Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar högintressant vakuum

Pressmeddelande
Att: Nyhetschefen/ekonomi-näringslivsred.
Göteborg 2015-01-15
Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar
högintressant vakuum- och sugtransport
Christian Berner AB har fått uppdraget att leverera en mycket högkvalitativ sugbil,
Amphitec Base-Loader®, till MISAB Vakuumteknik AB. Uppdraget har ett ordervärde på 2,7
miljoner svenska kronor.
Vakuumsugning är överlägset när det gäller att
hantera stora volymer av material i små trånga
utrymmen och används exempelvis vid friläggning
av rörledningar och vid sanering under
transportband.
Att suga material bidrar dessutom till en betydligt
bättre arbetsmiljö tack vare minimering av
dammpartiklar i luften vid saneringsarbeten.
Amphitecs nya no-nonsense sugbil, Base-Loader®
är en användarvänlig och tillförlitlig sugbil med bland
annat följande fördelar:



Amphitecs nya no-nonsense sugbil, Base-Loader®
Hög lastförmåga tack vare låg tjänstevikt
(lastförmåga 10,5 ton)
Kort hjulbas för manövrering av trånga utrymmen
Driftsäker maskin tack vare hög kvalitet på komponenter samt en okomplicerad
uppbyggnad
– Intresset för denna nya och användarvänliga sugbil har varit stort under demoturen genom
Europa som nyligen avslutades. Amphitec Base-Loader® är en effektiv och efterlängtad modell
tack vare sin okomplicerade uppbyggnad, vilket vi är nöjda med att kunna leverera, säger Göran
Carlsson, teknisk säljare på Christian Berner AB i Bromma.
Sugbilen kommer att levereras under våren till MISAB Vakuumteknik AB i Hallstahammar.
– Vi valde Amphitec Base-Loader® för att det är en kostnadseffektiv maskin och blir ett bra
komplement till våra övriga maskiner inom MISAB Vakuumteknik. Christian Berner är även en
mycket bra servicepartner, säger Marcus Ehlin på MISAB Vakuumteknik AB.
För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn +46 (0) 31-336 69 10
E-post: [email protected]
www.christianberner.com
Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på NASDAQ First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk
handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier
och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 400
MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och
Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och
www.christianberner.com.