Till föräldrar med barn på Susabackens fritidshem! Tack för er hjälp!

Söraskolan 2015-03-30
Till föräldrar med barn på Susabackens fritidshem!
Tack för all hjälp med planeringen av påsklovet! Det är så värdefullt för oss att få in lovlapparna i tid,
så att vi kan planera för mat, aktiviteter, öppettider, personalens scheman och semestrar mm. 
Nu är det dags igen! Våren har kommit och om 10 veckor är det faktiskt sommarlov!
”Fritidshem erbjuds under den tid vårdnadshavarna arbetar/studerar/söker arbete inkl. resor till och från”
”Vårdnadshavare som önskar ändra sitt barns vistelsetid så att det påverkar fritidshemmets
personalplanering/öppethållande ska inkomma med ändringen minst 14 dagar innan den ska gälla.” /Riktlinjer
för fritidshem i Österåkers kommun.
Vecka 28-31 (6-31 juli) är fritidshemmet stängt. Men det finns jourfritids för de barn som har behov
av tillsyn de veckorna. Anmälan till detta sker på en separat blankett, kontakta din avdelning.
Den19 och 20 augusti har Söraskolan studiedagar. Vilket betyder att fritids har stängt. Om du har
behov av barnomsorg de dagarna kontakta bitr.rektor Anna Andréasson. Senast den 22 april.
[email protected]
Tack för er hjälp!
Mvh Siv Alrup, arbetslagsledare Susabackens fritidshem. [email protected]
Senast onsdagen den 22 april önskar vi få Ditt svar. Per mejl eller på papper. Säg till om du vill ha
en pappersblankett!
Barnets namn:……………………………..
Specialkost:………………………………..
Markera ledighet med ------- och närvaro med vistelsetiderna.
Vecka
24
Måndag
Tisdag
Onsdag
XXXXXXXX XXXXXXXX .
Torsdag
. *
Xmids.aftonX
25
26
27
32
33
Studiedag
34
35
Fredag
*
* Skolavslutning torsdag v.24 (11/6)
* Skolstart måndag v.35 (24/8)
Förälders underskrift ………………………………………….
(namn räcker istället för underskrift)
Studiedag