrikt Sörmland, om 1 000 kr.
Ekonomiskt resultat 2014
Det ekonomiska utfallet framgår av resultat- och balansräkningen för 2014. Årets resultat
blev ett överskott om 14 639,38 kr, varav 10 000 kr avsatts till jubileumsfond inför 2016
och redovisar årets vinst: 4 639,38 kr.
Rabatter hos företag
Mot uppvisande av aktuellt medlemskort har medlemmar i Trosabygdens konstförening
erhållit rabatt på konstrelaterade varor och tjänster hos följande företag:
Design Tiziana, Trosa
Galleri Glans, Södertälje,
Lekstugan i Trosa (upphör under 2015)
Leena Møller Keramik, Vagnhärad
Trosa Bokhandel AB
Närmare information finns på föreningens hemsida.
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
6
Tack!
Styrelsen framför ett varmt tack till alla medlemmar som bidragit till ett trevligt och
framgångsrikt 2014 och ett särskilt tack till dem som medverkat i de olika kommittéerna
eller på annat sätt hjälpt till.
Trosa i februari 2015
Styrelsen för Trosabygdens konstförening
Eva Hauptmann Sköld
Ordförande
Dan Svensson
Vice ordförande & Kassör
Ingrid Brandin
Ledamot
Marie Eklund
Ledamot
Gunnel Andersson
Sekreterare
Trosabygdens konstförening
PlusGirokonto: 607 16 39-6, Org.nr. 955510-0818
Hemsida: www.trosabygdenskonstforening.se
Ordförande: Eva Hauptmann Sköld, tfn 0156 171 78; Sekreterare: Gunnel Andersson, tfn 0156 173 50
7