Skäroljor / slipoljor

Se skärvätskan som ett flytande verktyg.
Skäroljor / slipoljor
Dina spånskärande operationer
Borrning
Bästa bearbetningsexpert,
Som användare av icke vattenblandbara skärvätskor vet du
själv bäst vad din produktion kräver och vad du förväntar dig
av en skär- och slipolja.
Våra slipoljor
Vid valet av en slipolja är det viktigt att hitta balansen mellan
smörjning och självskärpningseffekt. Denna förutsättning
åstadkommer vi genom vår basoljas höga kvalitet samt med
den genomtänkta tillsatsen av additiv som påverkar slipprocessen positivt. Våra slipoljor hjälper dig att öka matningen
och därmed din produktivitet.
Rico Pollak
Key Account Manager slipning
Blaser Swisslube AG
Våra skäroljor
Vid utvecklingen av våra skäroljor tar vi hänsyn till temperatur- och tryckutvecklingen vid bearbetningssnittet beroende
på materialet, så att vi kan erbjuda dig en optimal lösning för
en lönsam tillverkning. När du använder våra skäroljor ska du
kunna dra nytta av en mätbart högre produktivitet, bearbetningskvalitet och lönsamhet. Analysera dina spånskärande
bearbetningsprocesser vad gäller potentialen för förbättring,
och gör det mesta av dem tillsammans med våra specialister.
Vi ser fram emot att samarbeta med dig.
Djuphålsborrning
Gängning
Upprymning
Svarvning
Fräsning
Kuggfräsning
Brotschning och
spårstickning
Daniel Schär
Produktsortiment-chef skärvätskor
Blaser Swisslube AG
Slipning och brotchning
För att kunna rekommendera den bäst lämpade produkten för er
måste vi känna till tillverkningsprocessen och era krav på kylvätskan.
Kontakta oss! Våra experter ger er gärna råd.
Våra tjänster
Ditt mervärde
Den rätta skärvätskan,
Praktiska tester i vårt teknologicenter
visar hur vårt ”flytande verktyg” kan öka er konkurrenskraft genom att påverka produktiviteten, lönsamheten och bearbetningskvaliteten positivt.
– Från situationsanalys till värdeerbjudande
Varje kundsituation är unik. Genom noggrann förståelse av
det aktuella läget skapar vi grunden för ett
framgångsrikt samarbete. Vi analyserar er
situation och presenterar möjligheter för hur ni kan få ut
bästa värde av er investering.
rätt använd och övervakad,
– Planering och omställning
Vi är där för er från början, hjälper er vid införskaffandet av kylvätskorna och ger råd & stöd vid uppsugning,
rengöring och påfyllning.
–Övervakning
Våra specialister både på fabriken och ute på fältet, tillsammans med ett anpassat tillbehörssortiment, säkerställer
att kylvätskan som används fungerar till full belåtenhet.
Ogynnsam utveckling identifieras tidigt och åtgärdas
snabbt.
– Kundtjänst på plats
Vårt globala nätverk med specialister stöder dig vid användning av kylvätskan. Om störningar inträffar hjälper vi dig
att utröna orsaken och åtgärda felet fackmässigt.
– Förmedla praktiska kunskaper
Vi stöder er med branschspecifik utbildning för optimal
användning av våra produkter. Dessa kunskaper bidrar till
bästa utnyttjande av er skärvätska.
blir ett flytande verktyg:
– Bearbetningsresultat av högsta kvalitet
Genomgående hög kvalitet på bearbetninsgytor betyder
minskad efterbearbetningstid och mindre kassation, inte
minst vid långa cykeltider eller vid serietillverkning.
– Minskade verktygskostnader
Tack vare lägre verktygsförslitning ökar verktygens livslängd
väsentligt.
– Högre lönsamhet på maskininvesteringarna
Optimalt utnyttjande av maskinerna tack vare högre
tillgänglighet och kortare stillestånd.
–Större spånvolym och högsta processäkerhet
Ökning av matning och skärhastighet, snabbare bearbetningstid och samtidigt säker maskinbearbetning.
