Vi vill hjälpa, men reglerna är krångliga.

V E CK A 17 • 2015 •
17
NYHETER/strängnäs
”Vi vill hjälpa, men reglerna är krångliga”
Ingela Almqvist och Fredrik Olsson är två av dem som engagerat sig mest i romernas situation i Strängnäs
och som nu är beredda att hjälpa till på olika sätt.
Pengarna i den nybildade fonden ska bl a användas
till sjukförsäkringar för de som inte själva har råd.
– Reglerna kring arbetsgivaravgifter och skatter när
det gäller EU-migranter är så
krångliga att inte ens Skatteverket själva vill komma hit
och berätta om dem, säger
pingstpastor Fredrik Olsson
när vi slår oss ner i kyrkan
några dagar efter resan till
Rumänien. Men självklart
ska vi reda ut exakt vad som
gäller och sedan handla därefter.
dem än att tigga sig fram.
– Det idealiska är så klart att de hittar
jobb hemma, säger både Fredrik och Ingela, men än så länge är det väldigt svårt
för oss att bidra till det.
Syftet med mötet, där Stallarholmsbon
Ingela Almqvist som MT/Måsen berättat om tidigare också är med, är att
prata om hur vi på bästa sätt nu hjälper
romerna framåt. Ingela har engagerat
sig mycket i deras situation och bland
annat låtit dem bo i en husvagn i hennes
trädgård. Hon har även hjälpt dem att
sälja sitt hantverk utanför till exempel
Solberga i Strängnäs och under tiden
har många idéer fötts.
– Det jag egentligen främst vill göra är
att lära kvinnorna sy och sticka, säger
Ingela. Så att de sedan kan tillverka saker som de kan sälja med förtjänst. Men
än så länge har mina insatser bestått av
olika saker.
Enligt en glasklar regel är det tillåtet
för alla invånare i EU, vilket numera
inkluderar de rumänska romerna, att arbeta i Sverige. De behöver bara ansöka
om tillfälliga fyra siffror i sitt personnummer och sedan hitta någon som vill
anställa dem. Därefter är det tillåtet för
dem, liksom för alla andra inom EU, att
jobba i Sverige. Ingela har hjälpt några
av dem att få de fyra siffrorna.
– Det är bara att skicka efter blanketter
och hjälpa dem fylla i, säger Ingela. Sedan får de sina siffror.
Det som Fredrik och
Ingela hittills förstått
är att det inte ställs några krav på avtalsenlig lön, men att man som arbetsgivare
är skyldig att betala arbetsgivaravgift på
den summa, utöver de första tusen kronorna, man betalar romerna. När en person
tjänat 18 000 kronor (under ett år) måste
han eller hon betala skatt i Sverige.
– Men reglerna är svåra att förstå, till
och med för dem som arbetar med detta,
säger Fredrik. Så riktigt säkra är vi inte.
Ingela är snart på väg till Tanzania för
att arbeta i några veckor, men säger att
hennes avsikt är att skapa ett slags bemanningsföretag, dit man som privatperson kan höra av sig för att anlita romerna
i olika projekt. Killarna är duktiga på att
snickra, måla eller utföra enklare uppdrag och kvinnorna kan hjälpa till med
exempelvis hushålls- och trädgårdsarbete. Hittills har några av killarna fått
jobb på det sättet. Givetvis är det här
ingen lösning på lång sikt, men så länge
situationen är som den är i Rumänien, så
är ett arbete i Sverige mycket bättre för
Förutom att man själv anlitar dem –
eller om man har ett företag anställer
dem enligt villkoren ovan – är en konkret
plan för fortsatt hjälp till romerna just i
byn Crovu ett samarbete med organisationen Hjärta till hjärta. Det är en seriös
organisation som arbetar både på plats i
Rumänien och här i Sverige. En fond är
just upprättad, där det går att sätta in
pengar och märka inbetalningen med ordet ”Crovu”. Då garanterar Fredrik att
de hamnar hos de sämst bemedlade i byn
som de flesta romerna i Strängnäs kommer från.
– Det är den organisationen som rekommenderas av till exempel den nationella
samordnare som är utsedd av regeringen
och som vi litar helt på.
Hjärta till Hjärta
är: 900-7857. Glöm inte att skriva Crovu
om du vill att pengarna ska komma till
just de familjer vi sett representerade i
Strängnäs och Mariefred.
Bankgironumret till
av romerna via
Ingelas bemanningsföretag ”Crovu bemanning” kan du mejla henne på [email protected] och om du vill
anställa någon av dem direkt, kan du kontakta Fredrik på mejladressen [email protected]
moldavien.org så berättar han mer.
Vill du anlita någon
ANNA LÖFVING