Här kan du läsa mer om vad Röda Korset i stort gör för att hjälpa

Så hjälper Röda Korset
människor på flykt.
Röda Korset finns
på plats längs hela
flyktvägen, i Syrien
och i grannländerna,
vid Medelhavet och
på Balkan för att
hjälpa människor på
flykt med de akuta
behoven. Vi finns i
Sverige för dem som
flytt hit. Här hittar du
information om vad
vi gör.
LIBANON:
Röda Korset finns på plats för de
över 1,2 miljoner människor som flytt
från Syrien till Libanon. Cirka 4 000
volontärer delar ut nödhjälp som mat,
vatten, hygienartiklar, ger första hjäl­
pen och ambulansservice. Röda Korset
driver också mobila hälsokliniker och
ger psykosocialt stöd till människor på
flykt. Röda Korset har hjälpt cirka en
halv miljon människor på flykt senaste
året. Förhållandena för flyktingar i
landet är alltmer ansträngda, fram­
förallt för att de efter flera år på flykt
inte har några egna tillgångar kvar.
GREKLAND:
Röda Korset finns på plats på öarna
Lesbos, Kos, Chios, Kreta, ­Rhodos,
Samos och ­hjälper till med mat,
hygienartiklar, babykit, kläder, vård,
psykosocialt stöd, och även med att
återförena familjer. Röda Korsets har
hittills hjälpt över 3 000 människor på
flykt med förnödenheter. Förra året
anlände över 200 000 flyktingar till
Europa över havet. I år har nästan
250 000 flyktingar kommit bara till
­Grekland.
ITALIEN:
SYRIEN:
Vi är en av får organisationer som kan
arbeta i S
­ yrien och vi delar ut mat, rent
vatten och förnödenheter som exem­
pelvis tält, filtar, madrasser, hygienar­
tiklar samt ger hälso och sjukvård och
psykosocialt stöd. Varje månad hjälper
vi fem miljoner människor. Över 9 000
volontärer finns på plats. Våldet gör
hjälpinsatsen komplicerad och volon­
tärer och anställda riskerar sina liv för
att hjälpen ska komma fram. Över 50
volontärer har hittills dödats i tjänsten.
TURKIET:
Vi finns på plats och ger nödhjälp till
människor på flykt, delar ut matpaket,
hygienkit, säkrar tillgången till vatten
och sanitet och barns utbildning.
I Turkiet finns 1,8 miljoner syrier på
flykt som lever under svåra förhållan­
den. Sedan konflikten i Syrien startade
har vi framförallt hjälpt människor
som bor i flyktingläger med akuta be­
hov. Genom vårt arbete hjälper vi varje
år 300 000 människor på flykt.
Röda Korset ger medicinsk vård, mat,
vatten, första hjälpen, psykosocialt
stöd och hjälper också till att återför­
ena familjer som förlorat kontakten
med varandra under flykten. Över
3 000 rödakorsare finns på plats och
har hittills hjälpt 60 000 människor på
flykt. Röda Korset i Italien har flera
års erfarenhet av att hjälpa människor
på flykt, särskilt på öarna Sicilien och
Lampedusa. Italien är det land i Euro­
pa dit flest flyktingar kommer med båt.
De första sex månaderna 2015 anlände
137 000 till Italien, det är det en ökning
med 83 procent från förra året.
SÅ HÄR KAN DU
VARA MED:
MAKEDONIEN:
Röda Korsets medicinska team finns
på plats vid gränsen mellan Grekland­­
och Makedonien, där omkring 4 000
passerar gränsen dagligen. I nulä­
get når ut till ungefär hälften av de
människor som anländer. Röda Korset
delar även ut mat, vatten, hygien­
artiklar, filtar. Sedan början av augusti
har Röda Korset bland gett medicinsk
vård till 20 000, delat ut mat 8 400
och delat ut hygienpaket till 3500
människor på flykt.
•Sms:a AKUT FLYKT
till 72 900 och
skänk 100 kr till
människor på flykt.
• Swisha valfritt
belopp till
123 555 77 64 till
människor på flykt.
I nuläget arbetar över 200 volontärer
med att dela ut mat, vatten och hygien­
artiklar till människor på flykt och når
ut till 1 800 varje dag. Sedan juni har
45 000 fått mat av Röda Korset. U
­ nder
första halvåret 2015 korsade 37 000
människor gränsen. En siffra som
förväntas fördubblas under kommande
månader.
Röda Korset hjälper till med medicinsk
vård, första hjälpen, mat, hygien­
artiklar och babypaket. Närmare
3 000 människor på flykt har fått hjälp.
I genomsnitt anländer 1 700 flyktingar
dagligen, många till fots.
• Starta din egen
digitala insamlingsbössa: http://
egeninsamling.
redcross.se/pa-flykt
• Skänk pengar
eller sök ditt
­volontäruppdrag
via redcross.se
SERBIEN:
UNGERN:
SVERIGE:
På 150 asylboenden finns volontärer
på plats för att stödja nyanlända och
asylsökande i sin start i det nya landet
genom sociala aktiviteter som exem­
pelvis träna svenska och barngrupper.
För människor som flytt och är utsatta
för krigs- och tortyrskador har vi
behandlingscenter. För asylsökande
och papperslösa har vi förmedling av
vård. Vi erbjuder även rådgivning i
enskilda flyktingärenden, hjälper till
att återförena familjer och ger stöd till
ensamkommande flyktingbarn.