– Maskinvänlighet
Tack vare basoljor av hög kvalitet och additiv som är kompatibla med maskinerna.
– Lägre förbrukning
Tack vare bra avrinning samt den låga ång- och rökbildningen förbrukas mycket mindre kylvätska. Därmed sjunker
påfyllningsmängderna på motsvarande sätt.
– Minskade rengörings- och avfallshanterings-
kostnader
Tack vare produkternas långa livslängd minskar även arbetet
med rengöring och påfyllning av maskinerna samt avfallshanteringen för den gamla kylvätskan.
– Kompatibilitet med människa och miljö
Den bästa möjliga kompatibiliteten för användaren, maximal
säkerhet på arbetsplatsen och skonsam hantering av miljön
har alltid legat oss varmt om hjärtat.
Våra produktserier
Mycket god maskinvänlighet
Låg rökutveckling
Hög flampunkt
Utmärkt kompatibilitet med människan
Slipning
MINERALOLJEBASERADE SLIPOLJOR
Blasogrind
Vi saluför tre Blasogrind-produktgrupper i vårt sortiment, som skiljer sig vad gäller basoljan: Blasogrind (mineralolja), Blasogrind HC
(hydrocrack-kvalitet) och Blasogrind PAO (polyalfaolefin). Inom var och en av dessa produktgrupper erbjuder vi dig olika sammansättningar, som på motsvarande sätt är skräddarsydda för de olika kraven och tillämpningarna.
God kompatibilitet med icke järnhaltiga metaller
Högt slitageskydd
Skärande bearbetning
Lågt förbrukning
MINERALOLJEBASERADE SKÄROLJOR
Blasomill
Våra Blasomill-produkter finns i fem kategorier: Blasomill, Blasomill CSF, Blasomill DM, Blasomill HD och Blasomill HD CF. Produkterna
finns valfritt med eller utan svavel och klor, och uppvisar därigenom olika effekter vad det gäller högtrycks- och slitageskydd. Alla Blasomillprodukter är mineraloljebaserade.
Optimala slipresultat
Låg ång- och rökbildning
Hög flampunkt
Bästa hudvänlighet
ESTEROLJEBASERADE SKÄROLJOR
Vascomill
Våra Vascomill-produkter finns i fyra kategorier: Vascomill, Vascomill CSF, Vascomill DM och Vascomill HD. Produkterna finns valfritt
med eller utan svavel och klor, och uppvisar därigenom olika effekter vad det gäller högtrycks- och slitageskydd. Alla Vascomill-produkter är esteroljebaserade och utmärker sig genom låg rökbildning vid krävande operationer som tex. kuggfräsning.
För tillämpningar med minimalsmörjning erbjuder vi olika typer av Vascomill-produkter. De är lämpliga både för invändig kylkanal eller
utvändig tillförsel. De är speciellt designade för höga skärdata, och lämnar verktyg & maskin nästan helt utan rester efter bearbetningen.
Från skärvätska till flytande verktyg
Marknadens krav och produktens bästa möjliga
kompatibilitet med människa och miljö har varit vår
drivkraft sedan företaget grundades 1936. Bakom
våra produkter står en modern forskning och utveckling och ett teknologicenter specialiserat på den
senaste utvecklingen inom branschen.
Våra specialister finns tillgängliga för kunderna med
sina kunskaper, för att du ska kunna dra full nytta av
potentialen hos dina maskiner och verktyg, och för
att optimera lönsamheten, produktiviteten och bearbetningskvaliteten hos dina tillverkningsprocesser.
Vi betraktar tillverkningsprocessen som en helhet.
På så sätt blir våra skärvätskor en framgångsfaktor –
och därmed ett flytande verktyg.
Certifierad enligt ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001
Berga Backe 4, Box 612
182 53 Danderyd
Phone +46 (0) 8 630 23 00
Fax +46 (0) 8 630 23 01
[email protected]
www.durocmachinetool.com
© Blaser Swisslube AG, Schweiz
14.212 SE (0914)
Duroc Machine Tool AB