TU Delft HT-14

Reseberättelse – TU Delft HT2014
Inledning
Jag läser Energi- och miljöprogrammet och mastern Hållbar energiteknik och var under hösten ÅK 5
på utbytesstudier i TU Delft i Nederländerna. Utöver den interna processen på KTH inför ansökan om
utbytesstudier behövde man inför studierna också lämna in en ansökan till TU Delft, där man gav
förslag på ett kursupplägg som man tänkte följa. Dessa val var dock inte huggna i sten och väl på
plats var det mycket flexibelt gällande registrering på kurser, så länge kravet på 70 % inom vald
fakultet uppfylldes. Att hitta kurser och kursbeskrivningar, även så långt i förväg, var inga större
problem. TU Delfts Study Guide, som finns på hemsidan, ger en ganska komplett bild över
kursutbudet och när respektive kurs går. Sammantaget var det ganska bra att i samband med första
ansökan börja fundera över vilka kurser man vill läsa – även om jag gjorde en del ändringar när jag
väl var på plats.
Inför utbytet
Organiseringen av hela processen var mycket bra från TU Delfts sida. Under våren och sommaren fick
man gradvis mer information och erbjudanden. Att vara med på deras introduktionsprogram för
internationella studenter, två veckor innan terminsstart, är verkligen att rekommendera. Förutom att
en rad praktiska saker tas om hand på ett enkelt sätt (mottagning på flygplatsen, skjuts till Delft,
överlämnande av rumsnycklar om man valt boende via DUWO, registrering hos kommunen,
öppnande av eventuellt bankkonto, med mera) ges även en mycket bra möjlighet att lära känna
universitetet, staden och nya människor. Deltagandet kostade omkring 2 000 kr, men var värt
pengarna.
Boende
Jag bodde i ett rum anordnat av DUWO, som är organisationen för studentboende i Nederländerna.
Som utbytesstudent får du möjlighet att ansöka om ett rum där under processen inför utbytet och
jag rekommenderar att använda den. Dels är det troligtvis det enklaste alternativet, dels det som ger
bäst valuta för pengarna. Rummet höll god standard och i hyran ingick internet, el, värme och
liknande.
Studierna
Att hitta relevanta kurser var ganska lätt. Mitt masterprogram var mest likt fakultetens 3mE:s
program i Mechanical Engineering, med spåret Sustainable Processes and Energy Technologies
(SPET). Jag läste visserligen mycket valfria poäng, och läste därför också kurser utanför detta område,
men i övrigt bör detta program motsvara mycket som bör ingå i mitt motsvarande KTH-program.
Kurserna höll överlag bra kvalitet och jag hade inga problem att klara av studierna. I mitt fall innebar
det något mindre schemalagd undervisning jämfört med på KTH, men det var egentligen bara positivt
i min mening. Egna studier är oftast ett måste ändå, så i slutändan upplevde jag det som att jag hade
mer fritid över trots att jag läste på heltid, samt att poängen för kurserna där också kändes som de
var värda mer! Undervisningen på masternivå var helt och hållet på engelska, i likhet med Sverige.
Tillvaron i Delft och i Nederländerna
Överlag var vistelsen i Nederländerna mycket trevlig och gav mig värdefulla erfarenheter. Förutom
att det i princip går att cykla överallt kan man också enkelt ta tåget över hela landet. De korta
avstånden gör det väldigt lätt att passa på att besöka många olika städer och platser under helger
och andra lediga stunder. Så mycket som vi såg och besökte har jag nog aldrig gjort tidigare under
motsvarande tidsperiod. Jag umgicks framför allt med ett antal andra internationella studenter som
jag lärde känna under introduktionsprogrammet och vi träffades mycket ofta och gjorde allt ifrån
gemensamma middagar och fester till att åka och besöka andra delar av landet.
Även i Delft finns bra möjligheter till aktiviteter. Förutom att staden på många sätt är en typisk
holländsk stad med kanaler och cyklar överallt, finns till exempel ett sport- och kulturcenter på
campus. Där kan man bl.a. träna på gym, gå kurser i flera olika typer av sporter eller bara göra något
på egen hand. Oavsett hur mycket man som person känner för att göra under sin utbytestid är det
nog lätt att anpassa sin tillvaro efter sina egna preferenser.
Slutord
Sammanfattningsvis var utbytesterminen i Delft mycket lyckad och jag skulle verkligen
rekommendera andra att resa dit. Allt var välordnat och organiserat, kurserna höll god kvalitet och
Delft och Nederländerna var mycket välkomnande.
Erik Björklund
[email protected]