2015-12-02 Till Vasallen Vaxholm Hej, Tack för ert

2015-12-02
Till Vasallen Vaxholm
Hej,
Tack för ert svar från 2015-06-15 på vår skrivelse angående Rindö Hamn.
Syftet med vår skrivelse var att klargöra fakta för att om möjligt undvika missförstånd
och onödiga motsättningar mellan Rindöbor i diskussionen kring det nya
områdesnamnet Rindö Hamn.
Vad vi kan notera är att Vasallen markerar ett betydligt mindre område som Rindö
Hamn än vad Vaxholms Stad gör.
Vi konstaterar att det i alla fall behövs ett klargörande från kommunen gällande detta,
vilket vi har påpekat i vårt svar till kommunen.
I Vasallens marknadsföring och beskrivningen av var området Rindö Hamn är beläget
ser vi inte att Oskar Fredriksborg nämns.
Att sen Vasallen månar om de historiska namnen och kopplingarna är positivt.
Vi anser att Oskar Fredriksborg är ett historiskt viktigt, spännande och fortfarande högst
levande ortsnamn, som även området Rindö Hamn tjänar på att det används.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Föreningen Rindöborna
Kontakt:
Urban Lisinski, ordförande
[email protected]