Officesupport som marknadsföringsåtgärd

Officesupport som marknadsföringsåtgärd
M. Ekstrand, L. Strandberg, C. Åberg
Introduktion
Alla inom Stockholms läns landsting förväntas behärska
Word, PowerPoint och Excel. Programmen används i
många sammanhang, varför den som ger support i dem
får en effektiv kanal för att nå ut till verksamheten.
Biblioteket utökar
personalstyrkan
Vad har vi gjort?
IT-avdelningen frågar biblioteket
om råd vid Officeproblem
2013 gav Medicinska biblioteket på begäran en kurs i
Word för medicinska sekreterare. Vi fick omgående (och
utan marknadsföring) fler beställningar och utökade även
med Excel och PowerPoint.
Idag ska alla bibliotekarier kunna hålla kurser i samtliga
program. Personal kan beställa anpassade kurser om de
får ihop minst 6 personer och vi håller också några
schemalagda kurser per termin.
Vi erbjuder också möjligheten att boka handledning för
de som har konkreta problem. I enstaka fall har vi även
utfört uppdrag åt personal.
Administrativ personal bokar
merparten av alla kurser.
Biblioteket erbjuder kurser i
PowerPoint, Word och Excel.
Vårdpersonal
som studerar
vid sidan av
arbetet utgör
merparten av
våra kunder.
Biblioteket är en given partner
i det dagliga arbetet på ett
akutsjukhus.
Är detta verkligen bibliotekets uppgift?
Genom Officesupport kan biblioteket erbjuda stöd genom
hela processen att skapa och administrera dokument.
Detta ökar närvaron i verksamheten, vilket ger många
tillfällen att marknadsföra våra andra tjänster.
Allt fler frågor handlar
om Word och Excel.
Biblioteket hjälper akuten
med årsbokslutet
Ny version av Office ökar
efterfrågan på kurser.
Biblioteket hjälper kliniker
att anpassa läkarscheman i Excel
Vårdrelaterade dokument står för
merparten av Office-handledningen.
Flera doktorander ber
om hjälp med postrar
Excel blir den
vanligaste
kursen.
VD ber om hjälp med
bilder till en presentation
Vad kostar det oss?
2014 lade vi 40 timmar på officekurser, plus ytterligare ett
antal timmar för att förbereda kurserna. Därutöver lade vi
ungefär lika mycket på support i främst Excel och Word.
Frågor i kundtjänsten är inte inkluderade.
Viss tid krävs också för att hålla sig uppdaterad och lära
sig nya funktioner.
Biblioteket hjälper till med artiklar och layout
till ett vårdprogram om vegetativa patienter
Biblioteket deltar i införandet av
ett dokumenthanteringssystem
Biblioteket hjälper kliniker att
omvandla presentationer till lärobjekt.
Biblioteket hjälper sjukgymnaster
att ta fram information till patienter
Bibliotekarierna utbildas
i Word, Excel och PowerPoint.
Biblioteket får ansvar att testa
Officepaketet i sjukhusets IT-miljö.
Vad vinner vi på det?
Biblioteket har fått fler kunder, vilka använder fler av våra
tjänster. Frågor om dokumentformatering ger frågor om
referenshantering, vilket leder till frågor om artiklar.
Ökad good-will: kan vi hjälpa till med Office, finns det
kanske fler saker vi kan hjälpa till med. Fler samarbeten
har inletts som en följd av detta.
Ju mer vi är ute på klinikerna, desto bättre förstår vi våra
kunder och kan utveckla nya tjänster som passar dem.
Den vanligaste frågan om
Word gäller uppsatsmallar.
Danderyds sjukhus
Medicinska biblioteket
Love Strandberg
Medicinsk bibliotekarie
E-post: [email protected]
Telefon: 08 – 123 557 15
Danderyds sjukhus, hus 26, plan 3
182 88 Stockholm
www.ds.se