TACK FÖR GÅVAN - studiestodtchad.se

:
Till
_____________________________________
I ditt namn har en gåva har skänkts
till Föreningen Studiestöd Tchad
FRÅN:
_____________________________________
TACK FÖR GÅVAN
Föreningen Studiestöd Tchad vill genom ekonomiskt stöd hjälpa ungdomar i Tchad till eftergymnasiala studier eller en yrkesutbildning och därmed ge dem en ljusare framtid. Tchad är
ett av världens minst utvecklade länder och fattigdomen är utbredd hos befolkningen. Som
följd ger detta svårigheter för ungdomar att fullfölja högre utbildningar. Genom din gåva har
du hjälpt oss hjälpa fler!
Bankgiro: 827-5125
TACK! Din gåva är viktig! Din gåva är någons framtid!
Swish: 1231709260
www.studiestodtchad.se