Vill hjälpa tjejer som inte mår bra!

Arbetsgruppen på Strömma
är från vänster
Kent Johansson
Hans Eliasson
Caroline Larsson
Hans-Inge Andersson
Kristin Hansson
Lena Örtendahl
Anna Ekström
Peter Gustavsson
Lottie Norén
Naturbruksgymnasiet Strömma
Vill du veta mer?
Kontakta Kristin Hansson, arbetsledare
Telefon: 0301-475 06
Vill hjälpa
tjejer som
inte mår bra!
Gör det Jämt!
Att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet
för kund eller patient är nytt, spännande och konstruktivt.
Naturbruksgymnasiet Strömma deltar i Program Gör det Jämt. Programmet,
som är en del av Kunskapscentrum för Jämställd vård (KJV), ger stöd och
handledning till verksamheter i Västra Götalandsregionen som vill utvecklas med fokus på jämställdhet för kund och patient.
Gör det Jämt är ett samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Ett utvecklingsarbete i samarbete
med Gör det Jämt, ett program inom
Kunskapscentrum för Jämställd vård!
© Britt-Ingrid Persson
foton: Sofia Sabel
KJV erbjuder handledning och stöd inom alla nivåer i organisationen.
Intresserad? Kontakta:
Jeanette Bäfverfeldt, utvecklingsledare KJV,
[email protected]
Lena Gunnarsson, utvecklingsledare KJV,
[email protected]
Hemsida: http://gordetjamt.vgregion.se
Hur ska vi stötta tjejer som
drabbas av psykisk ohälsa?
Så här arbetar Naturbruksgymnasiet Strömma med Gör det Jämt
Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ofta att skolgången blir
lidande och det finns risk för avhopp. Det berör naturligtvis både
killar och tjejer – men det är framför allt tjejer som uttrycker
ohälsa. Nu ska Naturbruksgymnasiet Strömma jobba för att
stärka dem så att de klarar av utbildningen och mår bra under
studietiden. De vill samtidigt hitta metoder för att förebygga
psykisk ohälsa bland alla elever på skolan.
En arbetsgrupp har kartlagt ett antal områden som till exempel depression, självskadebeteende, ätstörningsproblematik, panikångest, tankar om
självmord och/eller självmordsförsök. Kartläggningarna visade att den mest
förekommande diagnosen bland tjejer på skolan var depression.
Skolan är för många ungdomar bland det viktigaste i livet. Strömma är dessutom en internatskola och många elever är där hela
dygnet, fem dagar i veckan. I skolan har de sina kompisar och
de får syssla med det de brinner för. Därför vill skolan ta psykisk
ohälsa på allvar och aktivt arbeta med frågan.
Under hösten 2010 ska naturbruksgymnasiet med hjälp av Gör det Jämt
genomföra en så kallad framtidsverkstad. Här ska all personal delta för att
ta fram förslag på nya arbetssätt utifrån temat ”Hur kan vi sänka flickors
ohälsa på skolan?”.
Dessutom planeras en konferens med fokus på psykisk ohälsa bland tjejer
och vad skolan kan och bör göra. Till konferensen ska regionens sex andra
naturbruksgymnasier bjudas in.
Arbetet ska leda till förändringar i mötet med eleven. Längre fram ska
resultatet av förändringarna följas upp.
Naturbruksgymnasiet Strömma är ett av sju naturbruksgymnasier som drivs
av Västra Götalandsregionen. På skolan studerar cirka 195 elever i åldrarna
16-20 år, 90 procent är tjejer. Eleverna läser antingen ett treårigt program
eller ett fyraårigt gymnasiesärprogram. Skolan erbjuder olika inriktningar
som hästhållning, djurvård och jordbruk.