Tack för maten!

Tack för maten!
Du som ska börja sortera ut ditt matavfall får papperspåsar och en korg/påshållare där påsarna placeras. (Kontakta Gåsö samfällighetsförenings ordförande Jonas Wilhelmsson, 0706551321, för att få grejerna.) Påshållaren
kan sättas fast på insidan av en skåplucka i köket om så önskas.
Det är viktigt att den bruna papperspåsen används för sorteringen eftersom andra slags påsar kan skada biogasanläggningen. På baksidan hittar du instruktioner för hur papperspåsen används. För att ditt matavfall ska
kunna rötas är det viktigt att det är rätt sorterat. Tänk på att ta bort plast och annat förpackningsmaterial från
exempelvis grönsaker och frukt. Detta hör inte hemma bland matavfallet.
Några enkla tips och råd
- Lägg lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen så blir det mindre blött.
- Låt blött matavfall så som kaffesump rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
- Byt påsen ofta, minst var tredje dag även om den inte är full, för att undvika flugor och lukt.
- Fyll inte påsen längre än till strecket.
- Vik ihop påsen ordentligt.
- Illaluktande matavfall som räkskal och fiskrens kan du slå in i tidningspapper innan du lägger det i påsen.
Använd enbart Rambos bruna papperspåsar till matavfallet. Behöver du fler påsar?
Kontakta kundservice 0523 - 66 77 00 eller [email protected]
Ja, tack!
Nej tack!
Föjande är exempel på
vad som sorteras som
matvfall:
Föjande är exempel på
vad som inte sorteras som
matvfall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla matrester (tillagade
eller råa)
Bröd, kex, kakor, bullar
Kaffesump och kaffefilter
Tesump och tepåsar
Ris, mjöl, pasta
Ägg och äggskal
Skal från skaldjur
Mindre ben från kött, fisk
och fågel
Mejeriprodukter och
matfett
Popcorn, godis, choklad
Snittblommor
Hushållspapper och servetter
•
•
•
•
•
•
•
Cigarettfimpar och snus
Tuggumi
Kattsand
Blöjor
Bindor och tamponger
Textilier
Blomjord och krukväxter
0523-66 77 00 | [email protected] | www.rambo.se
Besöksadress: Södra Hamngatan 6 | Postadress: 453 80 Lysekil
Så här använder du påsen
1.
2.
3.
4.
Vik ut botten på påsen och
sätt den i påshållaren. Påshållaren är viktig eftersom den tillåter
luften att cirkulera vilket gör
att vatten avdunstar och påsen
håller sig hel.
Lägg ditt matavfall i påsen.
Om det är väldigt blött - låt det
rinna av eller lägg det i lite hushållspapper. Fyll inte upp påsen
längre än till strecket.
Vik ner kanterna på papperspåsen så blir det enklare
att hålla koll på att den inte
fylls för mycket. Rulla ihop kanterna noga
och släng påsen i kärlen för
ändamålet.
Vad händer med matavfallet som samlas in?
När matavfall samlas in går det till en anläggning för att rötas. Rötning är en naturlig process där organiskt material bryts ner. Vid rötning bildas biogas som huvudsakligen består av koldioxid och metan. Biogas kan med fördel
användas som fordonsbränsle men går också att använda för el- och värmeproduktion. I rötningsprocessen bildas
dessutom biogödsel som är ett utmärkt gödningsmedel för våra åkrar.
Slängd mat står för nästan halva vikten i en vanlig soppåse från ett hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall och
för att vi ska kunna köra bil på våra fiskben och potatisskal behöver de samlas in och rötas för att bli biobränsle. För
varje kilo matavfall kan man tillverka fordonsbränsle som räcker för att köra två kilometer.
0523-66 77 00 | [email protected] | www.rambo.se
Besöksadress: Södra Hamngatan 6 | Postadress: 453 80 Lysekil