Medlemsblad mars 2015 - Finska Läkaresällskapet

Resestipendier på max 900 € kan sökas för kongressresa där den sökande håller ett föredrag eller presenterar en poster, samt i vissa specialfall för yrkesmässig fortbildning. Resestipendier på max 450 € kan beviljas för kongressresa åt sökande som har specialuppgifter inom sitt medicinska område, då motsvarande specialskolning inte arrangeras i Finland. Resestipendier beviljas samma sökande endast en gång per kalenderår. Blankett och närmare information finns på vår hemsida: www.fls.fi/stipendier.
Kansli: Johannesbergsvägen 8 PB 82 00251 Helsingfors Kanslisekreterare: Gerd Haglund Tel: 09-­‐4776 8090 Fax: 09-­‐436 2055 E-­‐post: [email protected] Webb: www.fls.fi Kanslitid: kl. 12-­‐15 Styrelsens sekreterare: Ulla Wiklund [email protected] Tel. 050-­‐5251652 Medlemsblad mars 2015 Bästa medlem av Finska Läkaresällskapet!
Sällskapet har påbörjat sitt 180:e verksamhetsår med årsmöte och årsfest på Ständerhuset fredag 30.1.2015. På årsmötet utdelades pris och stipendier till ett sammanlagt värde av ca 1,1 miljoner euro. Mottagaren av J.W. Runebergs pris Jorma Keski-­‐Oja höll festföredraget, med rubriken ”De bindande LTBP-­‐ proteinerna styr TGF-­‐beta tillväxtfaktorernas aktivering och effekter”. Sällskapet fick samtidigt sin nya styrelse: Ordförande: Marianne Gripenberg-­‐Gahmberg Vice ordförande: Tom Pettersson Skattmästare: Björn Eklund Sekreterare: Ulla Wiklund Klubbmästare: Lauri Elonen Övriga medlemmar: Monica Carpelan-­‐Holmström, Taisto Sarkola och Markus Skrifvars. Thorax representant: Matias Mäkinen Eftersom årsfesten på Ständerhuset var ovanligt lyckad och uppskattad har vi redan nu bokat Ständerhuset för årsfesten 2016. Vårens program: Vårens månadsmöten inleddes med gemensamt möte tillsammans med odontologerna på Tandem torsdag 12.2.15, då historikern Mona Rautelin höll ett föredrag med rubriken ”Kryptisk graviditet”. Månadsmötet torsdag 12.3.15 med temat ”Senaste nytt inom oftalmologin” samlade ca 60 deltagare, som åhörde Matts Linders, Mika Harjus och Sakari Suominens intressanta föredrag om modern ögonkirurgi med stort intresse. Torsdag 9.4.15 kl 18.15 månadsmöte på Johannesbergsvägen 8, med det mycket aktuella temat ”Sköldkörtelträsket” och följande föredrag: Docent Camilla Schalin-­‐Jäntti, avdelningsöverläkare, HUCS Endokrinologiska klinik: ”Vem behöver sköldkörtelhormonbehandling och hur behandlar jag?” ML Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus: ”Subklinisk hypotyreos”. Ingen anmälan. Tisdag 19.5.15 kl 16.30–20.00 fortbildningskurs med temat ”Röntgenbilder under jourtid”, se bilaga. Anmälan. Klubbkvällen onsdag 20.5.15, arrangeras som en guidad rundvandring i Mejlans villaområde, med Margit Karjala som guide, varefter sits i Villan. Se bilaga. Anmälan. Obs. begränsat antal platser. Lördag 6.6.15 traditionell trädgårdsfest, med underhållning av ”Arne Alligator & Djungeltrumman”. Se bilaga. Anmälan. Höstens program: Eftersom höstens program redan är preliminärt fastslaget så presenteras det här nedan, så att ledamöterna har möjlighet att boka datumen i god tid. Sällskapets traditionella kräftskiva fredag 4.9.15. Septembermötet torsdag 17.9.15 med följande föredrag: Sari Kiuru-­‐Enari: ”Den åldrande hjärnan”. Anders Paetau: ”Vävnadsförändringar i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar och demens”. Höstutflykt lördag 26.9.15 med besök i Tvärminne zoologiska station, samt lunch på Fiskars Wärdshus. Oktobermötet tillsammans med thoracalerna torsdag 15.10.15, med föredrag av följande unga forskare: Nina Kaseva, Minna Kylmälä och Rahul Raj. Klubbkväll onsdag 4.11.15, då Henrik Huldén håller föredrag om sin nya bok ”Kirurgen som kunde trolla -­‐ En biografi över Claës Cedercreutz”.
Novembermötet torsdag 19.11.15 med temat ”Sällsynta sjukdomar” och följande föredrag: Carina Wallgren-­‐Pettersson: ”Sällsynta ärftliga differentialdiagnoser till akvirerade ledsjukdomar” Ulla Wartiovaara-­‐Kautto: ”Anemier hos invandrare”. Decembermötet torsdag 17.12.15 med föredrag av ordförandens gäst. Observera att medlemsfakturan medföljer detta medlemsblad. Med önskan om en riktigt trevlig vår! Ulla Wiklund styrelsens sekreterare