preliminär Funktionärslista Smålandsspelen 18/8 2015

preliminär Funktionärslista Smålandsspelen 18/8 2015
Tävlingsledare
Martin Joabsson
Teknisk ledare
Tommy Ursby
Jocke Persson
Mikael Fröberg
Eltiden:
Anders Lantz
Ola Lindh
Ulf Honeth
Ett stort tack för att du ställer upp som funktionär!
Detta gång är den enda tävlingen på V-vallens
A-plan ute 2015.
Samling på angiven tid vid kansliet. Utdelning av
funktionärs t-shirts.
Fika på kansliet.
Tack för att du hjälper till!
Fredrik Ahlström, Mirela Lillhav o Ulrika Lindh.
Sekreteriatet:
Ulrika Lindh
Jan Sandberg
Starter
Johan Lundvik
Löpningsledare
Anna-Lena Frisk
Peter Lönn
Speaker
Anna Wessman
Prisutdelare
Mikaela Linnér
Sjukvårdare
Carina Isaksson
Funk ansvar
Mirela Lillhav, Fredrik Ahlström
Höjd
(samling 17:40)
Kent Danielsson (grenansvar)
Yongan
Linda Gudmundsson
stav:
(samling 17:30)
Urban Andersson (grenansvar)
Peter Bengtsson
Mea Natvig
Tonje Natvig
Stefan Carlsson
längd/3steg:
(samling 17:35)
Magnus Månsson, Carita Lantz (grenansvar)
Niklas Almers
Ellen Hultemark
Marie Hoff
Marc Iversen
Mia Gunnarsson
kula/spjut innerplan
(samling 17:30)
Pelle Wisme, Maria Thuresson (grenansvar)
Åse Tuvhag
Stina Hedvall
Gunilla Karlsson
Hampus Widlund
Per-Johan Svensson
diskus/Slägga kastplan Kalle Petersson, Hanne Wåhlstrand (grenansvar)
(samling 16:45)
Astrid Larsson
Lukas Sjökvist
Jimmy Landegren
Patrik Eklund
Ola Kjellsson