sonia och hasse persson

Hjälp att nå onådda folkgrupper
Hasse håller tillsammans med lokala kollegor
redan på att skapa kontakter i andra delar av
Afrika, till exempel Tanzania och Kenya, där
man har haft stor framgång i att nå in i dessa
folkgrupper.
– Jag ska ta hjälp av kontakter i de länderna och
arbeta för att ta den erfarenheten till Moçambique, berättar han och fortsätter:
– Det är fantastiskt att se när församlingar vill
gå vidare i pionjärarbete. Nu när de vill nå in i
folkgrupper som de inte har varit i tidigare, är
det jättespännande att få hjälpa dem med deras
önskan, säger Hasse.
Lång erfarenhet
Sonia och Hasse har fyra barn: Daniel, 15 år,
David, 13 år, Noomi, 9 år, och Benjamin, 7 år.
De har tidigare arbetat som missionärer i Lissabon, Portugal. Familjen bor under sitt hemmaår
i Stockholm och är medlemmar i församlingen
New Life. Sonia föddes i Moçambique och
växte upp i Lissabon. Hon har lång erfarenhet
av att arbeta med barn- och utbildningsfrågor
och är utbildad i bland annat pedagogik och
barns rättigheter.
Hasse har många års erfarenhet av församlingsarbete och av att komma igång med nya
satsningar. Paret stödjer nu en församlingsplantering i Hässelby genom New Life.
EFK har verkat i landet i cirka 90 år, bland
annat tillsammans med samarbetskyrkan Igreja
União Baptista de Moçambique (IUBM). EFKs
församlingar är i dag med och stödjer projekt
inom bland annat ledarutveckling, utbildningsstöd och fattigdomsbekämpning.
SONIA OCH HASSE PERSSON
ANTAG NA S O M M IS S IO N Ä R S K A N D ID AT E R AV E VA N G E L IS K A F R IK Y R K A N
SONIA OCH HASSE ARBETAR FÖR ATT BARN SKA VARA TRYGGA
OCH HJÄLPER FÖRSAMLINGAR ATT NÅ ONÅDDA GRUPPER!
Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom
bön och ekonomsikt stöd är ni med och gör skillnad!
HÄR NÅR DU OSS
DE VILL SE
TRYGGA BARN
OCH PIONJÄRER
MED EN LÄNGTA
N
ATT NÅ UT
Sonia:
E-post: [email protected]
Skype: soniapersson
Hasse:
E-post: [email protected]
Skype: hansovepersson
Blogg: maputogate.se
BETJÄNAR
FÖRSAMLINGAR
För samtal om underhåll,
kontakta Sverigekontoret:
Evangeliska Frikyrkan
Daniel Råsberg
Box 1624, 701 16 Örebro
Telefon: 070-109 43 61
E-post: [email protected]
SONIA OCH HASSE
I MOÇAMBIQUE
www.efk.se
februari 2015
Sonia och Hasse Persson • Region Afrika
Sonia och Hasse Persson • Region Afrika
DE VILL GÖRA KYRKAN
TILL EN PLATS DÄR BARN
KAN VARA TRYGGA
De brinner för att barn ska få vara trygga och vill hjälpa församlingar att nå
ut med evangeliet. Sonia och Hasse Persson har i tre år varit missionärer i
Moçambique, där de arbetade med att utveckla ledare. De ska nu åka
tillbaka för att fortsätta att utveckla församlingar.
Sonia och Hasses uppgifter handlar om att
betjäna lokala församlingar i deras utveckling:
– Det är jätteviktigt att vi arbetar med utbildningsinsatser för föräldrar och församlingsledare, så att kyrkan får vara en plats där barnen kan
vara skyddade och fria, säger Sonia.
– Det finns en stor efterfrågan bland landets
församlingsledare och pastorer att få hjälp att
nå in bland folkgrupper som ännu inte nåtts av
evangeliet, berättar Hasse om sitt arbete.
Sonia kommer att fortsätta sitt arbete med
utbilda lärare och församlingsledare i att respektera barns rättigheter. Hasses uppgift blir att
hjälpa församlingar att nå ut med evangelisation
och mission till onådda grupper. De kommer
att utgå från huvudstaden Maputo.
Kyrkan - en plats där barn är fria
Många barn i Moçambique utsätts för våld och
övergrepp och fostras mycket hårt. Även om flera församlingar har försökt komma ifrån detta,
förekommer det fortfarande i många kyrkor.
Sonia ska hjälpa hjälpa lokala församlingar att
arbeta för att barnen ska känna sig trygga. Sonia
började arbeta med detta förra gången de var
nere i Moçambique:
– De lokala partners som jag har samarbetat
med under de senaste tre åren väntar bara på att
jag ska komma, så att vi kan fortsätta att jobba,
berättar hon.