En egen dörr, tack! - Kårkulla samkommun

Välkommen på seminarium om olika boendelösningar:
En egen dörr, tack!
Tidpunkt
Plats
1.2.2016
Helsingfors, G18, Georgsgatan 18, SFV Festsal
Boendekooperativ, egen lägenhet med individuellt stöd, individuella anpassningar och olika
lösningar tas fram på detta seminarium där anhöriga, erfarenhetstalare, planerare och
sakkunniga kommer till tals. Välkommen med på seminarium:
8.30
Registrering – Vi bjuder på kaffe och smörgås
9.00
Seminariet öppnas
Fokus på självbestämmande, Stina Sjöblom, sakkunnig THL
9.30
Flygfärdig! Boendekooperativ i Sverige
Ingrid Nordström, GIL Göteborgskooperativet för Independent Living, Sverige
10.30
Pausgymnastik
10.45
Erfarenheter från England
Ann Bäckman, tf. enhetschef Flemingsgatans serviceenhet
Kårkulla samkommun
11.30
Lunch
12.30
Exempel från Esbo, Tommi Korhonen och Tanja Hakkarainen, Matinniityn
asumisyksikkö, Esbo stad
13.00
Skräddarsydda lösningar
Leena Nummelin(anhörig), Tanya Palmgren (flyttare), Rufus Vahanen
(enhetschef Kårkulla samkommun), Elina Sagne-Ollikainen FDUV
13.45
Kaffe
14.15
DuvTeatern
14.45
Utvecklingstrender i boende Susanne Tuure boendeutvecklare, Kårkulla
Annette Tallberg Sakkunnig inom intressepolitiskt arbete FDUV
15.30
Summering av dagen Jonne Tallberg, erfarenhetstalare Steg för Steg
ca 16
Tack och god hemfärd
Seminariet arrangeras som ett samarbete mellan FDUV och Kårkulla samkommun.