Monika Johansson, Dagens Westergrenmetoder

Dagens metoder för sänka
Monika Johansson, lab.ing. Borås
Equalis 2015 04 13
Södra Älvsborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus
Dagens metoder
Provtagning
EDTA
Provtagning
Citrat
Starrsed Auto Compact
Starrsed Inversa
Alifax (Westergren?)
BD Sedi-20 och Sedi-40
ESR Auto Plus (Streck)
Hettich (Greiner) SRS för
10, 20 eller 100 rör
MICROsed
Excyte-20
Södra Älvsborgs Sjukhus
Statistik för Borås
1996
2002
2010
2014
Södra Älvsborgs Sjukhus
4 500
18 700
21 600
23 200
Seditainerrör i ställ
Sedimatic 100
Sedimatic ESR100
Auto Compact
Sedimatic ESR 100
Fördelar
Enkel
Hygienisk
Billig för laboratoriet
Bra vagga
Kan kopplas till LIS
Södra Älvsborgs Sjukhus
Nackdelar
Preanalys
Provtagningen
Blandningen
Etiketteringen
Provsorterare
Dyrt provtagningsrör
Problem med ställen
Starrsed RS
Södra Älvsborgs Sjukhus
Auto Compact
Starrsed Auto Compact
Analysmetoden är enligt Westergren (rek. CLSI och ICSH)
EDTA-blod stabilt jämfört med citrat
84 pipetter med diameter 2,55 mm och blodpelarens höjd 200 mm
Automatisk temperaturkorrigering till 18,2 °C
Autosampler med vagga och proppenetrering
1,4 mL helblod som späds med citrat
Bra mjukvara
Södra Älvsborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus
Starrsed ST
Inversa 24M
1,16 mL EDTA-blod
Späder med citrat (1+4)
Temperaturkorrigerar
24 ”Westergren”-pipetter
30 eller 60 min analystid
Manuell matning
Positiv providentifikation
Södra Älvsborgs Sjukhus
Prestanda
Auto Compact
Inversa
Inomserieprecision dubbelprover
Inomserieprecision dubbelprover
3,3 % CV vid nivå 22,7
3,4 % CV vid nivå 15,6
Mellanserie kontroller
Mellanserie kontroller
Ca 9-12 % CV vid nivå 5
Ca 9-12 % CV vid nivå 5
Ca 2-5 % CV vid nivå 40
Ca 2-5 % CV vid nivå 40
Södra Älvsborgs Sjukhus
Jämförelse av 70 patientprover
y= 0,9469x + 1,66
r= 0,9564
B-SR, AutoCompact
140
AutoCompact 60 min tempkorr
120
100
80
60
40
20
0
0
20
Södra Älvsborgs Sjukhus
40
60
80
Manuell Vacuetterör, 60 min
100
120
140
Jämförelse av 70 patientprover
y= 0,9015x – 0,91
r= 0,9600
B-SR AutoCompact och ESR100
140
AutoCompact 60 min tempkorr
120
100
80
60
40
20
0
0
20
Södra Älvsborgs Sjukhus
40
60
80
ESR 100, 30 min
100
120
140
Jämförelse av 70 patientprover
y= 0,9591x + 5,03
r= 0,9314
B-SR
140
120
ESR 100 30 min
100
80
60
40
20
0
0
20
Södra Älvsborgs Sjukhus
40
60
80
Manuell 60 min
100
120
140
Jämförelse av 31 patientprover
y= 0,9503x + 2,01
r= 0,9804
B-SR
120
100
Inversa 60 min tempkorr
80
60
40
20
0
0
20
40
60
Manuell
Södra Älvsborgs Sjukhus
80
100
120
Starrsed Auto Compact
Fördelar
Nackdelar
Preanalysen
EDTA-rör lätt att blanda
och etikettera
Provsorteringen
Hygienisk
Westergrens metod
Helautomatisk analys
Investeringskostnaden
Underhåll av
instrumentet, tvättar
(jämför cellräknare)
Backup
Driftskostnad för
laboratoriet ca 2 kr
Södra Älvsborgs Sjukhus
BD Sedi-40
Läsare för 20 rör
30 minuter avläsning
Temperaturkorrigerar
Integrerad mixer, streckodläsare
och skrivare
Uppkopplingsbar till LIS
Södra Älvsborgs Sjukhus
Sed Rate
Screener
SRS 20
Vacuetterör
Läsare för 20 rör
30 minuter avläsning
Temperaturkorrigerar
Integrerad skrivare
Uppkopplingsbar till LIS
Tillbehör är scanner
Södra Älvsborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus
MICROsed
Södra Älvsborgs Sjukhus
Våren 2014 gjordes en jämförelse mellan
3 SR-läsare:
BD Sedi-40
Greiner SRS 20
Streck ESR Auto Plus och
Auto Compact
49 patientprover på Vårdcentralen i Ulricehamn och
48 patientprover på Vårdcentralen i Kinna analyserades på
de 3 instrumenten med citratrör
1 EDTA-rör skickades till Klin kem lab i Borås för analys på
Auto Compact
Södra Älvsborgs Sjukhus
BD Sedi-40
y=0,8273x-0,65
r=0,9653
B-SR
y = 0,8273x - 0,6545
R² = 0,9318
60
50
BD SEDI-40
40
30
20
10
0
0
10
Södra Älvsborgs Sjukhus
20
30
40
STARRSED AUTO COMPACT
50
60
70
Greiner SRS 20
y=0,7442x-0,88
r=0,9794
B-SR
y = 0,7442x - 0,8833
R² = 0,9592
60
50
Greiner SRS 20
40
30
20
10
0
0
10
-10
Södra Älvsborgs Sjukhus
20
30
40
AutoCompact
50
60
70
ESR Auto PLUS
y=1,0638x-0,41
r=0,9005
y = 1,0638x - 0,4057
R² = 0,8109
B-SR
90
80
ESR AUTO PLUS
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
Södra Älvsborgs Sjukhus
20
30
40
AUTO COMPACT
50
60
70
Sammanfattning
Instrument
Lutning
Intercept
r
Sedi-40
SRS 20
Auto Plus
0,83
0,74
1,06
-0,65
-0,88
-0,41
0,9653
0,9794
0,9005
Södra Älvsborgs Sjukhus
Tack för uppmärksamheten
Södra Älvsborgs Sjukhus